Stralingsbronnen

Draadloos internet (WiFi)

 

Inhoud van deze pagina:

 

Inleiding
WiFi-straling
Gevolgen voor de gezondheid
Signaal te zwak om schadelijk te zijn?
WiFi bij de buren
WiFi op school
WiFi-weetjes

Wat kunt u doen?
Wat kan de overheid doen?
Wat kunnen producenten van draadloze routers doen?
Wat kunnen organisaties, instellingen en bedrijven doen?
Meer informatie en artikels

 

 

Inleiding

 

Op slechts enkele jaren tijd heeft draadloos internet of 'Wi-Fi' (Wireless Fidelity) de wereld veroverd. In België is 'wireless' vooral sinds 2004-2005 doorgebroken.

Omdat WiFi vandaag de dag zo alomtegenwoordig is, lijkt het wel alsof het er altijd al geweest is. Maar in feite gaat het om een recente technologie. Al vrij snel na de introductie ervan begonnen mensen evenwel melding te maken van gezondheidsproblemen, zoals hoofdpijn en slaapstoornissen.

Deze technologie is op de markt gebracht zonder voorafgaandelijk onderzoek naar de effecten op de gezondheid. Het is zeer vreemd en vooral onverantwoord dat een technologie waar de hele bevolking dag en nacht aan wordt blootgesteld, nooit onderzocht is op haar veiligheid.

 

Meer en meer wetenschappelijke studies wijzen nu echter uit dat deze technologie wel degelijk significante risico's inhoudt voor de gezondheid.

 

WiFi-straling

 

Hotspot_WiFiWiFi-technologie werkt met hoogfrequente, gepulste elektromagnetische straling of 'microgolven'. De gebruikte frequenties zitten rond de 2,4 Giga Herz (net zoals een microgolfoven) en recenter is men ook frequenties tussen 5,1 en 5,8 Ghz gaan gebruiken.

 

Bij WiFi wordt men eigenlijk van 2 kanten bestraald. Ten eerste is er de straling uitgezonden door de draadloze router of het basisstation, waarop vaak (maar niet altijd) 1, 2 of 3 antennes zichtbaar zijn. Deze straling is er continu, 24u op 24, dus ook wanneer men niet surft. Het signaal gaat 100 tot 300 meter ver.

 

Wanneer men effectief draadloos surft, is er ten tweede de straling afkomstig van de netwerkkaart of antennes in de laptop, pc of tablet.

 

Uit metingen blijkt dat het stralingsniveau bij een laptop waarop men wifi gebruikt, varieert tussen de 6 en 13 Volt per meter. Dit zijn verontrustend hoge stralingsniveaus. Wetenschappers stellen immers dat mensen best niet worden blootgesteld aan niveaus boven 0,6 V/m.

 

Afstand  
Draadloze router Laptop met Wifi geactiveerd
50 cm   6
1 meter 1,5 2,5

 

Het stralingsniveau op verschillende afstanden (in Volt per meter)

 

Gevolgen voor de gezondheid

 

Er zijn al talloze onderzoeken gebeurd naar de effecten van (hoogfrequente, gepulste) elektromagnetische straling in het algemeen, hetgeen een idee geeft van de gezondheidseffecten van WiFi. Zoals op deze website verduidelijkt wordt, zijn er significante wetenschappelijke aanwijzingen dat dit soort straling leidt tot een heel gamma van schadelijke effecten.

 

Prof. Magda Havas, een onderzoekster aan de Trent University in Canada somt de schadelijke effecten op in een rapport over WiFi:

 

"Laboratory studies of radio frequency radiation as well as epidemiological studies of people who live near cell phone antennas and/or use wireless technology indicate adverse biological effects. These effects include increase in cancers, DNA breaks, impaired reproduction, increased permeability of the blood-brain barrier, altered calcium flux, changes in enzyme activity, neurological disorders, altered brainwave activity, insomnia, decreased memory, inattention, slower reaction time, tinnitus, dizziness, skin disorders, headaches, chronic pain, chronic fatigue, respiratory problems and arrhythmia."

WiFi_duo_bioinitiative

 

Op de Franse televisie werd reeds in verschillende reportages gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van WiFi: schade aan het DNA, kanker, hartziekten, neurologische problemen

 

Deze wetenschappelijke bevindingen bevestigen wat heel veel mensen wereldwijd in de praktijk ervaren. Sommige personen ontwikkelen quasi onmiddellijk klachten wanneer ze aan wifi worden blootgesteld. Bij anderen komen de klachten op na blootstelling van een bepaalde duur (een kwartier tot meerdere uren). Weer anderen blijken op het eerste zicht totaal geen last te hebben van wifi.

