Links

Links

 Hieronder vindt u een overzicht van links naar websites over de stralingsproblematiek

Burgergroeperingen en verenigingen voor elektrohypersensitiviteit

VEHS: Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen

Stralingsbewustbelgie.be

StralingsArmVlaanderen.org

Bruxelles grONDES: Platform dat 30 verschillende Brusselse bewonersgroeperingen verenigt die zich verzetten tegen de inplanting van antennes in hun wijk. Het platform verzet zich ook tegen de nieuwe Brusselse ordonnantie die onder druk van de telecomoperatoren de stralingsnorm aanzienlijk versoepelde, tegen het advies van de Hoge Gezondheidsraad in.

Ondes.brussels: grondige wetenschappelijke (tegen)analyses

AREHS: Franstalige vereniging voor elektrogevoeligheid

Teslabel
: Franstalige vereniging

Collectif Dé-Mobilisation: Burgercollectief uit Brussel

Frequencia.ch: Zwitsers collectief tegen 5G

Robin des Toits: Franse vereniging

Buergerwelle: Organisatie uit Duitsland en Oostenrijk

Powerwatch UK: Britse organisatie

International EMF Alliance: "IEMFA is the International Electro-Magnetic Fields Alliance, supported by an independent and growing global body of empirically-based scientific experts on living processes, with a multilevel, multidisciplinary health focus. The Experts cover a wide range of Biological, -Physics, -Medical and Epidemiologic disciplines, ranging from atomic and molecular level to the level of living cells, tissues and the functioning of different organ systems."

Stichting Elektro Hypersensitiviteit: Nederlandse organisatie die zich inzet voor elektrogevoeligen en die informatie wil verstrekken over elektrogevoeligheid

ElectroSensitivity UK: Britse organisatie die zich inzet voor elektrogevoeligen

 

Informatieve websites

Stralingsbewust verzamelpunt (Nederland)

Let's talk about tech (Nederland)

Environmental Health Trust (VS)

Website van Magda Havas (Canadese onderzoekster)

EM Radiation Research Trust (UK)

BioInitiative Report

EMFacts.com

Microwave news (VS - kwaliteitsvolle onderzoeksjournalistiek over straling)

Stopumts.nl

WiFi in Schools: focus op het gebruik van WiFi op school

Living Planet: overzicht wetenschappelijke studies naar effecten op planten en dieren

 

Er zijn de laatste jaren overal ter wereld zoveel groepen tegen straling opgericht, dat het onmogelijk is hier alle relevante links naar websites en facebookpagina's op te nemen.