Recente nieuwsberichten

Verzoek om donaties voor huidige en toekomstige rechtszaken!

Het was even stil op de website, maar de leden van Beperk de Straling, in samenwerking met andere stralingsorganisaties, hebben druk achter de schermen gewerkt.

We hebben bijna de nodige fondsen verzameld voor onze huidige rechtszaken en willen jullie daarvoor nogmaals heel hard bedanken!

Maar we zullen waarschijnlijk nieuwe rechtszaken moeten starten de komende maanden en daarvoor hebben we terug financiële steun nodig.

We willen nogmaals benadrukken dat al het geld enkel gaat naar: de dure advocaatskosten, de bankkosten (3,95 € per maand), het verhuur van materiaal voor manifestaties en eventuele donaties aan andere stralingsgroepen. Onze vrijwilligers krijgen geen enkele onkostenvergoeding, ook niet voor de talloze verplaatsingen of het printen van flyers.

IBAN: BE46 9733 6272 2036

Naam: Rechtszaken Beperk de Straling

Hieronder een overzicht van alles wat loopt en ons nog te wachten staat:

Voltooide rechtszaken

- 1e rechtszaak Grondwettelijk Hof (GwH) tegen slimme gas- en elektriciteitsmeter (Vlaanderen): Gewonnen op 14.1.2021. Elke Vlaming heeft recht op een bekabelde meter om zich te beschermen tegen elektromagnetische straling. https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-005n-info.pdf

Lopende rechtszaken

- 2e rechtszaak GwH tegen slimme gas- en elektriciteitsmeter (ivm interpretatie van bepaalde termen) (Vlaanderen): Het vonnis van 14.1.2021 stipuleert dat op aanvraag van de klant de distributiebeheerder een bekabelde meter “kan” installeren. Wij willen dat het vonnis gedeeltelijk herschreven wordt: de distributiebeheerder “moet” een bekabelde meter installeren op vraag van de klant.

- 1e rechtszaak Raad van State (RvS) tegen versnelde uitrol slimme gas- en elektriciteitsmeter (Vlaanderen): Sinds september 2020 loopt het beroep bij de Raad van State tegen het Besluit van de versnelde uitrol van de draadloze digitale meter. Door deze versnelling is de kans immers heel groot dat we verplicht zouden worden een draadloze digitale meter te aanvaarden vooraleer er een bekabelde oplossing beschikbaar is.

- 2e rechtszaak RvS tegen slimme warmtemeter (Vlaanderen): Sinds december 2020 loopt een rechtszaak tegen de verplichte op afstand afleesbare 'slimme' warmtemeters. Deze meters worden gebruikt bij gezamenlijke systemen voor verwarming of koeling in appartementen, openbare gebouwen en buurten die voorzien zijn van een warmtenet, waar bv. een bedrijf restwarmte levert aan huizen via een ondergronds netwerk van buizen. Deze warmtenetten zullen in de toekomst meer en meer geïnstalleerd worden. 

Toekomstige rechtszaken

- Rechtszaak GwH tegen slimme gas- en elektriciteitsmeter (Brussel): In Brussel is er een nieuwe ordonnantie voor de uitrol van slimme meters (die een oude ordonnantie over de elektriciteitsmarkt aanpast). Deze werd gestemd op 17.3.2022 en gepubliceerd in het Staatsblad op 20.4.2022. Deze ordonnantie voorziet dat mensen die kunnen aantonen dat de stralingsblootstelling van slimme meters voor hen een "naar behoren geobjectiveerd gezondheidsrisico" vormt, een beroep zullen kunnen doen op "specifieke maatregelen". Wat deze specifieke maatregelen zullen zijn is nu nog onduidelijk, deze zullen nog bepaald worden door de regering. In de Memorie van Toelichting staat te lezen: "Afhankelijk van de technische mogelijkheden van de verschillende modellen van meter kunnen deze maatregelen de vorm aannemen van een oplossing die een alternatief biedt voor de blootstelling aan de elektromagnetische velden van de slimme meter." Ons lijkt het wat onduidelijk wie er juist aanspraak zal kunnen maken op de "specifieke maatregelen/alternatieve oplossing". Zullen dat enkel de mensen zijn met elektrohypersensitiviteit? Zo ja, hoe moet men aantonen dat men EHS is? Of geldt het ook voor andere personen die, op een of andere manier, een "geobjectiveerd gezondheidsrisico" kunnen aantonen? Wij hebben de indruk dat enkel mensen met EHS aanspraak zullen maken op een alternatieve, niet-stralende oplossing. Verder is er ook onzekerheid doordat de regering nog de voorwaarden zal vastleggen om te bepalen of er effectief sprake is van blootstelling aan straling door de slimme meter. Iemand in een appartement op de tweede verdieping zal zich bijvoorbeeld wellicht niet kunnen verzetten tegen een stralende meter op het gelijkvloers.

- Toekomstige rechtszaak GwH tegen slimme watermeter (Vlaanderen): Vanaf 2023 komt er een algemene uitrol van de digitale watermeter. Deze wordt dan samen met de elektriciteitsmeter geplaatst. Volgens het voorliggend ontwerpdecreet wordt het aanvaarden van alle functionaliteiten van deze digitale watermeter verplicht, zonder bekabeld alternatief. Het decreet legt aan de exploitanten van het openbaar waterdistributienetwerk ook op om te onderzoeken hoe de datacommunicatie via de digitale elektriciteitsmeter kan verlopen.

Schatting kosten van deze 2 rechtszaken: 12000 € of eventueel minder, omdat onze advocaat argumenten kan gebruiken van onze afgesloten en nog lopende rechtszaken. Het kan ook zijn dat deze rechtszaken getrokken worden in samenwerking met andere actiegroepen. 

Je kan ook altijd een storting doen voor andere actiegroepen:

stop5g.be: Ze hebben naar schatting tussen de 45000 en 55000 € nodig. Zie https://www.stop5g.be/fr/docu/collectif/Recours_Description_Prevision-financiere.pdf en https://www.stop5g.be/nl/index.php#rechtszaken2022.

Bewuste Burgers / Save Belgium: Ze hebben meer dan 13000 € nodig voor hun rechtszaak tegen de stralingsnormen in Vlaanderen en Brussel. Zie https://www.gofundme.com/f/SAVE-BELGIUM-CROWDFUND 

ECI: Als je het nog niet gedaan hebt, teken dan nu het Europees Burgerinitiatief tegen 5G en vraag aan allerlei (grote) organisaties dat ze het nieuws verspreiden! https://signstop5g.eu/nl