Recente nieuwsberichten

Phonegate 2: Opmerkelijke wetgevende initiatieven in Frankrijk in verband met mobiele telefoons

Link met verviervoudiging van de aggressieve hersenkanker Glioblastoma in Frankrijk tussen 1990 en 2018?

In een vorig persbericht, gaven we aan dat de Franse overheid de EU oproept om smartphones te testen zoals ze gebruikt worden; namelijk tegen de huid. Zoals uit de documenten van de collectieve rechtszaak blijkt, de zogenaamde class action suit in de US en de peer reviewed paper van Professor Om Gandhi, zullen de meeste smartphones de huidige veiligheidsnormen in de US en de EU overschrijden.

Onze vraag was toen: wat gebeurt er in Vlaanderen/België op dit vlak? Worden de toestellen die van de markt zijn gehaald in Frankrijk ook in Vlaanderen/België van de markt gehaald? Worden deze toestellen getest in Vlaanderen/België? Wat is de aansprakelijkheid van de Vlaamse/Federale regering als ze niets doet om de normen te laten naleven terwijl "Phonegate" en de class action rechtszaak in de US duidelijk aangeven dat deze toestellen de Vlaamse normen overschrijden?

In een besluit van 15 november 2019 verstrengt de Franse regering de veiligheidsnormen voor elektronische apparaten met elektromagnetische straling die op een maximale afstand van 20 cm van het lichaam gebruikt worden. Deze wetgeving wordt van kracht in juni 2020. Niet alleen smartphones, maar nu ook slimme horloges, Ipads, portables etc. zullen getest worden en moeten voldoen aan de SAR (Specific Absorption Rate / eenheid die uitdrukt hoeveel straling het lichaam absorbeert) van 2 W/kg voor hoofd en lichaam en 4 W/kg voor de uiteinden van het lichaam (handen).  De controles zullen uitgebreid worden. De SAR waarde moet ook vermeld worden in  marketing campagnes, op de verpakking en in de veiligheidsrichtlijnen. Die zullen ook de volgende waarschuwing moeten bevatten:

  • Telefoneer alleen bij goed bereik om de straling te beperken. Dit impliceert niet telefoneren in auto’s of liften omwille van het Faraday effect;
  • Gebruik een handenvrije kit of luidspreker wanneer je telefoneert;
  • Kinderen en adolescenten beperkten best het gebruik van apparaten met elektromagnetische straling. Ze moeten het aantal gesprekken beperken, lange gesprekken vermijden en ’s avonds niet meer telefoneren.
  • Deze apparaten mogen niet gebruikt worden in de nabijheid van de buik van zwangere vrouwen;
  • Adolescenten moeten deze apparaten weg houden van hun onderbuik.

Hebben deze opmerkelijke intiatieven te maken met het rapport dat het Franse Publieke Gezondheidsagentschap (Santé Publique France), gepubliceerd heeft in juli (en aangepast in september) 2019? Daarin wordt aangegeven dat het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van de agressieve hersenkanker Glioblastoma (GBM, overlevingskans minder dan 1 jaar) verviervoudigd is in de periode 1990-2018 bij zowel mannen als vrouwen en bij alle leeftijds categorieën. Er wordt o.a. verwezen naar mobiel telefoon gebruik.Hersenkankers blijven zeldzaam (3481 gevallen GBM in Frankrijk in 2018) maar zijn traag groeiend en de ontwikkeling ervan kan decennia duren na blootstelling aan toxische stoffen. De verhoging van het aantal longkankers bijvoorbeeld, werd maar duidelijk in de statistieken drie decennia nadat Amerikaanse mannen zwaar begonnen te roken. Er waren al drie grote epidemiologische onderzoeken die aantoonden dat lange termijn gebruik van mobiele telefoons het risico op hersenkanker verhoogde. Cerenat: significante verhoging van risico op hersenkanker bij 10 jaar mobiele telefoon gebruik gedurende 15 minuten of meer; Hardell: mensen die mobiele of DECT telefoons voor het eerst gebruikten wanneer ze jonger waren dan 20 hadden een verhoogd risico op hersenkanker en Interphone: correlatie tussen tumor locatie en blootstellingslocatie volgens nieuwe onderzoeken in 2016 op de oorspronkelijke gegevens van begin de jaren 2000. Er was aanvankelijk veel discussie over Interphone, maar de studie speelde toch een rol bij het bepalen van de kankerclassificatie 2B van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). Dat zijn toch drie replicaties van hetzelfde type van epidemiologische studies. Het is een belangrijk waarschuwingssignaal dat deze studies al aangeven dat na slechts 10 jaar gebruik er al een verhoogd risico op hersenkanker is. Er is nu ook al verder bewijs dat het aantal kankers zoals GBM en tumoren in het centraal zenuwstelsel, in die hersengebieden die de meeste straling van mobiele telefoons absorberen, toeneemt. Ook bij jonge Amerikanen.

De US Centers for Disease Control and Prevention publiceerden in 2018 nieuwe resultaten over de toename van het aantal brein, nier, lever en schildklier kankers bij Amerikanen jonger dan 20 jaar na analyse van 2001–2014 data van 48 staten die 98% van de US bevolking beslaat. Siegel 2018

In de UK is GBM meer dan verdubbeld tussen 1995 en 2015 volgens een analyse gepubliceerd in 2018 in de “Journal of the Environment and Public Health”. Het totaal aantal hersenkankers is stabiel gebleven en verborg zo de stijging in GBM. Er was vooral een sterke stijging in die hersengebieden die via het oor in contact komen met je telefoon.

