Recente nieuwsberichten

Oproep tot crowdfunding tegen de verplichte digitale meter!

Rechtszaak tegen verplichte invoering slimme meters

Op 05/06/2019 werd het Decreet gepubliceerd dat de uitrol van digitale of ‘slimme’ elektriciteits- en gasmeters in Vlaanderen regelt. Ondanks de vele bezwaren tegen deze meters en het feit dat er in vele landen intussen een weigermogelijkheid bestaat, heeft de Vlaamse regering ervoor gekozen om de installatie van deze meters verplicht te maken, met afsluiting van de stroom voor wie weigert.

In het bijhorende Besluit is voorzien dat iedereen vanaf 2023 voor een bekabelde digitale meter (dus zonder stralingsblootstelling) zal kunnen kiezen. Dit succes hebben we bekomen dankzij jarenlange intensieve inspanningen om politici bewust te maken van het stralingsgevaar van slimme meters.

Het is dus een cruciale stap in de goede richting waarvoor we zeer erkentelijk en dankbaar zijn. Maar toch bestaan er nog onzekerheden over en het is ook niet voor iedereen een adequate oplossing. Kabels leggen is niet altijd praktisch haalbaar (zowel de elektriciteitsmeter als de gasmeter moeten immers bekabeld worden) en huurders zijn hiervoor afhankelijk van de toestemming van de eigenaar. Wat moet een stralingsbewuste of elektrogevoelige huurder doen wanneer de eigenaar bekabeling weigert? En wat ook met de 'passieve' stralingsblootstelling aan de digitale elektriciteits- en gasmeter bij de buren?

Een aantal mensen van Beperk De Straling en VEHS Vlaanderen hebben daarom besloten om een procedure op te starten bij het Grondwettelijk Hof om het genoemde decreet te vernietigen en met name het verplicht karakter van de installatie. Onze advocaat is momenteel bezig het dossier voor te bereiden.
 
De procedure gaat ongeveer 6000 € kosten. Daarom doen wij een warme oproep om een bijdrage te storten op volgende rekening:

Naam rekening: Rechtszaken Beperk De Straling
IBAN: BE46 9733 6272 2036
BIC: ARSPBE22

We suggereren een bijdrage van 50 €, maar elke lagere of hogere som is natuurlijk even welkom!

Gelieve uw e-mailadres te vermelden in de communicatie/mededeling van de bankoverschrijving, zodat we later contact kunnen opnemen met u om u te bedanken.

De stand van de rekening geven we hieronder weer en zullen we regelmatig updaten.

Een eventueel overschot op de rekening zullen we gebruiken voor andere acties en mogelijke toekomstige rechtszaken (bijvoorbeeld tegen 5G).

Alle relevante info i.v.m. de slimme meter vindt u mooi samengevat in onze brochure, die u ook kunt uitdelen aan familie/vrienden en verspreiden op publieke plaatsen.

Alvast bedankt voor uw steun!
 

Een eventueel overschot zullen we gebruiken voor juridische stappen tegen 5G en andere acties,

dus uw bijdragen zijn nog steeds welkom!

Lees meer...

Persbericht: procedure bij het Grondwettelijk Hof tegen de verplichte digitale meter

Persbericht 10/02/2020 - In december 2019 hebben een aantal personen van Beperk de Straling en de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen (VEHS) een bezwaarschrift ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de verplichte installatie van de digitale of ‘slimme’ meter voor elektriciteit en gas.

De digitale meters die netbeheerder Fluvius momenteel uitrolt in Vlaanderen, zenden de hele tijd radiofrequente elektromagnetische signalen uit, waarvan honderden wetenschappelijke studies aantonen dat ze schadelijk zijn en waar vele mensen gezondheidsproblemen door ondervinden. Het is dus onaanvaardbaar dat de overheid de blootstelling hieraan in de eigen woonst verplicht maakt.

De overheid heeft in een Besluit voorzien dat iedereen vanaf 2023 (tegen betaling) voor een bekabelde digitale meter kan kiezen, normaliter dus zonder stralingsblootstelling. Een bekabelde meter is echter niet overal praktisch toepasbaar en dus niet voor iedereen een oplossing. Het biedt ook geen oplossing voor de schending van de privacy.

Het doel van de procedure is om in het Energiedecreet zelf het recht te verankeren op een elektriciteits- en gasmeter zonder stralingsblootstelling, omwille van gezondheidsredenen. Ook wordt gevraagd om de verplichting tot installatie te schrappen.

