Recente nieuwsberichten

Elke Vlaming kan de draadloze slimme meter voor gas en elektriciteit weigeren

We krijgen regelmatig vragen van mensen die geconfronteerd worden met de installatie van draadloze gas- en/of elektriciteitsmeters en die deze willen weigeren. Hieronder meer info over hoe je dit moet aanpakken.

Update 23/1/2022

Je mag een digitale, draadloze meter weigeren in afwachting dat de digitale, bekabelde meter beschikbaar is vanaf 1.1.2023. De Vereniging Elektrohypersensitiviteit Vlaanderen heeft samen met Beperk de Straling via een rechtszaak dit keuzerecht afgedwongen. Het Grondwettelijk Hof besliste op 14.1.2021 dat iedere Vlaming recht heeft op een bekabelde meter, om zich te beschermen tegen elektromagnetische straling.

Van zodra je de brief van Fluvius ontvangt over de geplande installatie van de slimme gas- en/of elektriciteitsmeter, is het van kapitaal belang dat je zo snel mogelijk een aangetekende brief naar Fluvius stuurt (en de onderaannemer indien het geen Fluvius-technicus is die de installatie gaat doen) waarin je meedeelt dat je op basis van het arrest 5/2021 van het Grondwettelijk Hof  https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-005n-info.pdf de draadloze meter(s) weigert om je gezondheid te beschermen.

En dat je, in afwachting dat de bekabelde meter beschikbaar is in 2023, je analoge meter(s) wil houden of een elektronische meter zonder communicatiemodule wenst.
Hoewel dit laatste type meter nu reeds beschikbaar is, heb je er alle belang bij om zo lang mogelijk je analoge meter(s) te houden. Want die zendt geen straling uit en verbruikt geen elektriciteit, wat je op jaarbasis enkelen 10-tallen euro’s zal besparen.
Vermits de post zo traag is, is het best een scan/kopie van de aangetekende brief te nemen en die per mail door te sturen naar Fluvius en eventueel ook naar de onderaannemer.
Zo zijn beide bedrijven tijdig op de hoogte en staat de technicus niet voor niks voor je deur.

Zou het technisch onmogelijk zijn om later een bekabelde meter te laten installeren, dan kan Fluvius een polyester meterkast in je voortuin plaatsen. Dit kost wel extra.

Laat je niet onder druk zetten en wees op je hoede. Laat geen technicus binnen, en als je dat doet laat hem niet alleen. We hebben getuigenissen van mensen die de technicus binnen lieten om zogezegd “juist een kabel te vervangen”, maar als de technicus klaar was tot hun verbijstering vast stelden dat hij een digitale meter had geïnstalleerd terwijl ze dit hadden geweigerd!

Na dit arrest is het onwaarschijnlijk dat Fluvius iemand zou afsluiten, ze moeten daarvoor immers eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie van de regio waar de klant woont. Om dergelijke problemen te voorkomen, hebben wij trouwens een 2e rechtszaak lopen tegen de versnelde uitrol van de slimme meter bij de Raad van State, zie https://beperk.dobs.com/1352-beroep-tegen-versnelde-uitrol-digitale-meter. Onlangs zijn we zelfs begonnen met een 3e rechtszaak, zie https://beperk.dobs.com/1363-persbericht-3e-beroep-tegen-verplichte-digitale-gas-en-elektriciteitsmeter.

Woon je in een appartement, dan vraag je best aan je buren om ook te kiezen voor een bekabelde meter en te benadrukken dat je dat niet enkel vraagt omdat jij EHS bent of bezorgd bent over jouw gezondheid op korte en lange termijn, maar dat het ook in hun belang is om hun gezondheid te beschermen.
Bezorg hen de flyer over de slimme meter, die je vindt op https://beperk.dobs.com/images/stories/Stralingsbronnen/Slimme_meter/2019_06_30_Brochure_digitale_meter.pdf

En verwijs hen naar volgende websites om zich te informeren over straling:

http://www.beperkdestraling.org

https://vehs.be

https://nl.hippocrates-electrosmog-appeal.be
Vraag je dokter, kinesist, … om de petitie te ondertekenen

http://stop5g.be/nl/index.php

https://stralingsbewust.info/stappenplan-voorbeeldbrieven-en-brochures

https://bioinitiative.org

https://www.5gspaceappeal.org
Je kan de petitie nog steeds ondertekenen

https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/mobile-phones-electrosmog-exposure/live-blood-cells-and-electrosmog/
Op deze video toont dr. Magda Havas de invloed van EMS op het bloedbeeld. De elektromagnetische straling veroorzaakt dat de rode bloedcellen, die ijzer bevatten, samenklonteren. Daardoor kan het bloed minder zuurstof vervoeren naar de organen. Wat een slechtere bloedcirculatie en gezondheidsproblemen veroorzaakt. Helder en kort uitgelegd.

