Recente nieuwsberichten

Hoe een slimme meter weigeren?

U wil de slimme elektriciteits- en gasmeter weigeren in afwachting dat de bekabelde versie beschikbaar is vanaf 1.1.2023? En/of u wil een slimme watermeter weigeren? Dan is volgende informatie belangrijk.

Indien het nutsbedrijf (netbeheerder) u schriftelijk informeert dat ze de slimme meter komen installeren, stuur ze dan een aangetekende brief waarin u uitdrukkelijk meldt dat u die meter weigert wegens gezondheidsredenen (eventueel doktersattest bijvoegen) en/of de inbreuk tegen je privacy, brandgevaar, cyberveiligheid, ... Een overzicht van argumenten vindt u in onze brochure "Digitale of slimme meter, aan wat mag u zich verwachten” of op onze slimme meter-webpagina.

Alle nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water) die een klant voor het gerecht dagen kunnen dit enkel en alleen via het vredegerecht.

Omgekeerd, als u een rechtszaak wil aanspannen tegen een nutsbedrijf, kan u ook enkel en alleen uw zaak indienen bij het vredegerecht van uw kanton.

Als u bedreigd wordt met afsluiting van het net, stuur dan opnieuw een aangetekende brief waarin u meldt dat u het nutsbedrijf voor de vrederechter daagt.

U kan u laten bijstaan door een advocaat, maar dat is geen verplichting. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan u heel waarschijnlijk beroep doen op een gratis advocaat.

Om de kosten te drukken kan u het nutsbedrijf (netwerkbeheerder) voor het vredegerecht dagen met een enkele buren, familieleden, vrienden, ... die in hetzelfde kanton als u wonen.

Geen enkel nutsbedrijf kan de politie op u afsturen, tenzij ze een bevelschrift zouden ontvangen hebben van een vrederechter, wat weinig waarschijnlijk is.

Wij vernemen graag indien u dergelijke procedure opstart.