Recente nieuwsberichten

FAQ digitale meter

Laatste update 22/02/2023.
Je kunt deze FAQ ook als PDF downloaden.

 1. Kan ik de installatie van een slimme elektriciteitsmeter weigeren?

 2. Is de bekabelde meter van Fluvius écht bekabeld?

 3. Hoe communiceert de draadloze slimme meter?

 4. Fluvius wil een meter komen plaatsen met buitenantenne. Kan ik die weigeren?

 5. Hoe zou een écht bekabelde meter technisch in elkaar steken?

 6. Moet ik een medisch certificaat kunnen voorleggen als ik kies voor een bekabelde versie?

 7. Kan Fluvius eisen dat ik moet betalen als ik voor een bekabelde meter kies?

 8. Komen er nog andere slimme meters bij?

 9. Hoe zit het met mijn privacy?

 10. Kan ik mijn leefruimte tegen straling afschermen?

 11. Wie installeert de slimme meters?
   
 12. Wat als je huurt?

 13. Ik kreeg een ingebrekestelling van de juridische dienst van Fluvius, omdat ik de “bekabelde” meter met buitenantenne blijf weigeren. Wat nu?
   
 14. Ik wil geen draadloze digitale meter. Hoe moet ik reageren op de aangekondigde herinneringsbrief van Fluvius?
   
 15. Kan ik mijn slimme meter laten vervangen door een bedrade versie?

 16. Kan ik mijn analoge meter houden?
    
 17. Hoe zit het met de digitale gasmeter?

 

 1. Kan ik de installatie van een slimme elektriciteitsmeter weigeren?

Neen. Volgens het Energiedecreet 2019 van 26 april 2019 kan je de digitale meter niet weigeren.

Wel heb je wettelijk het recht om te kiezen voor een bekabelde versie. In het Energiebesluit werd namelijk de volgende bepaling opgenomen (art. 3.1.52§1): “Elke netgebruiker heeft uiterlijk vanaf 1 januari 2023 het recht te kiezen voor de plaatsing van een digitale meter die communiceert met de distributienetbeheerder via bekabeling”.

Dat recht werd vervolgens bevestigd in een arrest van het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 5/2021, 14 januari 2021).


Je moet Fluvius zelf laten weten dat je een bekabelde meter wenst. Je kan hiervoor de modelbrief gebruiken die je terugvindt op de volgende pagina: https://beperk.dobs.com/hoe-de-draadloze-slimme-meter-voor-gas-elektriciteit-en-water-weigeren.

 1. Is de bekabelde slimme meter van Fluvius écht bekabeld?

Neen. Het zogenaamd bekabelde alternatief dat Fluvius sinds begin 2023 ter beschikking stelt, communiceert nog steeds op een draadloze manier in plaats van via een veilige en gezonde bekabelde verbinding. De zendantenne van hun zogenaamde bekabelde slimme meter is nu gewoon extern in plaats van in de slimme meter zelf. Volgens ons is de zogenaamd bekabelde slimme meter van Fluvius geen bekabelde meter in de zin van art. 3.1.52§1 van het Energiebesluit en het arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2021 (arrest nr. 5/2021).

De “bekabelde” meter die Fluvius voorstelt is vooral interessant voor Fluvius zelf. Het is een technische oplossing voor die situaties waarin hun standaard draadloze slimme meter moeilijk contact kan maken met het 4G netwerk omdat de slimme meter zich bijvoorbeeld in een kelder met dikke of betonnen muren bevindt. Daarom hebben ze nu een versie gecreëerd met een externe draadloze antenne, waarvan Fluvius beweert dat het om een bekabelde digitale meter gaat, welk het niet is.

 1. Hoe communiceert een draadloze digitale meter?

Voor de draadloze communicatie van de slimme elektriciteitsmeter heeft Proximus een NB-IoT netwerk opgebouwd, dat gebaseerd is op de huidige 4G-infrastructuur. Dit netwerk gebruikt een frequentie van 800 MHz. Hierdoor kan de slimme meter in constante verbinding staan met de netbeheerder en draadloos informatie uitwisselen.

 1. Fluvius wil een meter komen plaatsen met buitenantenne. Kan ik dit verwerpen?

Volgens ons is een slimme meter met buitenantenne geen juridisch correcte toepassing van het Energiebesluit dat stelt dat: “Elke netgebruiker heeft uiterlijk vanaf 1 januari 2023 het recht te kiezen voor de plaatsing van een digitale elektriciteitsmeter die communiceert met de distributienetbeheerder via bekabeling.”

