Recente nieuwsberichten

Hoe een slimme meter weigeren?

U wil de slimme elektriciteits- en gasmeter weigeren in afwachting dat de bekabelde versie beschikbaar is vanaf 1.1.2023? En/of u wil een slimme watermeter weigeren? Dan is volgende informatie belangrijk.

Indien het nutsbedrijf (netbeheerder) u schriftelijk informeert dat ze de slimme meter komen installeren, stuur ze dan een aangetekende brief waarin u uitdrukkelijk meldt dat u die meter weigert wegens gezondheidsredenen (eventueel doktersattest bijvoegen) en/of de inbreuk tegen je privacy, brandgevaar, cyberveiligheid, ... Een overzicht van argumenten vindt u in onze brochure "Digitale of slimme meter, aan wat mag u zich verwachten” of op onze slimme meter-webpagina.

Alle nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water) die een klant voor het gerecht dagen kunnen dit enkel en alleen via het vredegerecht.

Omgekeerd, als u een rechtszaak wil aanspannen tegen een nutsbedrijf, kan u ook enkel en alleen uw zaak indienen bij het vredegerecht van uw kanton.

Als u bedreigd wordt met afsluiting van het net, stuur dan opnieuw een aangetekende brief waarin u meldt dat u het nutsbedrijf voor de vrederechter daagt.

U kan u laten bijstaan door een advocaat, maar dat is geen verplichting. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan u heel waarschijnlijk beroep doen op een gratis advocaat.

Om de kosten te drukken kan u het nutsbedrijf (netwerkbeheerder) voor het vredegerecht dagen met een enkele buren, familieleden, vrienden, ... die in hetzelfde kanton als u wonen.

Geen enkel nutsbedrijf kan de politie op u afsturen, tenzij ze een bevelschrift zouden ontvangen hebben van een vrederechter, wat weinig waarschijnlijk is.

Wij vernemen graag indien u dergelijke procedure opstart.

Hier vindt u een modelbrief om de digitale elektriciteitsmeter te weigeren.

Hier vindt u een modelbrief om een slimme watermeter te weigeren.

Aangeduid in het rood zijn de velden die individueel moeten ingevuld worden, zoals het meternummer, uw adres etc. Voor mensen die lijden aan EHS, is het goed om een extra paragraaf toe te voegen plus een doktersattest. Ook kunnen er extra links en informatie toegevoegd worden in de bijlage.