Hardell and Carlberg (2017) rapporteerden dat in Zweden het aantal hersentumoren toenam tussen 2007-2015, vooral in de leeftijdsgroep 20-39 jaar. Ze concludeerden: “this may be explained by higher risk for brain tumour in subjects with first use of a wireless phone before the age of 20 years taking a reasonable latency period.”
Het Danish Cancer Society rapporteerde ook een verdubbeling  in het aantal mannen met GBM in de laatste 10 jaar. Nieuwe overheidsdata gepubliceerd in mei 2019 door een Deens parlementslid toonde ook een verdubbeling aan van deze fatale kanker sinds 2000, in Denemarken. Er was een 80% verhoging tussen 2015 en 2017 in vergelijking met 2006.

In een studie, gepubliceerd in januari 2020 van de prestigieuze Yale University wordt de link gelegd tussen schildklierkanker, GSM gebruik en genetische variaties: “Our study provides evidence that genetic susceptibility influences the relationship between cell phone use and thyroid cancer,” said Yawei Zhang, M.D., Ph.D., a professor in the Department of Environmental Health Sciences at the Yale School of Public Health”. Niet onlogisch dat het aantal schildklierkankers sterk stijgt. Er zitten immers ook enkele antennes van smartphones aan de onderkant van het toestel; dichter bij de schildklier.

Kanker is maar een van de vele gezondheidseffecten die gelinkt kunnen worden aan blootstelling aan Elektromagnetische Straling (EMS).
Een recente Medische Hypothese studie suggereert dat EMS wel eens het kantelpunt kan zijn voor de versnelling van neurologische overlijdens in de Westerse wereld. Dit kan niet alleen verklaard worden door een verouderende bevolking. In de US steeg het aantal mensen ouder dan 75 met 49% in de periode 1989-2015, maar neurologische overlijdens verhoogden met 500%. Het centraal zenuwstelsel werkt met elektrische signalen. Het mag dan ook niet echt verrassend zijn dat gepulste artificiële EMS een invloed kan hebben op ons zenuwstelsel.

De getuigenis van advocaat Jimmy Gonzalez vóór zijn overlijden en deze Australische slachtoffers zijn confronterend.

In 2011 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze draadloze technologie geclassificeerd als 2B, mogelijk kankerverwekkend. Dit is in dezelfde risico categorie als lood in water (waarover in 2019 nog veel commotie was in een Brusselse politiekazerne) en benzine uitlaatgassen. Er zijn heel wat studies die aantonen dat er biologische effecten zijn, zelfs met stralingsnormen ver beneden de huidige normen.
Deze WHO classificatie wordt vaak geminimaliseerd door aan te geven dat ook gepekelde groenten in die classificatie staan. Men vergeet echter dat we ons hele leven dag en nacht blootgesteld worden aan EMS, wat niet het geval is voor gepekelde groeten. En dat we kunnen kiezen om geen gepekelde groenten te eten, maar niet kunnen kiezen om niet blootgesteld te worden aan de alomtegenwoordige EMS. Zoals met alle toxische blootstellingen kan het tientallen jaren duren voor er genoeg bewijs is; dat is voldoende wetenschappelijk onderzoek en statistieken (in epidemiologie betekent dit zieke mensen) om aan te tonen dat een blootstelling toxisch is.

De WHO heeft onlangs aangekondigd dat het “dringend” de classificatie van draadloze technologie gaat herbekijken tegen 2022. Verschillende gerespecteerde wetenschappers en studies dringen erop aan om EMS te upgraden naar 1A, kankerverwekkend dus, zoals roken en asbest. Dit Micowave News artikel stelt zich wel vragen bij de verstrengeling tussen WHO en de industrie.


Hoe gaat de Belgische/Vlaamse regering met deze evoluties in Frankrijk omgaan? Gaan zij ook de wetgeving verstrengen en het publiek informeren? Vermits alle Vlamingen/Belgen een smartphone hebben en meer en meer gebruik maken van slimme horloges en slimme apparaten (de opkomst van Internet of Things), is het geen hoog tijd om de bevolking te informeren? Ook al is er maar een kleine kans, is het geen nalatigheid als de bevolking niet geïnformeerd wordt dat deze apparaten gezondheidsschade kunnen toebrengen? We verwijzen graag nog eens naar deze algemene informatiecampagne van de Cypriotische overheid alsmede deze veiligheidsvoorschriften voor zwangere vrouwen die als inspiratie kunnen dienen om het bewustzijn bij de bevolking te verhogen.

Weinig mensen zullen weten dat je je niet kan verzekeren tegen de gezondheidsrisico’s van draadloze technologie. De risico’s worden te hoog bevonden door herverzekeraars zoals Swiss Re of Lloyds of London. De herverzekeraars zullen zeker de bestaande normen meegenomen hebben in hun risico-inschatting en die niet adequaat gevonden hebben.

Is dit geen signaal dat de aansprakelijkheid van regeringen die 5G/draadloze technologie toelaten heel hoog is? Gaat de overheid de telecomindustrie vragen om verzekeringen aan te bieden die de gezondheidsrisico’s dekken? Of gaat de overheid de mogelijk factuur hiervoor doorschuiven naar de belastingbetaler?

We blijven ter beschikking om verdere informatie te verstrekken over de vele wetenschappelijke studies, een wettelijke opinie die de uitrol van 5G in strijd acht met de EU wetgeving, een 8 tal rechtszaken in Frankrijk en Italië waarbij schade door EMS als beroepsziekte werd erkend alsmede het probleem dat er bestaat met de huidige normen in Europa en België.

Ook niet te vergeten dat tot nu toe reeds meer dan 680 Belgische artsen en gezondheidsprofessionals de Hippocrates Electrosmog Appeal petitie ondertekend hebben: ze vragen om het Europese voorzorgsprincipe toe te passen voor draadloze communicatie. Ze baseren zich hiervoor op Resolutie 1815 van mei 2011, opgesteld door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.