Slimme elektriciteitsmeters

Slimme meters

Onze acties:


Informatie over het aanvragen van een bekabeld/niet-stralende meter vind je hier. Zie ook onze FAQ.

Klik hier voor recente nieuwsberichten over slimme meters.


De toonaangevende Amerikaanse documentaire 'Take back your power' toont heel duidelijk alle problemen verbonden aan slimme elektriciteitsmeters, onder andere de ernstige gezondheidsproblematiek door stralingsblootstelling.


Voorplat brochure digitale meter
Beperk de Straling stelde een brochure op om de brede bevolking te informeren over de vele nadelen van de digitale of 'slimme' elektriciteitsmeter: Digitale meters: aan wat mag u zich verwachten? (PDF, laatste update: februari 2023)

Print deze brochure zelf af (recto verso, vervolgens in 3 plooien) en help mee om ze massaal te verspreiden!


Achtergrond 

In meer en meer landen worden 'slimme' verbruiksmeters voor elektriciteit ingevoerd, die van op afstand communiceren met de centrale en waarbij van op afstand kan worden uitgelezen hoeveel elektriciteit/gas/water er op een bepaald moment werd verbruikt. Europa is voorstander van een invoering van slimme meters voor elektriciteit, omdat ze verondersteld worden te kunnen bijdragen aan energiebesparing. Dit is echter een claim die op geen enkele wijze gefundeerd werd en intussen blijkt in de landen waar slimme meters reeds uitgerold werden dat de nieuwe meters nauwelijks of niet leiden tot energiebesparing (minder dan 1%).

Toch blijven overheden en netbeheerders in bepaalde landen pushen voor een massale uitrol van slimme meters. Er is namelijk een sterke lobby van de fabrikanten van slimme meters die hun producten aan de man willen brengen. Een grootschalige, verplichte uitrol betekent voor hen kassa kassa. Ook de netbeheerders zijn er voordelen in gaan zien, onder meer omdat zij door variabele tarieven een grotere kost kunnen gaan aanrekenen voor elektriciteitsverbruik op piekmomenten. Ook kunnen zij hun meteropnemers op straat zetten en ingezamelde verbruiksgegevens gaan verkopen op de markt voor 'Big Data'.

Wereldwijd ontstond in vele landen reeds een hevig protest tegen slimme meters, die voor twee onoverkomelijke problemen zorgen. Ten eerste is er de schending van de privacy. Slimme meters laten toe dat men op afstand kan nagaan op welke momenten er iemand thuis is, met hoeveel personen, wat de dagelijks gewoonten zijn, welke apparaten op welk moment gebruikt worden, enz. Ons privé-leven kan zo heel gedetailleerd door derden in kaart worden gebracht. Het systeem is kwetsbaar voor inbrekers, hackers en (cyber)terroristen, die zo veel gemakkelijker grote gebieden zonder elektriciteit kunnen zetten. Ten tweede zorgen slimme meters voor een significante blootstelling aan elektromagnetische straling en blijken in de praktijk ernstige gezondheidsproblemen zoals slaapstoornissen, tinnitus en hoofdpijn te veroorzaken.

fuss about smart meters comic image


Stralingsblootstelling door slimme meters

Er zijn drie mogelijke communicatietechnieken voor slimme meters:

 1. KABEL

  Communicatie via ethernetverbinding, glasvezel, coax, ...

 2. DRAADLOOS

  Draadloze communicatie via hoogfrequente, gepulste elektromagnetische signalen (4G, IoT, GPRS, …)

 3. POWERLINE

  Communicatie over het elektriciteitsnet (Power Line Carrier of PLC)

Zowel optie 2 als 3 vervuilen de leefomgeving met sterke 'elektrosmog'.

Bij draadloze communicatie wordt men blootgesteld aan intense pieken van radiofrequente straling (van 3 tot 9 Volt per meter naast de meter). Het aantal pieken kan variëren van enkele honderden tot enkele duizenden per dag.

Onderstaande video demonstreert de waanzinnige stralingsblootstelling bij draadloze slimme meters in de UK, met pieken om de twee seconden (hoorbaar gemaakt met een stralingsmeter van Gigaherz Solutions):Bij een powerline-systeem wordt een radiofrequent communicatiesignaal verstuurd over de elektriciteitskabels. Deze straling 'lekt af' van de elektriciteitsdraden in huis ('dirty electricity'), waardoor men overal in huis wordt blootgesteld, zonder mogelijkheid om deze straling uit te schakelen of af te schermen. In Frankrijk werd gekozen voor slimme meters via powerline ('Linky'). De volgende verontrustende video, waarbij de straling hoorbaar wordt gemaakt met een simpel radiotoestel, laat duidelijk zien wat voor een gigantische elektrosmog dit veroorzaakt, zowel in huis, als op straat, want ook de elektriciteitsleidingen op straat worden eigenlijk allemaal zendantennes.

Daarnaast is er ook nog de potentiële stralingsblootstelling afkomstig van de concentratoren op straat. Concentratoren bundelen de signalen van een groep slimme meters en sturen het signaal vervolgens door naar de centrale. Dit kan via de kabel of via GPRS, wat ook weer stralingsblootstelling met zich meebrengt.