De burgergroeperingen Beperk de Straling en de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen (VEHS) vinden dat iedereen de garantie moet krijgen op een stralingsvrije elektriciteits- en gasmeter, ook in situaties waarin bekabeling niet mogelijk is. Idealiter zou ieder die dat wenst zijn analoge meter moeten kunnen behouden, of een niet-geconnecteerde digitale meter krijgen die geen informatie doorzendt naar de netbeheerder, noch draadloos, noch via de kabel. In het buitenland wordt een dergelijke mogelijkheid tot ‘opt-out’ meer en meer de standaard, als gevolg van intensief protest vanuit de bevolking.

Het geld voor de rechtszaak werd ingezameld via een crowdfundingactie.

Lees meer...

Volgende zaterdag 25 januari 2020 om 13u: protestactie in Brussel tegen 5G! Kom ook!

Afspraak van 13u tot 16u aan het Albertinaplein, naast het Centraal Station!

De aanwezigheid van zoveel mogelijk burgers is van het grootste belang om een sterk signaal te geven aan politici, kom dus zeker ook! Breng gerust uw eigen protestborden mee!

Link naar het facebook-event: https://www.facebook.com/events/2674743979300149/

Deze actie wordt georganiseerd door het collectief stop5G.be (zie onder voor meer uitleg). Zie www.stop5G.be.

U kunt het collectief stop5G.be ook financieel steunen op het rekeningnummer BE06 0689 3580 7022.

Op 25 januari zullen overal ter wereld protestacties plaatsvinden tegen 5G.

Lees meer...

Stralingsrisico’s 5G: De Standaard zwicht weer onder druk van SKEPP

Het lijkt een vaste regel bij De Standaard. Van zodra een journalist een min of meer degelijk of alleszins neutraal artikel schrijft over de risico’s van elektromagnetische straling (wat overigens zeer zelden gebeurt), verschijnt onmiddellijk erna een artikel van iemand uit de bevriende SKEPP-kring dat alles weer ontkent en minimaliseert. Op de website van SKEPP staat te lezen hoe dit nieuwe artikel (‘Meer angst voor straling dan bewezen schade’) inderdaad te danken is aan de ‘interventie’ van verschillende van hun bestuursleden.

SKEPP stelt zich voor als een organisatie die strijdt tegen pseudowetenschap. In werkelijkheid lijkt SKEPP eerder een ideologische organisatie, gekenmerkt door een sterke afkeer tegenover alles wat ruikt naar milieubeweging en inzet voor een gezonde, ‘natuurlijke’ leefomgeving. Verschillende SKEPP-mediafiguren lijken zelf gedreven door een blind vooruitgangsoptimisme gebaseerd op de ongebreidelde ontwikkeling van technowetenschap en technologie, die ons enkel goeds brengt en die vooral niet geremd moet worden door regeltjes, normen of onnozele bezorgdheden over milieu en gezondheid. Ze hebben een heel naïeve visie op wetenschap die volledig blind blijft voor de steeds verder strekkende invloed van industriële en commerciële belangen.

Lees meer...

Persbericht ‘Phonegate’ schandaal: Verschillende modellen smartphones overschrijden stralingsnormen

Phonegate logoIn een gezamenlijke statement stellen de Franse ministeries van Gezondheid, Ecologie en Economie verschillende maatregelen voor om de gezondheid van smartphone-gebruikers in Frankrijk en Europa beter te beschermen.

 Momenteel loopt een collectieve rechtszaak, een zogenaamde class action suit, tegen Apple en Samsung omdat hun toestellen tot 5 x meer straling uitzenden dan de geldende SAR (Specific Absorption rate) normen.

Specific Absorption Rate is een indicatie van hoeveel straling er in het lichaam mag opgenomen worden, een veiligheidsnorm dus. Smartphones worden in de US en Europa getest op de afstand aangegeven door de producent: 5 mm voor Apple en 10-25 mm voor Samsung; een afstand die de meeste mensen niet aanhouden en waarop het moeilijk is een gesprek te voeren.

Een lab dat voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de Amerikaanse FCC (Federal Communications Commission) heeft nu ook gemeten op 2 mm afstand en daarbij overschreed elk toestel de normen.

Ook in Europa is er een “phone gate” schandaal.

De Franse overheidsinstantie AFNR (Agence Nationale des Fréquences) test regelmatig smartphones. Een peer reviewed paper van Professor Om Gandhi gaf aan dat smartphones tot meer dan 11 x over de Amerikaanse FCC limiet en 3 x over de Europese ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) limiet gingen in 9 van de 10 geteste toestellen die AFNR testte bij gebruik tegen de huid. AFNR haalt ook regelmatig toestellen van de markt die de normen (op meer afstand van het lichaam) toch overschrijden. Deze clip toont hoeveel straling er in het hoofd wordt geabsorbeerd.

Lees meer...