Recente nieuwsberichten

Oproep tot crowdfunding tegen de verplichte digitale meter!

Rechtszaak tegen verplichte invoering slimme meters

Op 05/06/2019 werd het Decreet gepubliceerd dat de uitrol van digitale of ‘slimme’ elektriciteits- en gasmeters in Vlaanderen regelt. Ondanks de vele bezwaren tegen deze meters en het feit dat er in vele landen intussen een weigermogelijkheid bestaat, heeft de Vlaamse regering ervoor gekozen om de installatie van deze meters verplicht te maken, met afsluiting van de stroom voor wie weigert.

In het bijhorende Besluit is voorzien dat iedereen vanaf 2023 voor een bekabelde digitale meter (dus zonder stralingsblootstelling) zal kunnen kiezen. Dit succes hebben we bekomen dankzij jarenlange intensieve inspanningen om politici bewust te maken van het stralingsgevaar van slimme meters.

Het is dus een cruciale stap in de goede richting waarvoor we zeer erkentelijk en dankbaar zijn. Maar toch bestaan er nog onzekerheden over en het is ook niet voor iedereen een adequate oplossing. Kabels leggen is niet altijd praktisch haalbaar (zowel de elektriciteitsmeter als de gasmeter moeten immers bekabeld worden) en huurders zijn hiervoor afhankelijk van de toestemming van de eigenaar. Wat moet een stralingsbewuste of elektrogevoelige huurder doen wanneer de eigenaar bekabeling weigert? En wat ook met de 'passieve' stralingsblootstelling aan de digitale elektriciteits- en gasmeter bij de buren?

Een aantal mensen van Beperk De Straling en VEHS Vlaanderen hebben daarom besloten om een procedure op te starten bij het Grondwettelijk Hof om het genoemde decreet te vernietigen en met name het verplicht karakter van de installatie. Onze advocaat is momenteel bezig het dossier voor te bereiden.
 
De procedure gaat ongeveer 6000 € kosten. Daarom doen wij een warme oproep om een bijdrage te storten op volgende rekening:

Naam rekening: Rechtszaken Beperk De Straling
IBAN: BE46 9733 6272 2036
BIC: ARSPBE22

We suggereren een bijdrage van 50 €, maar elke lagere of hogere som is natuurlijk even welkom!

Gelieve uw e-mailadres te vermelden in de communicatie/mededeling van de bankoverschrijving, zodat we later contact kunnen opnemen met u om u te bedanken.

De stand van de rekening geven we hieronder weer en zullen we regelmatig updaten.

Een eventueel overschot op de rekening zullen we gebruiken voor andere acties en mogelijke toekomstige rechtszaken (bijvoorbeeld tegen 5G).

Alle relevante info i.v.m. de slimme meter vindt u mooi samengevat in onze brochure, die u ook kunt uitdelen aan familie/vrienden en verspreiden op publieke plaatsen.

Alvast bedankt voor uw steun!

Huidige stand van de rekening (29/02/2020):

6510,35 €

 
Een eventueel overschot zullen we gebruiken voor juridische stappen tegen 5G en andere acties,

dus uw bijdragen zijn nog steeds welkom!

 

Waarom is een keuzemogelijkheid voor een bekabelde meter vanaf 2023 voor ons niet voldoende?

  • We weten nog niet welke bekabelde technologie precies zal worden gekozen. We weten dus niet of deze volledig veilig zal zijn.

  • De bekabelde optie zal betalend zijn. Dit is onaanvaardbaar omdat de burger zelf geen vragende partij is voor de digitale meter, deze wordt ons opgelegd.
  • Kabels leggen is niet altijd praktisch haalbaar en huurders zijn hiervoor afhankelijk van de toestemming van de eigenaar. Wat moet een stralingsbewuste of elektrogevoelige persoon doen wanneer de eigenaar bekabeling weigert?

  • De digitale meter op zich, zelfs zonder draadloze zendtechnologie, kan ongewenste frequenties creëren op het elektriciteitsnet, gekend als ‘dirty electricity’. Dit zal mee afhankelijk zijn van de kwaliteit van de ‘switch mode power supplies’ van de digitale meter die Fluvius gekozen heeft. Hoe dan ook, een analoge elektriciteitsmeter is de enige meter die 100% stralingsveilig is.

  • Wij zouden willen dat álle digitale meters standaard bekabeld worden. Mensen die individueel kiezen voor een bekabelde meter, zullen nog steeds aan de straling van de meter van de buren worden blootgesteld. Deze straling gaat immers dwars door muren heen. Overal waar men komt zal deze bijkomende stralingsbron aanwezig zijn.

  • De bekabelde oplossing wordt pas beschikbaar in 2023. Wat met de personen bij wie Fluvius nu reeds een verplichte meter komt installeren? Moeten zij eerst een aantal jaren ongewenst in de straling baden?

  • Bekabeling is geen oplossing voor de ernstige inbreuk op de privacy door slimme meters, noch voor het brandgevaar, de hogere facturen, etc.


Onze wens is dus dat:

  • De installatie van de digitale meter een volledig vrije keuze is (opt-in). Deze digitale meter moet steeds bekabeld zijn (tenzij dit in bepaalde situaties technisch onmogelijk zou zijn). Mensen die bv. energie-applicaties willen gebruiken op de smartphone moeten daarvoor de draadloze zender zelf manueel inschakelen.

  • Personen die geen digitale meter wensen moeten hun analoge meter kunnen behouden of opnieuw laten installeren (bv. bij verhuis naar een woonst waar reeds een digitale meter staat), zoals dat bv. ook in Nederland mogelijk is.

  • Als behoud of herinstallatie van een analoge meter niet mogelijk is, moet een digitale meter worden voorzien waarvan de draadloze communicatietechnologie simpelweg uitgeschakeld kan worden (zonder noodzaak tot bekabeling), zoals bv. in Australië mogelijk is.