Recente nieuwsberichten

Beroep tegen versnelde uitrol digitale meter

Op 3 december 2019 hebben een aantal mensen van Beperk de Straling en de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen (VEHS) beroep aangetekend tegen de verplichte plaatsing van de draadloze digitale meter voor elektriciteit en gas. We verwachten een uitspraak dit najaar. We hopen dat hiermee de verplichting vervalt, een weigering kan immers leiden tot het afsluiten van de stroom- en gasvoorziening.

Er werd een bekabelde meter beloofd, tegen 1 januari 2023. Maar de kans dat die er komt vooraleer ons een draadloos exemplaar wordt opgedrongen, is heel wat kleiner geworden.
In een besluit van 17/07/2020 werd immers beslist over de versnelde uitrol van de digitale meter tegen juli 2029 in plaats van januari 2034.

Dit heeft volgende consequenties:
- versnelde uitrol: de voorziene periode van 15 jaar wordt ingekort tot 10 jaar, dus een volledige uitrol vóór 1 juli 2029 in plaats van vóór 1 januari 2034;
- tegen 31 december 2024 moet 80% van de digitale meters geplaatst zijn, dus focus op de volgende 4 jaar;
- de plaatsing van een nieuwe budgetmeter moet maar 2 weken i.p.v. 2 maand voordien worden gecommuniceerd, de communicatie mag nu ook elektronisch (gezien de meterlocatie moet worden vrijgemaakt én de centrale verwarmingsketel - in geval van aardgas - moet gekeurd zijn, is dit erg kort);
- wie geen digitale meter aanvaardt, zal geen groenestroomcertificaten kunnen krijgen: dit was al zo maar dit wordt nu verduidelijkt en er wordt ook naar een ingebrekestelling verwezen.

En dit zonder dat de beschikbaarstelling van de bekabelde meter versneld wordt. Dit betekent dat reeds ongeveer de helft van de meters er zal staan tegen de tijd dat een bekabelde meter beschikbaar is. Als die er ooit komt.

We willen een stop aan de uitrol van de digitale meter zo lang er geen bekabelde meter is. We zullen dus ook tegen dit besluit van de versnelde uitrol van de digitale meter in beroep gaan, en dit bij de Raad van State. Onze advocaat is het dossier reeds aan het voorbereiden.

Een extra motivatie voor Fluvius om haast te maken is dat de VREG vanaf 2022 een extra kost (netkosten) voor piekverbruik mag aanrekenen. Het piekverbruik kan alleen maar gemeten worden met de digitale meter.


Binnenkort ook slimme watermeters

De drinkwatermaatschappijen zijn intussen ook gestart met het plaatsen van draadloze watermeters, zonder dat er een bekabeld alternatief bestaat (zie het volgende artikel in De Tijd). Ze hopen deze met de elektriciteitsmeter te verbinden, zodat de gegevens maar één keer doorgestuurd moeten worden. Ook deze meter kan je in principe niet weigeren.


Wilt u onze juridische procedures tegen de slimme meters ook steunen? Elke bijdrage is welkom op ons rekeningnummer voor rechtszaken: BE46 9733 6272 2036.

Lees meer...

Manifestatie tegen 5G op 26 september !

Kom ook naar de manifestatie tegen 5G op zaterdag 26/9/2020, om 14:00 in Brussel. Aan het Centraal Station.

Hopelijk zien we jullie dan!

Crowdfunding: Rechtszaken tegen de tijdelijke licenties voor 5G

5G is helaas op komst!

In volle corona-crisis besloot Proximus om zonder enige inspraakmogelijkheid een 5G 'light' netwerk uit te rollen in België.

Het BIPT hield in april een openbare raadpleging omtrent de toekenning van tijdelijke 5G-licenties.
Onze bedenkingen omtrent de gezondheidsrisico's bleven onbeantwoord en werden zonder meer van tafel geveegd. 

Volgens tellers op de websites van verschillende actiegroepen waar een modelbezwaarschrift gedownload kon worden, werden er een paar 1000den bezwaarschriften ingediend.
Niemand die een bezwaarschrift indiende, kreeg echter een antwoord van het BIPT.
Alle bezwaren, zowel juridisch, technisch, wetenschappelijk, ethisch of de gezondheidsrisico’s, werden afgewezen.

https://www.bipt.be/consumenten/publication/communicatie-over-de-toekenning-van-voorlopige-gebruiksrechten-in-de-3600-3800-mhz-radiofrequentieband-na-de-gehouden-openbare-raadpleging 

https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/39fe4e00646dacb8e03db790d9ae2a1fe2ff4ccd/Communicatie_voorlopige_gebruiksrechten_3,6Ghz_besluit_toekenning_150720.pdf 

Nu het BIPT effectief tijdelijke licenties voor 5G heeft gegeven aan vijf operatoren, gaan de verschillende actiegroepen rond straling samenwerken en gaat Stop5G.be rechtszaken aanspannen bij het Marktenhof tegen deze vijf licenties. Zie http://stop5g.be/nl/brief/PB/20200719.htm

Daarom doen we een warme oproep tot crowdfunding. U kan storten op de rekening die we gebruiken voor de lopende procedure tegen de 'slimme' gas- en elektriciteitsmeter.