Aangezien Fluvius nog steeds geen echt bekabelde slimme meter aanbiedt, blijft Fluvius tot op heden dus in gebreke wat haar wettelijke verplichtingen betreft. Een écht bekabelde slimme meter communiceert niet via een interne of externe zendantenne maar via glasvezel of ethernet.  Je kan Fluvius over je bereidheid om een échte bekabelde slimme meter in huis te nemen inlichten door van onze modelbrief gebruik te maken, deze vind je hier terug: https://beperk.dobs.com/hoe-de-draadloze-slimme-meter-voor-gas-elektriciteit-en-water-weigeren.

Het is raadzaam om na te gaan of je rechtsbijstandsverzekering tussenkomt in geval van een mogelijk conflict met netbeheerder.

In geval van conflict kun je ook een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst:

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/klacht/indiening_klacht.html 
Telefoon: 1700 (gratis) - Fax: 02 552 48 00

 1. Hoe werkt een écht bekabelde slimme meter?

Fluvius zou de slimme meter kunnen voorzien van een ethernet-interface. Hierdoor kan je d.m.v. een standaard ethernet-kabel  een veilige verbinding maken met een bekabeld netwerk. Ook een meter die via het nieuwe glasvezelnetwerk communiceert behoort tot de mogelijkheden.

Dergelijk type meter is volgens ons de correcte toepassing van de juridische verplichtingen van Fluvius om alle burgers de keuze voor een bekabelde meter aan te bieden.

 1. Moet ik een medisch certificaat kunnen voorleggen als ik kies voor een bekabelde versie?

Neen. Fluvius kan niet eisen dat je een medisch attest voorlegt. Fluvius heeft niet het recht om jou om enige rechtvaardiging te vragen, iedereen heeft het recht op een bekabelde slimme meter.

 1. Kan Fluvius eisen dat ik moet betalen als ik voor een bekabelde meter kies?

Als Fluvius een onderscheid maakt tussen de kostprijs van een draadloze of een bekabelde slimme meter dan vormt dit eigenlijk een inbreuk op het niet-discriminatiebeginsel in de Belgische grondwet.

Je kan hen daarom schriftelijk laten weten dat als Fluvius een (nieuwe) bekabelde meter wil installeren, jij enkel bereid bent om dezelfde kost te dragen als deze die opgelegd wordt bij de installatie van een draadloze slimme meter.

Het is raadzaam om na te gaan of je rechtsbijstandsverzekering tussenkomt in geval van conflict met Fluvius.

 1. Komen er nog andere draadloze slimme meters bij?

Ja: de digitale gasmeter, digitale watermeter en als je in een appartement woont eventueel calorimeters (verbruiksmeters die op de radiatoren worden geplaatst van appartementen met een collectieve verwarmingsinstallatie).

De digitale elektriciteitsmeter kan het verzamelpunt worden voor de draadloze signalen van de andere slimme meters. Hij werkt dan zoals een hub die de informatie meerdere keren per uur doorgeeft. Dit kan variëren van regio tot regio.
De water- en gasmeter zullen net zoals de elektriciteitsmeter een draadloze communicatiemodule bezitten.

 1. Hoe zit het met mijn privacy?

Dat is een goede vraag.

Digitale meters kunnen uw verbruik op kwartierbasis en zelfs op secondenbasis registreren. Met die informatie kan men heel precies nagaan wat er in uw woonst gebeurt: of je thuis bent of niet, wanneer je opstaat, wanneer je op vakantie bent, hoeveel mensen er in je woonst wonen, welke apparaten je op welk moment gebruikt, wanneer er zich 'afwijkende' gebeurtenissen voordoen, etc. Zelfs welke tv-programma’s je bekijkt kan aan de hand van algoritmes afgeleid worden. Men kan dit vanop afstand in real time volgen of men kan door AI uw dagelijkse gewoontes in kaart brengen.

De digitale meter heeft ook risico’s op vlak van cyberveiligheid, aangezien het signaal verstoord of gehackt kan worden.

De digitale meter laat ook toe dat je meter vanop afstand afgeschakeld kan worden en dat de overheid vanop afstand een maximum verbruik kan instellen.

 1. Kan ik mijn leefruimte tegen straling afschermen?

Ja, dat is mogelijk door een kooi van Faraday te zetten rond het stralende object. Dat kan door het aanbrengen van fijnmazig metaalgaas, speciale afschermende textielen of metalen platen.

 1. Wie installeert de slimme meters?

Het zijn vaak onderaannemers die voor de installatie van slimme meters zorgen. Zij zijn vaak niet op de hoogte van jouw wensen.

Het is verstandig om op voorhand telefonisch contact te nemen met het telefoonnummer dat op de brief van Fluvius staat. Hierdoor kan je duidelijk maken dat je géén slimme meter wil die gebruikt maakt van draadloze communicatie, zij het met een interne dan wel een externe zendantenne.

 1. Wat als je huurt?

Je kan contact opnemen met je verhuurder en toelichten dat jij geen slimme meter wenst die gebruik maakt van draadloze communicatie vanwege de nadelige gezondheidseffecten die EM-straling kan veroorzaken.

 1. Ik kreeg een ingebrekestelling van Fluvius omdat ik de “bekabelde” meter met buitenantenne niet aanvaard. Wat nu?

De - naar onze mening intimiderende - juridische procedure die Fluvius volgt, vind je hier:
https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/weigeren

Het is belangrijk om goed te begrijpen wie wat weigert.

Het is Fluvius die weigert om zowel het Energiebesluit als de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof correct toe te passen.

Als je de voorgestelde brief - zie bovenstaande - gebruikt, dan weiger jij als burger niet om een écht bekabelde slimme meter in huis te nemen. Je weigert eerder om mee te gaan in de bewust foutieve toepassing die Fluvius zélf geeft aan het geldende rechtskader.

Je eist in je handelingen naar Fluvius toe met andere woorden enkel je recht op tot een correcte toepassing van de rechtspraak en de wet.

Wees je er wel van bewust dat Fluvius het spel hard speelt. Wellicht word je in een later stadium voor de vrederechter van jouw kanton gedaagd. Je kan daarbij beroep doen op een advocaat. Daarbij neem je best een raadsman die gespecialiseerd is in het milieurecht.

Praktische info : https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/media/brochures/def-brochure_vrederechter_nl-2019.pdf

Fluvius rekent hoge kosten aan voor de ingebrekestelling. Wij deden navraag bij onze advocaat, die bevestigde dat deze kosten in de praktijk bijna altijd verworpen worden door de vrederechter. Laat je dus niet intimideren.

Als je door Fluvius voor het vredegerecht wordt gedaagd, laat het ons dan weten (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).


Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, vraag dan hulp. Heb je een familiale verzekering met rechtsbijstand, informeer dan of ze juridische problemen met leveranciers (in dit geval de netwerkbeheerder) dekken.

 1. Ik wil geen draadloze digitale meter. Hoe moet ik reageren op de aangekondigde herinneringsbrief van Fluvius?

Als je bereid bent om de storm te trotseren, dan sta je volgens ons recht in de schoenen.

Zoals reeds aangegeven weiger je in feite niet om een slimme meter in huis te nemen. Je wil gewoon wachten op een échte bekabelde digitale meter in de zin van het Energiebesluit en het arrest van het Grondwettelijk Hof. De slimme meter met een buitenantenne is geen bekabelde meter in die zin, maar nog altijd een draadloos communicerende slimme meter.

Als we eerlijk zijn dan heeft Fluvius dit alles eigenlijk aan zichzelf te wijten. Hadden ze op 1 januari 2023 netjes een écht bekabeld communicerende slimme meter beschikbaar, dan was alles anders gelopen.

In principe hoef je geen actie te ondernemen als je reeds een weigeringsbrief voor de draadloze digitale meter hebt verstuurd.

 1. Kan ik mijn draadloze slimme meter laten vervangen door een bekabelde versie?

Dit zou moeten kunnen van zodra de echt bekabelde digitale meter beschikbaar is, dit in overeenstemming met het Energiebesluit en het arrest van het Grondwettelijk Hof. Op dit moment is echter onduidelijk of en wanneer Fluvius een dergelijke bekabelde meter ter beschikking zal stellen.

 1. Kan ik mijn analoge meter houden?

  Tot nu toe is dit volgens het Energiedecreet niet mogelijk.
    
 2. Hoe zit het met de digitale gasmeter?

Ook voor de gasmeter heb je volgens het Energiebesluit recht op een bekabeld (en dus niet-stralend) exemplaar, maar ook hier komt Fluvius  haar wettelijke verplichting helaas niet na. Er zal een gasmeter met externe antenne komen, maar pas vanaf 2024. Tot dan kan je dus zeker je analoge gasmeter behouden.