Recente nieuwsberichten

We vragen het Vlaams Parlement om een mogelijkheid tot opt-out voor digitale meters

Binnenkort vinden in het Vlaams Parlement hoorzittingen plaats over de digitale of slimme meter. Naar aanleiding hiervan verstuurden wij nogmaals een schrijven naar de leden van de Commissie Leefmilieu om te vragen naar een opt-out, namelijk de keuzemogelijkheid voor een meter zonder draadloze communicatiefunctie:

Digitale meters - wij vragen een mogelijkheid tot opt-out (zoals in Nederland, Australië, de VS, …)

Geacht lid van de Commissie Leefmilieu & Energie,
Geacht parlementslid,


Binnenkort staat het ontwerpdecreet betreffende de uitrol van digitale meters opnieuw op de agenda. 

Eerder hebben wij u reeds gecontacteerd i.v.m. de stralingsrisico’s van slimme of digitale meters. Hier vindt u nogmaals de brieven wij hierover al hebben verstuurd: http://www.beperkdestraling.org/slimme-elektriciteitsmeters 

De stralingsrisico’s van digitale meters worden ook in het buitenland steeds meer erkend. Meer en meer landen voorzien dan ook een opt-out voor mensen die niet tegen hun wil in, in hun eigen woonst aan dit soort straling wensen te worden blootgesteld.

Het voorzien van een opt-out is inderdaad een vrij eenvoudige en technisch haalbare oplossing voor de bezorgdheden die er bestaan.

Een mooi voorbeeld van een opt-out is Nederland, waar iedereen die dat wenst een analoge meter kan behouden en waar men op elk moment opnieuw een analoge meter kan laten installeren. Een andere mogelijkheid voor de Nederlandse consument is een digitale meter waarvan de communicatiefunctie werd uitgeschakeld.

Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn slimme meters niet verplicht.

Een ander voorbeeld van een best practice is Australië. Omdat de initiële uitrol tot aanzienlijk wat gezondheidsklachten en negatieve aandacht in de pers heeft geleid, heeft men ervoor gekozen om bij de verdere uitrol een mogelijkheid tot opt-out te voorzien. Mensen die niet aan straling willen worden blootgesteld, krijgen eenvoudigweg een ander model digitale meter zonder draadloze communicatiefunctie:

“Type 4 and 4A smart meters

The type 4 smart meter is read remotely via an inbuilt communications interface which transmits data in the radiofrequency (RF) spectrum without the need for a meter reader to come to the premises. It is only specified to store data for 35 days and is the preferred option for installation by the designated meter provider, unless prior notification otherwise is given by the building owner.

The type 4A smart meter also has a communications interface but it is not enabled for wireless communication and comes with the extended capacity to store 200 days of data, which a meter reader must download directly from the meter.”

Meer informatie over de opt-out in Australië kunt u terugvinden in het bijgevoegd document, waarvan wij een aandachtige lectuur warm aanbevelen.

Dit document geeft overigens ook de resultaten van metingen weer waaruit blijkt dat met 3G geconnecteerde digitale meters maar liefst 129 tot wel 176.201 stralingspulsen per uur uitzenden, en dit non-stop, dag en nacht. Niemand zou verplicht moeten worden om dit in de eigen woonst te ondergaan. 

Resultaten metingen Australie

Wij vinden het belangrijk dat deze opt-out wordt voorzien zonder of tegen een slechts zeer beperkte meerkost. De burger is immers zelf geen vragende partij voor de uitrol van digitale meters.

Een niet-communicerende meter is meteen ook een oplossing voor de bezorgdheden die bestaan rond privacy.

Een opt-out zal de uitrol van digitale meters niet hinderen en de netbeheerder hoeft niet te vrezen voor een massale opt-out. De Canadese netbeheerder Hydro, die eveneens een opt-out voorziet, stelt dat 0,5% van haar klanten hiervoor kiest.

Integendeel, het is juist wanneer géén opt-out wordt voorzien, dat de uitrol en het imago van de digitale meter in het gedrang komen. In het buitenland, onder meer in Frankrijk, is gebleken dat het manu militari verplichten en onder dwang installeren van een geconnecteerde digitale meter bij mensen die dat absoluut niet willen, leidt tot een stortvloed aan (gezondheids)klachten, negatieve aandacht in de pers, conflicten bij de installatie, rechtszaken, enzovoort.

Het is dus ook in het belang van de voorstanders van de digitale meter om een weigermogelijkheid te voorzien.
Wij overwegen zeker juridische stappen wanneer deze er niet zou komen.

Vriendelijke groeten,
Team BDS