De enige veilige optie voor slimme meters, die geen risico’s inhoudt voor de gezondheid en bijgevolg de enige aanvaardbare oplossing, is het gebruik van een bekabelde verbinding (optie 1). Hierbij vindt geen onnodige blootstelling aan elektromagnetische straling plaats. Spijtig genoeg wordt zelden gekozen voor een bekabelde verbinding, omdat dit iets duurder is en iets langer duurt om te installeren.

Er moet wel opgemerkt worden dat bij bekabelde digitale meters helaas wel nog sprake is van blootstelling aan 'vuile stroom'. De enige 100% veilige oplossing voor de gezondheid blijven dus analoge meters.


In Vlaanderen (en Wallonië en Brussel) werd gekozen voor slimme elektriciteitsmeters die zullen communiceren via het 4G-netwerk van Proximus. Daar bovenop komen er ook digitale gasmeters die draadloos zullen communiceren met de elektriciteitsmeter.

Wereldwijd ontstond intensief protest tegen de invoering van slimme electriciteitsmeters. Mensen stellen na installatie van de meters vast dat ze ernstige gezondheidsproblemen en klachten ontwikkelen.

Overheden werden door deze protesten gedwongen tot aanpassingen. In verschillende staten in Amerika werden slimme meters intussen verboden, werd er een moratorium ingesteld of krijgen mensen de mogelijkheid om slimme meters te weigeren. In het Verenigd Koninkrijk werd de invoering van slimme meters lange tijd uitgesteld, omwille van de gezondheidsrisico's. De UK voorziet nu een mogelijkheid om de slimme meter te weigeren. Ook in Nederland is een opt-out mogelijk.

Acties Beperk de Straling

Beperk de Straling richtte in 2015 een e-mail tot de Vlaamse parlementsleden alsook een brief tot de netbeheerders Eandis en Infrax, de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) en het Vlaams Energieagentschap. In de brief vestigen wij de aandacht op de gezondheidsproblemen verbonden aan slimme meters en roepen wij op om te stralingsbelasting te minimaliseren.

Wij stelden ook een document op met informatie over hoe de stralingsbelasting door slimme meters kan worden geminimaliseerd. Dit document werd als bijlage bij de brief meegstuurd.

Tot slot maakten we ook een document op dat de gezondheidsrisico's samenvat.

In 2016 en 2017 stuurden wij verschillende brieven en e-mails naar het kabinet van Minister Tommelein. Wij plaatsten daarin vraagtekens bij een massale uitrol van slimme meters en benadrukten dat het vanuit gezondheidsoogpunt noodzakelijk is om te kiezen voor bekabelde meters. Infrax toonde in haar proefproject dat dit technisch perfect mogelijk is. De infrastructuur in Vlaanderen, met haar uitgebreid en fijnmazig kabelnetwerk, leent zich daar perfect toe. Qua kabelverbindingen is Vlaanderen een voorloper en een voorbeeld op technologisch vlak, zelfs in vergelijking met ons omringende landen. Waarom deze troef niet maximaal aanwenden?

Achteraf vernemen we dat Minister Tommelein de mogelijkheid van kabelaansluitingen niet eens heeft opgenomen in de aanbestedingsprocedure voor de productie van de meter.

U vindt deze documenten terug in het kader bovenaan deze pagina.


Satirisch promofilmpje dat de fantastische 'voordelen' van slimme meters blootlegt. 

Mythes over de slimme meter:

 • de slimme meter zal energie besparen – FOUT
 • de slimme meter leidt tot een betere integratie van en grotere rol voor hernieuwbare energie – FOUT
 • de oude elektromechanische meters worden niet meer gemaakt – FOUT

Welke nadelen mogen we verwachten van slimme meters:

 • continue stralingsblootstelling en alle gezondheidsproblemen die daardoor kunnen ontstaan
 • inbreuk op uw privacy
 • risico op hacking van uw persoonlijke data en cybercriminaliteit – criminelen zullen nauwkeurig in kaart kunnen brengen wat uw dagelijkse gewoonten zijn en wanneer u al dan niet thuis bent.
 • overfacturatie doordat het verbruik tot wel 600% kan overschat worden
 • een hogere factuur doordat de kost van de uitrol wordt afgewenteld op de consument
 • een hogere factuur doordat de digitale meters om de 5 à 15 jaar vervangen moeten worden, terwijl de elektromechanische meters tot 60 jaar kunnen meegaan.
 • een hogere factuur doordat de digitale meter zélf energie verbruikt
 • meer pannes en defecten: de digitale meter is fragieler door de vele elektronische componenten
 • brandgevaar - in het buitenland stelt men opvallend veel slimme meter-branden vast.

Wat zijn de voordelen van de slimme meter:

 • Slimme meterfabrikanten zullen hier enorm veel geld mee verdienen.
 • De netbeheerder(s) kunnen hun meteropnemers ontslaan, ze krijgen van op afstand een grotere controle over de meter (afsluiten etc.) en ze verzamelen een enorme hoeveelheid (persoons)data die gecommercialiseerd kunnen worden op de groeiende markt van 'big data'.
 • De minister kan een mooi verhaal ophangen van 'energietransitie' en 'energiesysteem van de toekomst' (zonder ooit toe te lichten hoe slimme meters daar dan precies toe bijdragen)

 

 • Recente nieuwsberichten over de slimme meter vindt u terug hier.
 • Achtergrondinfo en weblinks vindt u terug hier.

 • Bekijk onze afbeeldingenmap over slimme meters op facebook.

 

 

meter_straling_in_huis