 

Maar ook wanneer men op korte termijn geen duidelijke hinder ondervindt, sluit dit niet uit dat de gezondheid langzaam maar zeker ondermijnd wordt, hetgeen zich op de langere termijn mogelijk kan uiten in ernstige, degeneratieve aandoeningen (kanker, Alzheimer, Parkinson, enz.)

 

 

 
Ervaringsverhaal van een arts uit Groot-Brittannië:

"Last July, out of the blue I developed a disruption to my heart rhythm. (...) Over the next 6 weeks, the arrhythmia continued to the point where I was aware of it for the majority of the day. I also experienced disturbance to my sleep, waking in the early hours and then being unable to fall asleep again. From the tightness of my upper chest I knew I was not getting enough oxygen.

I linked the onset of my symptoms to our acquisition of a wireless modem situated in the hallway.

We disconnected the wireless base station, replacing it with a fixed line. Within 3 weeks I was totally free of any abnormality as detected by pulse or symptoms, my sleep settled back to normal, as did my energy levels.

On consideration, during the summer others in my family of 5 have been abnormally fatigued with disturbed sleep patterns. My 18 year old daughter had an episode of extreme dizziness lasting a whole day after close contact with the transmitter. My 22 year old son similarly experienced vomiting and vertigo, disabling him for a day after spending 2 hours within feet of the apparatus.

If this is how it affects a healthy family of adults over a short period of time, what will be the consequences on a cross-section of the general population, let alone those with recognised heart problems or pacemakers, the pregnant and the young?"

Bron

 

 

 

 

Australische reportage over de gevaren van WiFi, met focus op het gebruik van WiFi op school (Nederlands ondertiteld):

 

Zie ook de BBC-documentaire 'WiFi: a warning signal'

 

kinderen_op_laptop

 

 

Signaal te zwak om schadelijk te zijn?

 

Officiële gezondheidsinstanties en elektrotechnische ingenieurs beweren vaak dat WiFi-signalen te zwak zijn om een effect te veroorzaken. Uit tientallen onderzoeken blijkt echter dat ook zwakke signalen biologische effecten kunnen hebben (een overzicht van dergelijke studies is bijvoorbeeld te vinden in het volgende rapport, p. 29-40).

 

Als men stelt dat de signalen van WiFi zwak zijn, dan bedoelt men zwak vanuit een (elektro)technisch standpunt, vanuit het standpunt van een ingenieur. Vanuit een biologisch of medisch standpunt echter, zijn wifi-signalen wel degelijk heel sterk te noemen. De signalen zijn tienduizenden keren sterker dan de stralingsniveaus waarin de mens geëvolueerd is. Dit alleen al doet vermoeden dat ons lichaam hier niet aan aangepast is.

 

 

 

WiFi bij de buren

 

Ook al heeft u zelf geen WiFi in huis, de kans bestaat dat de buren het wel hebben en dat het signaal ook bij u binnenkomt. In een appartement of kantoor in de stad kan men soms wel 20 verschillende netwerken opvangen. Sommige mensen vinden dit een goede zaak, omdat men zo soms gratis kan meesurfen op andermans internet. Maar anderzijds betekent het dus ook dat je in je eigen huis continu en ongevraagd bestraald wordt door andermans straling.

 

Veel mensen redeneren dat het voor het stralingsniveau niet veel uitmaakt of ze zelf wifi installeren of niet, omdat ze sowieso al bestraald worden door de wifi van de buren. Dit is echter foutief; het maakt wel degelijk een groot verschil uit of men zelf wifi installeert of niet. Blootstelling aan straling is immers cumulatief; hoe groter het aantal stralingsbronnen en hoe korter de afstand tot die bronnen, hoe meer straling en hoe sterker de effecten op de gezondheid. Op dezelfde manier is er een verschil tussen het roken van 5 sigaretten per dag of 25.

 

 

Enkelvoudig_WiFi-netwerkMeerdere_WiFi-netwerk

 

Eén wifi netwerk (links) versus een veelheid van overlappende wifi-netwerken (rechts)
(de rode lijn duidt de grens aan van het signaalbereik)

 

Mensen zijn terecht verontwaardigd over het feit dat ze in hun eigen huis continu en ongewild blootgesteld worden aan andermans straling. Het kan zelfs zijn dat de wifi-router van de buren gezellig staat de stralen achter uw slaapkamermuur. Er zijn genoeg mensen die na maanden- of jarenlange slaap- en andere gezondheidsproblemen ontdekken dat deze veroorzaakt werden door draadloze technologieën bij de buren.

