Recente nieuwsberichten

Persbericht: 3e beroep tegen verplichte digitale gas- en elektriciteitsmeter

Iedereen heeft het recht zich te beschermen tegen elektromagnetische straling en een bekabelde digitale meter te vragen. Zo besliste het Grondwettelijk Hof op 14.1.2021. Maar in de praktijk moet je nog steeds knokken om je recht te doen gelden.

Na een eerste beroep tegen de verplichte draadloze digitale meter voor elektriciteit en gas, een tweede beroep tegen de versnelde uitrol van deze meter, werd op 15 december 2021 beroep aangetekend tegen de tijdelijke oplossing die is uitgewerkt in afwachting van de bekabelde meter, maar waar klaarblijkelijk niet iedereen recht op heeft.

Dit vraagt enige uitleg.

De digitale meter voor elektriciteit communiceert draadloos met de netbeheerder. De digitale aardgasmeter stuurt de meetgegevens draadloos door naar de elektriciteitsmeter.

De digitale meters die netbeheerder Fluvius sinds juli 2019 uitrolt in Vlaanderen, zenden quasi continu radiofrequente elektromagnetische signalen uit, waarvan vele wetenschappelijke studies aantonen dat ze schadelijk zijn en waar vele mensen gezondheidsproblemen door ondervinden. Het is dus onaanvaardbaar dat de overheid de blootstelling hieraan in de eigen woonst verplicht maakte. Met de mogelijkheid om de stroom af te sluiten voor wie de digitale meter weigert!

Eind 2019 hebben een aantal mensen van VEHS Vlaanderen en Beperk de Straling daarom een beroep bij het Grondwettelijk Hof ingediend tot vernietiging van de verplichte plaatsing van deze draadloze digitale meter voor elektriciteit en gas.

De uitrol van de digitale meters is gestart op 1 juli 2019. Er worden minstens kwartiergegevens verzameld. De frequentie van het doorsturen van de gegevens zou op dit ogenblik slechts één maal per dag zijn, maar in de praktijk veroorzaken de meters continu stralingspieken.

In januari 2021 deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over het beroep. Ter ”bescherming tegen elektromagnetische straling” stelde het Hof dat de machtiging aan de Vlaamse Regering zo moest worden geïnterpreteerd dat “elke netgebruiker kan kiezen voor een communicatie via bekabeling in plaats van een draadloze communicatie”. Het principe van de verplichte digitale meter bleef evenwel behouden.

De overheid heeft in een Besluit voorzien dat iedereen vanaf 2023 voor een bekabelde digitale meter kan kiezen, normaliter dus zonder stralingsblootstelling. Er is dus een alternatief. Maar die bekabelde meter is er nog niet.

De uitrol van de draadloze digitale meter is in 2020 versneld (80% van de meters moet geplaatst zijn tegen eind 2024), de beschikbaarstelling van de bekabelde meter niet. In deze lange overgangsperiode geldt dus een verplichting zonder dat het bekabelde alternatief beschikbaar is. Om die reden werd in oktober 2020 in beroep gegaan tegen deze versnelde uitrol. Op de uitspraak is het nog wachten.

De uitspraak van het Hof begin 2021 betekende dat iedereen een bekabelde meter kan vragen en dus uitstel voor de plaatsing van de digitale meter. De stroom afsluiten bij weigering van de digitale meter is ook moeilijker gemaakt. Dat kan enkel nog maar na advies van de lokale adviescommissie.

De overheid voorzag een tijdelijk alternatief via een elektronische meter zonder communicatiemodule. Maar het aangepaste Decreet vermeldt dat de netbeheerder een dergelijke meter kàn plaatsen op vraag van de netgebruiker, niet dat hij dat moet doen. Dat betekent dat de digitale meter verplicht blijft, maar dat de netgebruiker overgeleverd is aan de goodwill van de netbeheerder om een elektronische meter zonder communicatiemodule te krijgen of om te kunnen wachten tot de bekabelde digitale meter beschikbaar is.

Tevens bleek uit vele reacties die we ontvingen, dat deze elektronische meter zonder communicatiemodule ook nog niet beschikbaar was. Vandaar dat tegen deze wijziging van het Decreet opnieuw beroep is ingediend bij het Grondwettelijk Hof.Deze rechtszaak kan je vinden op de website van het Grondwettelijk Hof, onder het tabblad RECHTSPRAAK, HANGENDE ZAKEN, 15.12.2021, rolnummer 7702. Zie https://www.const-court.be/nl

Dat dit nodig is blijkt uit meerdere reacties van mensen die constateerden dat Fluvius alles in het werk stelt om geen elektronische meters zonder communicatiemodule te moeten plaatsen. En ook uit getuigenissen van mensen die onder zware druk toch een draadloze digitale meter hebben aanvaard en deze nu terug willen laten weghalen, maar waar Fluvius weigert om dit te doen, met als argument dat de analoge meters vernietigd zijn en niet meer worden gemaakt. En tenslotte ontbreekt nog steeds een oplossing voor wie last heeft van digitale meters van de buren.

Om de drie nog lopende procedures te kunnen financieren, hebben we nog extra centen nodig. Een bijdrage leveren kan nog steeds via de website van Beperk de Straling (zie hieronder).

IBAN: BE46 9733 6272 2036

Naam: Rechtszaken Beperk de Straling

Stand van zaken op 31/5/2022

Huidige rekeningstand: 5495,19 €

Reeds betaald aan advocaat voor rechtszaken 'slimme' meters + kosten bankrekening: 12459,31 €

Betaald aan stop5G.be: 1675,00 € 

(als bijdrage voor de 5 beroepen die stop5G.be heeft ingesteld tegen de toewijzing voor de frequenties voor de uitrol van 5G, zie http://stop5g.be/nl/index.php + kosten verhuur tenten bij manifestaties in Brussel, waar wij ook stonden)

Totaal nodig voor alle 4 rechtszaken vanaf begin (ruwe schatting): 19500,00

Nog nodig momenteel voor de lopende rechtszaken: 1545,50

Totaal gestort door crowdfunding: 19629,50 €