Recente nieuwsberichten

Elke Vlaming kan de draadloze slimme meter voor gas en elektriciteit weigeren

We krijgen regelmatig vragen van mensen die geconfronteerd worden met de installatie van draadloze gas- en/of elektriciteitsmeters en die deze willen weigeren. Hieronder meer info over hoe je dit moet aanpakken.

www.beperkdestraling.org en www.vehs.be dienden in december 2019 een bezwaarschrift in tegen de verplichte installatie van de digitale of ‘slimme’ elektriciteits- en gasmeters. Deze meters zenden immers quasi continu radiofrequente elektromagnetische signalen uit, waarvan bewezen is dat ze schadelijk zijn voor onze gezondheid.

Het Grondwettelijk Hof besliste op 14.1.2021 dat elke netgebruiker kan kiezen voor een bekabelde in plaats van een draadloos communicerende meter ter bescherming tegen elektromagnetische straling. Of je nu eigenaar of huurder bent, zonnepanelen hebt of niet. Meer informatie op https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-005n-info.pdf.

Als het nutsbedrijf je informeert over de installatie van de slimme meter, kan je die weigeren en vragen om je mechanische meter te behouden. Stuur een aangetekende brief met verwijzing naar arrest 5/2021 van het Grondwettelijk Hof van 14.1.2021 over het Vlaamse digitale energiemeterdecreet. Een doktersattest is overbodig.

Vermits de media hier niet over berichtte, is de overgrote meerderheid van de Vlamingen hiervan niet op de hoogte. Vriendelijk verzoek om dit goede nieuws massaal te verspreiden!

De overheid had voorzien dat je vanaf 2023 voor een bekabelde meter kan kiezen. Die bekabelde meter is er echter nog niet, terwijl de draadloze meters versneld worden uitgerold en de nutsbedrijven de klanten onder druk zetten om die te aanvaarden. Daartegen hebben we nog een rechtszaak lopen bij de Raad van State. En we dienden ook een bezwaarschrift in tegen de verplichte op afstand leesbare warmtemeter.

De rechtszaak tegen de slimme meter konden we voeren dankzij onze crowdfunding. Wij hebben nu nog onvoldoende fondsen om de 2 lopende rechtszaken te betalen. Als je gezondheid, vrijheid en privacy belangrijk vindt, is een donatie – hoe klein ook – welkom!

Naam rekening: Rechtszaken Beperk de Straling

IBAN: BE46 9733 6272 2036