Recente nieuwsberichten

'Vuile stroom' bij digitale elektriciteitsmeters


Een meetrapport uit Noorwegen toont aan dat de nieuwe digitale/slimme elektriciteitsmeters sterke ‘dirty electricity’ (vuile stroom) op de elektriciteitsleidingen in huis veroorzaken en daardoor voor gezondheidsproblemen kunnen zorgen.

Dat betekent dus dat ook de bekabelde slimme elektriciteitsmeters, die geen hoogfrequente straling uitzenden, toch nog een gezondheidsrisico inhouden en voor klachten kunnen zorgen bij met name (elektro)gevoelige personen.

Het meetrapport en ook andere referenties over de schadelijkheid van dirty electricity zullen binnenkort gebruikt worden in een rechtszaak in Noorwegen, aangespannen door mensen die ziek werden door deze nieuwe elektriciteitsmeters, zelfs met uitgeschakelde draadloze communicatie.

Hieronder de vertaling van het artikel verschenen op de website van de Environmental Health Trust over het Noorse meetrapport (voor de hyperlinks naar de bronnen, zie het originele artikel):


"Vuile stroom" van nieuwe elektriciteitsmeters: Sleutel tot een gezondheidsprobleem?

door Einar Flydal, MSc, MTS[*] en Else Nordhagen, PhD[†], 28 maart 2022

Een nieuw technisch meetrapport toont aan dat de nieuwe "slimme" elektriciteitsmeters die in Noorwegen en in andere landen zijn uitgerold, in woningen en op werkplekken, het elektriciteitsnet in de gebouwen vervuilen met meer "vuile elektriciteit" dan oude meters doen. De nieuwe meters kunnen dus een gezondheidsprobleem vormen, zelfs als ze "dom” gemaakt zijn, d.w.z. als de radiozenders in de meters zijn verwijderd of uitgezet. "Vuile elektriciteit" is een industriële term voor verschillende soorten elektrische ruis die zich via elektriciteitsleidingen verspreidt en elektromagnetische velden in de omgeving creëert of beïnvloedt.

Het testrapport maakt deel uit van het bewijsmateriaal dat zal worden gebruikt in een zaak voor het Hof van Beroep in Oslo, Noorwegen, in september 2022 om te onderbouwen dat de beweringen van de 10 eisers dat zij gezondheidsproblemen kunnen ondervinden van "slimme" nutsmeters, zelfs wanneer de microgolfzender is uitgeschakeld of verwijderd, niet "klaarblijkelijk ongegrond" kunnen zijn.

Als inleiding op het testverslag leggen we hier uit wat we hebben gedaan, en verwijzen we naar wetenschappelijke bevindingen die aantonen dat deze testresultaten belangrijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Wat we hebben gedaan en wat de wetenschap aantoont

We hebben 23 verschillende modellen elektriciteitsmeters verzameld, geproduceerd tussen 1985 en 2019, en hebben ze laten testen om de "vuile elektriciteit" die ze produceren te vergelijken. Het bedrijf EMF Consult AS testte de hoeveelheid vuile stroom van de verschillende meters en concludeerde in het rapport dat de nieuwe meters meer vuile stroom produceren dan oudere modellen.

De hoeveelheden vuile stroom zijn vooral significant bij frequenties buiten het spectrum dat is getest voor CE-goedkeuring, die de certificatienormen van de EU volgt, zegt cybernetica- en elektrotechnisch ingenieur Odd Magne Hjortland, die de auteur van het rapport is. De drempelwaarden die in de desbetreffende normen worden gespecificeerd, zijn als rechte lijnen terug te vinden in de grafieken van het rapport.

Het feit dat de AMS-meters zich juist daar bevinden waar het bedradingsnetwerk van het huis zich in het huis uitspreidt, zorgt ervoor dat deze ruis zich effectief in het gebouw verspreidt, zodat men in principe in een driedimensionale antenne leeft die elektromagnetische pulsen uitzendt die gelijke tred houden met de ruis. De ruis wordt versterkt wanneer meerdere meters in hetzelfde transformatorcircuit worden geïnstalleerd, wat de normale situatie is, vervolgt Hjortland.

