Recente nieuwsberichten

Teken het Europees Burgerinitiatief tegen 5G !

 

https://signstop5g.eu/nl

 

Gelieve deze petitie te ondertekenen en zoveel mogelijk te verspreiden in alle kringen. We moeten 1.000.000 handtekeningen halen tegen volgend jaar. Dit is het resultaat van hard werk op Europees niveau tussen verschillende Europese organisaties, waaronder Beperk de Straling. Bedankt op voorhand! Let op: stem op basis van je nationaliteit, niet het land waar je woont.

 

Jouw stem is nodig! Stem nu voor Europese wetgeving op gebied van 5G.

Iedereen is graag verbonden, maar wel op een veilige manier. De toename van draadloze toepassingen is explosief, terwijl er onvoldoende strenge Europese regelgeving bestaat op het gebied van gezondheid, milieu, privacy en cyberaanvallen.

In honderden wetenschappelijke studies is al lang aangetoond dat gepulste elektromagnetische straling (of ‘microgolfstraling’, van o.a. 4G, wifi, bluetooth), ver beneden de Nederlandse en Belgische blootstellingslimieten, schade veroorzaakt aan alle leven. De komst van 5G verergert dit probleem. 5G betekent immers méér straling en het gebruik van nieuwe frequenties. Ook wordt er verwacht dat het energieverbruik enorm zal stijgen door alle extra toepassingen en dat zeldzame mineralen uitgeput raken. Verder zal onze privacy nog meer ondermijnd worden.

Onze doelstellingen

Ons doel is verbonden te blijven op een veilige manier, maximaal via bekabelde internetverbindingen. Via het Europees Burgerinitiatief Stop(((5G))) Stay connected but protected vragen wij de EU om de uitrol van 5G te stoppen totdat er effectieve regelgeving is die onze gezondheid, het milieu en onze privacy beschermt.

Om van dit Europees Burgerinitiatief een succes te maken is het belangrijk brede steun te krijgen van jou, jouw netwerk en alle betrokken organisaties en groepen. Stem daarom op dit Burgerinitiatief en deel deze informatie zoveel mogelijk.

Van 1 maart 2022 t.e.m. 28 februari 2023 kun jij je stem uitbrengen op de website https://signstop5g.eu/nl.

Je toont hiermee dat je gelooft in een democratie die haar burgers wil beschermen.

Europees Burgerinitiatief

De bezorgdheid over de ontwikkelingen omtrent 5G heeft ertoe geleid dat een aantal EU-burgers zich verenigd heeft in de organisatie "Europeans for Safe Connections". Deze organisatie heeft ervoor gezorgd dat het Europees burgerinitiatief Stop(((5G))) Stay connected but protected is gelanceerd waarin 23 nieuwe EU-wetgevingsvoorstellen op drie belangrijke gebieden voorgesteld worden:

 Bescherming van het leven tegen microgolfstraling

 Bescherming van het milieu tegen alle gevolgen van 5G en digitalisering

 Bescherming van onze privacy, veiligheid en vrijheid

Wat is een Europees burgerinitiatief?

Een Europees burgerinitiatief is een manier voor alle Europese burgers om actief deel te nemen aan de beleidsvorming van de EU. Als jij wilt dat de EU op een bepaald gebied actie onderneemt, kun je de Europese Commissie met een burgerinitiatief vragen nieuwe EU-wetgeving op dat gebied voor te stellen.

Een burgerinitiatief moet gesteund worden door EU burgers. Hiervoor zijn binnen 12 maanden 1 miljoen stemmen van stemgerechtigde EU burgers nodig. Verder moet in 7 landen een zeker quorum gehaald worden. In België is dat minimum aantal 14.805 geldige stemmen. We werken samen met Nederland en Luxemburg, maar om er zeker van te zijn dat de 1 miljoen stemmen gehaald gaan worden, streven we toch naar 40.000 stemmen in België.

Waarom geen petitie?

Het Europees burgerinitiatief is een veel krachtiger instrument dan een petitie omdat de EU verplicht is te reageren op een geslaagd initiatief. Aan een petitie worden geen eisen gesteld, maar deze geeft ook geen enkel recht aan burgers.

Waarom moet ik mijn persoonsgegevens invullen?

In een Europees burgerinitiatief wordt de EU om nieuwe wetgeving gevraagd. Jij kunt, als Europees burger, je stem uitbrengen op zo’n burgerinitiatief en hierdoor heb jij invloed op de beleidsvorming van de EU.

Omdat dit een officieel instrument van de EU is dat grote gevolgen kan hebben voor de beleidsvorming, moet degene die stemt een aantal persoonsgegevens invullen. Hiermee wordt gecontroleerd of de stemmer stemgerechtigd is in de EU.

Er zijn zeer strikte regels vastgesteld over hoe er omgegaan moet worden met deze persoonsgegevens, ook met betrekking tot de privacy. In de Verordening (EU) 2019/788 van het Europees parlement en de raad kun je alle regelgeving omtrent het Europees burgerinitiatief vinden.

De volgende gegevens zijn nodig om een geldige stem uit te brengen: je naam (voornamen en familienaam) zoals deze op je paspoort of ID bewijs staan en het adres waarop je ingeschreven staat. In België is het nummer van je ID bewijs verplicht. De minimumleeftijd om te mogen stemmen is 18 jaar.

Je moet stemmen op basis van je nationaliteit, niet het land waar je woont.

Schriftelijk stemmen is ook mogelijk, vraag hiervoor een stemformulier aan bij Stichting EHS via de infolijn 0900-9266 (enkel vanuit Nederland) of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Financiële steun helpt om dit ECI tot een succes te maken

Je stem uitbrengen is gratis.

Met (meer) geld is het mogelijk om dit initiatief op grotere schaal bekend te maken. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om vlogs, folders en andere materiaal te maken en te verspreiden. Bij voldoende middelen zou er ook reclame gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld op sociale media of in huis-aan-huisbladen.

U kunt het initiatief steunen via storting op volgende rekening:

Rechtszaken Beperk De Straling

BE46 9733 6272 2036

met vermelding: ‘ECI over 5G’.

Meer informatie

Op de website https://signstop5g.eu/nl kun je meer informatie vinden over dit Europees burgerinitiatief. De problemen met draadloze toepassingen en 5G worden nader toegelicht. En er staat uitgebreid omschreven om welke regelgeving de EU via dit burgerinitiatief gevraagd wordt.