Effecten op de gezondheid

DE GEZONDHEIDSEFFECTEN EN GEVOLGEN

De gezondheidsproblemen die (hoogfrequente, gepulste) elektromagnetische straling kan veroorzaken zijn zeer divers en omvatten onder andere:

 • Hoofdpijn
 • Hartkloppingen, hartritmestoornissen
 • Duizeligheid, misselijkheid
 • Opgejaagd, nerveus gevoel
 • Cognitieve problemen (geheugenproblemen, leerstoornissen, verminderde concentratie en denkvermogen)
 • Hyperactiviteit bij kinderen
 • Depressieve stemming, prikkelbaarheid
 • Vermoeidheid
 • Huidproblemen (brandend/gloeiend gevoel, roodheid)
 • ...

Mogelijke effecten op lange termijn:

 • Kanker (verschillende studies wijzen op een 3 tot 4-maal verhoogd risico op kanker, die bovendien op jongere leeftijd optreedt)
 • Alzheimer, Parkinson, andere neurologische, degeneratieve ziekten
 • Verstoorde werking van immuunsysteem (wat op zich weer tot een resem ziektes en aandoeningen kan leiden, zoals bijvoorbeeld allergieën)
 • Onvruchtbaarheid, geboorte-afwijkingen bij het nageslacht
 • ...


Voor een overzicht van wetenschappelijke studies die deze effecten aantonen, klik hier.


Zie ook dit overzichtsdocument: 'Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog' (Karl Hecht, 2016) en

'Zendmasten, draadloze technologie en gezondheid', geschreven door Dr. Jean Pilette, dokter in de geneeskunde (vertaald uit het Frans).

Professor Victor Moshchalkov, fysicus en internationaal expert, KU Leuven:

"Dat de elektromagnetische straling in de lucht interfereert met het menselijk lichaam op moleculair en cellulair niveau, is niet zo verwonderlijk. In ons lichaam bevinden zich overal – in de hersenen, in het ruggenmerg,... - hyperfijne zenuwcellen en membranen. Er zitten pakweg honderd biljoen neuronen in onze hersenen en nog eens een biljoen in ons ruggenmerg.

Die talloze neuronen in ons lichaam vormen niet alleen een fijn maar ook een geleidend werk dat signalen van de ene cel naar de andere cel stuurt. Een fijn gouden netwerk van geleidende, biologische draden dus. De rest van ons lichaam is veel minder geleidend en kan je beschouwen als een goeie isolator.

Dat perfecte organisme werkt met zeer lage spanningen – de grootste spanning waaronder een zenuwcel staat is 30 millivolt – en zeer lage stroom, in een grootteorde van 10 tot 1000 picoampère. Je kunt dus het menselijk lichaam vergelijken met een porseleinen kopje met gouden randjes. De gouden randjes bestaan uit fijne geleidende (metalen) draden en het porselein is de goede isolator.

Iedereen kan zich het tafereel voorstellen, als je dit kopje in een microgolfoven steekt: Met het porseleinen kopje zelf gebeurt er niks, het warmt zelfs geen sikkepit op, maar de gouden randjes geven vuurwerk. Met de huidige niveaus van elektromagnische straling in onze omgeving is het precies alsof de mens permanent in een microgolfoven vertoeft."

 
 

moshchalkov_TV

 

Naast het wetenschappelijk onderzoek is er een enorme hoeveelheid 'anekdotisch' bewijsmateriaal van mensen wereldwijd die bovengenoemde gezondheidsproblemen ondervinden door blootstelling aan straling (zie o.a. de 500 pagina's met getuigenverklaringen aangeboden aan de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).