Naam rekening: Rechtszaken Beperk De Straling
IBAN: BE46 9733 6272 2036
BIC: ARSPBE22

Noteer uw e-mail adres bij de mededeling. Dit stelt ons in staat u een bedankje te sturen en u op de hoogte te houden van de rechtszaken tegen de slimme meter en tegen de voorlopige 5G-licenties.

Cybermanifestatie tegen 5G

stop5ginternational.org stelt voor dat op zaterdag 6/6/2020 in alle landen demonstraties tegen 5G worden georganiseerd. We stellen voor dat tussen 18:00 en 20:00 een maximum aantal mensen de website www.teslabel.be bezoeken.

Lees meer...

Phonegate 2: Opmerkelijke wetgevende initiatieven in Frankrijk in verband met mobiele telefoons

Link met verviervoudiging van de aggressieve hersenkanker Glioblastoma in Frankrijk tussen 1990 en 2018?

In een vorig persbericht, gaven we aan dat de Franse overheid de EU oproept om smartphones te testen zoals ze gebruikt worden; namelijk tegen de huid. Zoals uit de documenten van de collectieve rechtszaak blijkt, de zogenaamde class action suit in de US en de peer reviewed paper van Professor Om Gandhi, zullen de meeste smartphones de huidige veiligheidsnormen in de US en de EU overschrijden.

Onze vraag was toen: wat gebeurt er in Vlaanderen/België op dit vlak? Worden de toestellen die van de markt zijn gehaald in Frankrijk ook in Vlaanderen/België van de markt gehaald? Worden deze toestellen getest in Vlaanderen/België? Wat is de aansprakelijkheid van de Vlaamse/Federale regering als ze niets doet om de normen te laten naleven terwijl "Phonegate" en de class action rechtszaak in de US duidelijk aangeven dat deze toestellen de Vlaamse normen overschrijden?

In een besluit van 15 november 2019 verstrengt de Franse regering de veiligheidsnormen voor elektronische apparaten met elektromagnetische straling die op een maximale afstand van 20 cm van het lichaam gebruikt worden. Deze wetgeving wordt van kracht in juni 2020. Niet alleen smartphones, maar nu ook slimme horloges, Ipads, portables etc. zullen getest worden en moeten voldoen aan de SAR (Specific Absorption Rate / eenheid die uitdrukt hoeveel straling het lichaam absorbeert) van 2 W/kg voor hoofd en lichaam en 4 W/kg voor de uiteinden van het lichaam (handen).  De controles zullen uitgebreid worden. De SAR waarde moet ook vermeld worden in  marketing campagnes, op de verpakking en in de veiligheidsrichtlijnen. Die zullen ook de volgende waarschuwing moeten bevatten:

  • Telefoneer alleen bij goed bereik om de straling te beperken. Dit impliceert niet telefoneren in auto’s of liften omwille van het Faraday effect;
  • Gebruik een handenvrije kit of luidspreker wanneer je telefoneert;
  • Kinderen en adolescenten beperkten best het gebruik van apparaten met elektromagnetische straling. Ze moeten het aantal gesprekken beperken, lange gesprekken vermijden en ’s avonds niet meer telefoneren.
  • Deze apparaten mogen niet gebruikt worden in de nabijheid van de buik van zwangere vrouwen;
  • Adolescenten moeten deze apparaten weg houden van hun onderbuik.

Hebben deze opmerkelijke intiatieven te maken met het rapport dat het Franse Publieke Gezondheidsagentschap (Santé Publique France), gepubliceerd heeft in juli (en aangepast in september) 2019? Daarin wordt aangegeven dat het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van de agressieve hersenkanker Glioblastoma (GBM, overlevingskans minder dan 1 jaar) verviervoudigd is in de periode 1990-2018 bij zowel mannen als vrouwen en bij alle leeftijds categorieën. Er wordt o.a. verwezen naar mobiel telefoon gebruik.

Lees meer...