 

Het is duidelijk dat dit een zeer bedenkelijke situatie is die om dringende overheidsmaatregelen vraagt.

 

 

 

Kankerspecialist Prof. Dr. Stefaan Van Gool (KU Leuven) over publieke WiFi-hotspots:

 

"Men stelt de mensen voortdurend voor voldongen feiten. Zulke beslissingen staan haaks op het voorzorgprincipe. Bovendien duwen ze de mensen een beslissing in de strot. Willen of niet: wie op de Graslei in Gent een pintje gaat drinken, zal midden in het stralingsveld van zo'n hotspot zitten. Wil iedereen dat wel? Wie thuis een draadloos netwerk heeft, kiest daarvoor. Op het strand in Blankenberge kies je daar niet voor: het ís er gewoon. Men legt voortdurend de waarschuwingen naast zich neer. Dat is zeer onverstandig. Als later onomstotelijk komt vast te staan dat er schadelijke gevolgen zijn van al die straling, wie zal er dan verantwoordelijk worden gesteld?"

 

De Standaard, 'Stop met hotspots op straat', 29/10/2010

 

 

no_wifi_zone

 

 

 

 

WiFi op school

Zie onze 'WiFi op school'-pagina.

 

WiFi-weetjes

 

Wist u dat...

 

... de Duitse overheid in augustus 2007 laten weten heeft dat ze het gebruik van WiFi thuis of op het werk afraadt, omwille van de mogelijke gevolgen voor de gezondheid? (Artikel in het Engels en Frans)

 

... het hoofd van de Britse Health Protection Agency, Sir William Stewart, in een BBC-reportage te kennen heeft gegeven dat hij zich ernstige zorgen maakt over het toenemend gebruik van WiFi?

 

... het hoofd van het departement gezondheid in Salzburg (Oostenrijk) een brief heeft verstuurd naar scholen en crèches met het advies géén draadloos internet te installeren?

 

... in de Franse nationale bibliotheek in Parijs tijdelijk een moratorium voor wifi werd ingesteld, omwille van gezondheidsklachten bij de werknemers?

 

... de voormalige directeur van de Canadese Lakehead Universiteit, zelf een zoöloog, bewust wifi weigerde, omdat hij meent dat er genoeg wetenschappelijke aanwijzingen zijn voor schadelijkheid? (meer info hier en hier). Ook aan de Sorbonne III Universiteit te Parijs werd een moratorium voor draadloos internet ingesteld.

 

... de burgemeester van de Franse stad Hérouville-Saint-Clair het draadloos internet heeft laten verwijderen uit alle scholen, om de gezondheid van de kinderen te beschermen? (meer info)

 

Wat kunt u doen?

 

- Kies voor een vaste internetverbinding via kabels

 

Het installeren en/of gebruiken van WiFi is vanuit gezondheidsoogpunt sterk af te raden. Professioneel geplaatste internetkabels veroorzaken geen enkel esthetisch of ander ongemak en u zult zelfs sneller, veiliger en betrouwbaarder kunnen surfen.

 

U kunt indien nodig aansluitingsmogelijkheden voorzien op verschillende plaatsen in huis. Een vaste verbinding verbruikt trouwens veel minder energie dan een draadloze verbinding (omdat daarbij continu signalen worden uitgezonden) en zal u dus geld besparen.

 

 

Opgelet!

 

Bij veel routers is de wifi-functie standaard ingeschakeld. Het kan dus zijn dat u de wifi-functie niet gebruikt, maar dat uw router toch vrolijk staat te stralen zonder dat u het weet. 

 

Verzeker er u dus van dat de WiFi-functie gedesactiveerd is.

 

Bij vele routers kunt u de WiFi uitschakelen op het webadres http://192.168.1.1. Indien dit niet lukt, volg dan de instructies bij uw router of van uw internetprovider.

 

Desnoods kan ook aluminiumfolie rond de antenne gewikkeld worden, waardoor het signaal normaliter wordt afgezwakt of tegengehouden.

 

 

 

 
 • Gebruik een timer (tijdschakelaar of schakelklok) om de wifi-router uit te schakelen wanneer u het internet niet gebruikt; zeker 's nachts en eventueel ook een stuk van de dag, wanneer u op uw werk bent.

  Plaats de timer op het stopcontact waarop de router is aangesloten. De timer zorgt er dan voor dat de router uitgeschakeld wordt (geen voeding meer krijgt) tijdens de uren die u op de timer instelt.