Geluidstechnicus Erik Avnskog houdt zich ook al een aantal jaren bezig met het onderwerp elektrische ruis, zowel omdat hij eigenaar van een muziekstudio en muziekproducent is geweest, en omdat hij later later ook elektro-hypersensitief werd en op zoek ging naar technische filtering van deze ruis. Avnskog vertelt ons dat dergelijke ruis inderdaad problematisch kan zijn. Wij weten van andere testmetingen die wij hebben verricht, dat de ruis toeneemt naar boven en voorbij de frequenties die in de hier gepresenteerde test zijn getest.

Het is goed gedocumenteerd dat zeer lage frequenties bestaande uit "bursts" of "pulses" of "spikes" of "pieken" die in dergelijke "vuile elektriciteit" worden aangetroffen, de biologie kunnen beïnvloeden, b.v. door de stofwisseling te beïnvloeden en het slaappatroon van de hersenen te veranderen, door calciumkanalen in de celwand (VGCC's) te openen, wat leidt tot een verhoogde productie van vrije radicalen (ROS), en door extra signalering in het zenuwstelsel tot stand te brengen. Dergelijke effecten treden zelfs op bij zeer zwakke pulsen, zolang deze de "juiste" frequenties bereiken, d.w.z. pulsritmes waarop geladen di-polaire proteïnen of andere elementen in het lichaam van nature reageren.

De ervaring leert dat sommige personen veel gevoeliger zijn voor dergelijke effecten anderen reageren acuut, anderen pas na enige tijd, of nooit. De meettestresultaten in dit nieuwe rapport kunnen daarom verklaren waarom sommige mensen gezondheidsproblemen ondervinden van nieuwe slimme meters - zelfs wanneer zij zijn vrijgesteld en verwijderd van de radiozenders van de nieuwe meters, terwijl anderen helemaal niet reageren.

Tot de typische acute reacties op elektromagnetische velden (EMV's) behoren diffuse symptomen, zoals vermoeidheid, oorsuizen, gewrichtspijn, "hersenmist" en slapeloosheid. Dit zijn enkele van de symptomen die de Amerikaanse diplomaten onlangs meldden en waarnaar in de media over de hele wereld werd verwezen. Een door de Amerikaanse National Research Council benoemde onderzoekscommissie kwam tot de conclusie dat EMV-pulsen de meest waarschijnlijke oorzaak waren. De toename van dergelijke "ruis" in de samenleving, waardoor de elektrische impulsen van de natuur waaraan wij zijn aangepast worden "overstemd", baart sommige onderzoekers zorgen. Zij voorspellen een toename van gezondheidsproblemen om dergelijke redenen.

In Noorwegen worden klanten met een medische verklaring dat zij acute gezondheidsproblemen hebben door elektromagnetische velden, vrijgesteld van de installatie van een radiozender in de nieuwe slimme elektriciteitsmeters, AMS-meters (Automatic Metering System) genoemd. In gevallen van vrijstelling van de AMS-functionaliteit zijn de elektriciteitsnetbedrijven niet verplicht de oude meter te vervangen, maar dringen zij daar toch op aan, zelfs met verwijderde of gedeactiveerde zender, waarbij zij dreigen met het afsluiten van de stroom als men niet akkoord gaat. Zij beweren dat "vuile elektriciteit" onmogelijk een gezondheidsprobleem kan zijn, daarbij verwijzend naar de voorschriften van de Noorse Autoriteit voor Stralingsbescherming.

Er zijn geen relevante statistieken verzameld in Noorwegen, maar zowel ervaring als onderzoek in andere landen wijzen uit dat een aanzienlijk aantal mensen met "diffuse" gezondheidsproblemen deze hebben gekregen nadat de AMS-meter was geïnstalleerd. In de basisdocumenten waarop de Noorse stralingsbescherming is gebaseerd (bv. NIPH-verslag 2012: 3), wordt niet ontkend dat een dergelijk effect mogelijk is, en dergelijke reacties op blootstelling onder de huidige Noorse en westerse normen worden in veel landen algemeen erkend en zijn reeds lang solide bewezen. Toch beweert de Noorse Autoriteit voor Stralingsbescherming dat gezondheidsproblemen door dergelijke "vuile elektriciteit" niet kunnen voorkomen, of, als ze toch voorkomen, niet als gezondheidsproblemen mogen worden beschouwd ...