https://www.babysafeproject.org
Als je buren jonge ouders of grootouders zijn, is deze site een must.

https://stopsmartmeters.org/

https://smartmeterharm.org

Verder is een krachtig argument: het Grondwettelijk Hof is een conservatief gerechtshof waar de helft van de rechters politiek benoemd zijn. Als in het vonnis staat dat iedere Vlaming recht heeft op een bekabelde meter “om zich te beschermen tegen elektromagnetische straling”, betekent dit dat er toch een probleem is! Het Grondwettelijk Hof wordt niet beïnvloed door de telecomindustrie en Fluvius, in tegenstelling tot de overheden.

Als je buren het niet zien zitten om ook de draadloze meters te weigeren, vraag hen dan dat ze hun meters afschermen.
Afschermmaterialen vind je bv. op https://www.vitalitools.nl/elektromagnetische-velden-meten-en-verminderen

Belangrijk: Er bestaat ook de gratis adviesdienst voor leden van Test-Aankoop.
Ofwel de Juridische Dienst telefoneren, ofwel de Dienst Energie.
https://www.test-aankoop.be/contact/contacteer-ons
Is de vraagsteller geen lid, dan kan hij/zij vragen aan een buur, familielid, … die wel lid is, om die vraag in hun naam te stellen. Want je moet je lidnummer meedelen.

De crowdfunding voor de nog 3 lopende rechtszaken loopt nog steeds en een bijdrage is meer dan welkom! Onze vrijwilligers investeren heel wat tijd om iedereen een persoonlijk antwoord te sturen en worden zelfs niet vergoed voor hun onkosten. Elke euro die we krijgen, wordt enkel en alleen gebruikt om dure advocatenkosten te betalen. Ons rekeningnummer vind je hier  https://beperk.dobs.com/1363-persbericht-3e-beroep-tegen-verplichte-digitale-gas-en-elektriciteitsmeter

Vermits de media niet bericht hebben over de keuzemogelijkheid van een bekabelde meter en hierover ook geen informatie staat op de website van Fluvius, is het grootste deel van de Vlamingen hier jammer genoeg niet van op de hoogte. Je zou ons dus een groot plezier doen om dit goede nieuws te verspreiden en mensen te verwijzen naar de website van Beperk de Straling  http://www.beperkdestraling.org en deze van https://vehs.be/

Je mag ons gerust op de hoogte houden van hoe het verder verloopt.

Tekst van vroeger (ook nuttige info)

www.beperkdestraling.org en www.vehs.be dienden in december 2019 een bezwaarschrift in tegen de verplichte installatie van de digitale of ‘slimme’ elektriciteits- en gasmeters. Deze meters zenden immers quasi continu radiofrequente elektromagnetische signalen uit, waarvan bewezen is dat ze schadelijk zijn voor onze gezondheid.

Het Grondwettelijk Hof besliste op 14.1.2021 dat elke netgebruiker kan kiezen voor een bekabelde in plaats van een draadloos communicerende meter ter bescherming tegen elektromagnetische straling. Of je nu eigenaar of huurder bent, zonnepanelen hebt of niet. Meer informatie op https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-005n-info.pdf.

Als het nutsbedrijf je informeert over de installatie van de slimme meter, kan je die weigeren en vragen om je mechanische meter te behouden. Stuur een aangetekende brief met verwijzing naar arrest 5/2021 van het Grondwettelijk Hof van 14.1.2021 over het Vlaamse digitale energiemeterdecreet. Een doktersattest is overbodig.

Vermits de media hier niet over berichtte, is de overgrote meerderheid van de Vlamingen hiervan niet op de hoogte. Vriendelijk verzoek om dit goede nieuws massaal te verspreiden!

De overheid had voorzien dat je vanaf 2023 voor een bekabelde meter kan kiezen. Die bekabelde meter is er echter nog niet, terwijl de draadloze meters versneld worden uitgerold en de nutsbedrijven de klanten onder druk zetten om die te aanvaarden. Daartegen hebben we nog een rechtszaak lopen bij de Raad van State. En we dienden ook een bezwaarschrift in tegen de verplichte op afstand leesbare warmtemeter.

De rechtszaak tegen de slimme meter konden we voeren dankzij onze crowdfunding. Wij hebben nu nog onvoldoende fondsen om de 2 lopende rechtszaken te betalen. Als je gezondheid, vrijheid en privacy belangrijk vindt, is een donatie – hoe klein ook – welkom!

Naam rekening: Rechtszaken Beperk de Straling

IBAN: BE46 9733 6272 2036