 

 • Een timer regelt het in- en uitschakelen van de router automatisch, maar u kunt dit ook manueel doen. U kunt dan de router aanzetten wanneer u effectief op het internet wil en achteraf weer uitzetten. U kunt hiervoor de router zelf uitschakelen of u kunt het via uw computer regelen.

 

 • Als u op uw werk of op verplaatsing de keuze hebt tussen wifi of kabel, sluit uw laptop dan steeds aan op de vaste internetverbinding.

 

 

- Opgelet voor digitale televisie

 

Bij de installatie van digitale televisie wordt vaak automatisch een draadloze modem geïnstalleerd, omdat dat makkelijker is voor de technieker. Vraag uitdrukkelijk om een verbinding met draad!

 

 

- Wifi bij de buren

 

Als u zich zorgen maakt over de wifi bij de buren, kunt u steeds proberen eens met hen te praten en hen te informeren over de gezondheidseffecten. Of u kunt wat informatie ter zake in hun brievenbus stoppen. Misschien zijn uw buren bereid hun wifi uit te schakelen of te werken met een timer om het internet 's nachts uit te schakelen (zie hoger).

 

 

stop_wifi_t_shirtstop_wifi_t_shirt_2

Stop WiFi t-shirts: te bestellen hier

 

Wat kan de overheid doen?

 

 • Stoppen met het ontkennen van de gevaren en mensen sensibiliseren over de mogelijke gezondheidsrisico's

 

 • Producenten van (draadloze) routers ertoe verplichten op de verpakking aan te geven dat hun product microgolfstraling uitzendt.

 

 

 • Het gebruik van wifi ontmoedigen of verbieden op scholen, in ziekenhuizen, rusthuizen, openbare gebouwen, etc.

 

 • Maatregelen nemen om de passieve blootstelling aan wifi-straling van de buren tegen te gaan.

 • Zorgen voor draadloosvrije en stralingsarme woningen/appartementen, straten of zones, voor elektrogevoelige personen en mensen die gewoonweg niet passief bestraald wensen te worden.
 • Op lokaal niveau bemiddeling voorzien voor mensen die hinder ondervinden van de draadloze apparatuur van de buren.

 

 • Ervoor zorgen dat werkgevers de nodige maatregelen nemen wanneer een werknemer gezondheidsklachten ondervindt door wifi.

 

 

Wat kunnen producenten van draadloze routers doen?

 

 • Zorgen voor een simpele aan/uit knop voor de wifi-functie op routers

 

 • Onderzoeken of het mogelijk is dat gebruikers op de router aangeven tot op welke afstand het signaal nodig is of dat men het vermogen zelf kan aanpassen. Mensen die in een appartement wonen kunnen dan een kortere afstand instellen of een lager vermogen dan mensen in een groot huis. De router hoeft dan minder krachtig te stralen en passieve bestraling van de buren wordt beperkt.

 

 

 

Wat kunnen organisaties, instellingen en bedrijven doen?

 

Bijna overal waar men tegenwoordig komt is wifi geïnstalleerd. Vaak wordt er niet over nagedacht of dat echt nodig is.

Het zou veel verstandiger zijn om gewoon tafel(tje)s te voorzien met een vaste internetverbinding en de nodige kabels. De voeding van de laptop moet immers ook nog steeds met de kabel verbonden worden en daar maakt niemand een probleem van.

Aansluiting in tafel 4 Tafel met internetaansluiting 1 

De Finse stralingsexpert Dr. Dariusz Leszczynski van de Universiteit van Helsinki pleit voor afgeschermde wifi-zones:

 

"There are places where providing wired internet is not possible, like in railway stations or airports, but in schools wired internet is possible to install. There is no real need for Wi-Fi for schools. In other places, where the wired internet is not feasible, is also possible to introduce precautionary measures. In airports or railway stations, there are enclosed spaces where people can gather and smoke tobacco. Others are not exposed to smoke. A similar thing can be done for providing Wi-Fi connectivity.  

There could be provided enclosed areas, with walls built of materials not allowing Wi-Fi radiation to go outside, where Wi-Fi access would be provided without unnecessary exposing everyone."

Bron

 

 

 

Meer informatie en artikels:

 

 

 

 

 

 

Voor alle recente berichten over wifi, klik hier.

 

 

Voorplat 

Help mee sensibiliseren!

 

Bestel gratis exemplaren van de brochure over de gezondheidsrisico's van WiFi en DECT.

Om uit te delen aan vrienden, kenissen, collega's, buren, ... !

 

U kunt de brochure ook zelf afdrukken:

 

download hier (pdf)