Wat meer details

Wat betreft geschreven bronnen over vuile elektriciteit en de biologische effecten daarvan, zijn er bronnen van verschillende kwaliteit in overvloed, echter de meeste vanuit een zuiver technisch interferentie perspectief, en onder de technische term EMC (elektromagnetische compatibiliteit).

Voor onze verzameling van referenties in het Scandinavisch en Engels met betrekking tot slimme meters voor elektriciteit (nutsbedrijven) en samengesteld voor de genoemde rechtszaak, kunt u kijken naar de referenties (met links) die te vinden zijn in ons Noorse boek "Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa" ("Slimme meters, vuile elektriciteit, pulsen en gezondheid", 2021, 285 pagina's). U kunt het boek gratis downloaden. Zie de referenties nrs. 142 tot 183 en de grafieken vanaf blz. 115. (Indien gewenst, gebruik Google Translate of iets dergelijks om een ruwe vertaling van de tekst te krijgen).

Van de mogelijke mechanismen is het openen van de calciumkanalen in de celwanden, waardoor een verhoogde vrije radicalenproductie ontstaat, welbekend als oorzaak van vele zeer verschillende medische symptomen, zowel acuut als na verloop van tijd, licht en ernstiger. Verscheidene verschillende omgevingsstressoren kunnen deze kanalen (VGCC's) doen openen. Dat de pulsatie van de radiosignalen van een AMS-meter (merk Aidon) de calciumkanalen van celwanden kan openen, is onlangs aangetoond in een eenvoudige notitie met berekeningen die wij vroegen aan de Duitse natuurkundige Klaus Scheler, op basis van de huidige radiofysische en biofysische kennis. Scheler baseerde de berekening op door ons verstrekte zenderlogs, en modelwerk van Panagopoulos e.a. Scheler legt het model en de praktische toepassing ervan uit in een uitgebreide academische paper waarin hij vele "puzzelstukjes" uit praktisch en theoretisch onderzoek samenbrengt. In het voorjaar van 2021 vertaalde hij dit artikel in het Engels en stuurde het naar ons voor vrij gebruik en verspreiding. Wij hebben de twee teksten, de Duitse en de Engelse versie, samengevoegd in één document. Wij zijn niet op de hoogte van tests of berekeningen waaruit blijkt of vuile elektriciteit een dergelijk effect kan hebben, maar zien geen redenen waarom dat niet zo zou zijn.

Uit de bronnen waarnaar in deze inleiding van het technische testrapport wordt verwezen, lijkt het moeilijk te vermijden de conclusie te trekken dat het wijdverspreide gebruik van nieuwe slimme meters, zelfs zonder draadloze transmissie, de mens, evenals andere biologische systemen, een milieustressor oplegt met vaak "diffuse", maar toch significante gevolgen voor de volksgezondheid - en dat mogelijke achterliggende mechanismen, met nadelige eindpunten, althans gedeeltelijk bekend en vastgesteld zijn in de biofysica en geneeskunde, maar nog steeds ontkend worden door stralingsautoriteiten.

Hieronder vindt u het volledige rapport van EMF Consult.

Klik om te downloaden

Zie ook het youtube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=4NTSejgsjTc 

PDF voor vrije herpublicatie. Deze tekst is versie 1.2 en kan samen met het rapport van EMF Consult worden gedownload van https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=73602

of, in het kort: https://bit.ly/3Dhtzp5

(Eerdere versies van deze tekst waren te vinden op http://einarflydal.com

in het Noors 19.102022, en

in het Engels 28.03.2022).

* cand. polit. (politieke wetenschappen) en Master of Telecom Strategy, gepensioneerd van R&D en strategie bij Telenor ASA, en van universitair onderwijs (NTNU). Corresponderende auteur. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

[†] dr.scient (informatica), gepensioneerd uit O&O en ICT-ontwikkeling bij Telenor ASA, en uit het universitair onderwijs (UiO)

Zie ook deze meting: