De Wereldgezondheids- organisatie: betrouwbaar?

De Wereldgezondheidsorganisatie: betrouwbaar?

Veel artsen, wetenschappers, onderzoekers en beleidsmakers blijven de Wereldgezondheidsorganisatie beschouwen als dé referentie inzake informatie over de gezondheid. Ook als het gaat over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling is dit het geval. Nochtans is er de laatste jaren een grote controverse ontstaan rond de WGO, omdat haar werkwijze ontransparant en onwetenschappelijk zou zijn en omdat er sprake is van belangenvermenging.

Mike Repacholi

(Update: Mike Repacholi werd intussen opgevolgd door de al even problematische Emilie van Deventer)

Meer specifiek in verband met de activiteiten van de WGO i.v.m. elektromagnetische straling en elektromagnetische velden (Engelse afkorting EMR/EMF) is het zo dat bij de man die jarenlang verantwoordelijk was voor het EMF-project van de WGO, Mike Repacholi, sprake is van ernstige belangenvermenging. Zoals uitgebreid wordt gedocumenteerd op tal van websites en door tal van wetenschappers (zie onder), heeft dit geleid tot een onwetenschappelijke aanpak en het systematisch negeren en onder de mat vegen van verontrustende studies. Repacholi heeft recent in een interview eindelijk toegegeven dat de helft van het EMF-project gefinancierd werd door de telecom- en wireless-industrie.

Mike_Repacholi

Mike Repacholi: banden met de industrie

De affaire Anders Ahlbom

Daarnaast was er ook nog de affaire met Anders Ahlbom. Ahlbom bepaalde meer dan 10 jaar lang mee de publieke en wetenschappelijke opinie over de effecten van EM straling. Hij maakte deel uit van het expertenpanel binnen de IARC (International Agency for Research on Cancer, een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie), hij verrichtte verschillende epidemiologische studies naar de link tussen gsm-straling en hersentumoren (hij werkte onder andere mee aan de Interphone studie) en legde mee de internationale blootstellingsnormen vast, als lid van het ICNIRP. Jarenlang ontkende hij de gezondheidsrisico’s.

Recent werd Ahlbom eindelijk uit de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) gebannen wegens jarenlang verzwegen belangenvermenging. De Zweedse onderzoeksjournaliste Mona Nilsson bracht aan het licht dat Ahlbom medeoprichter en lid van de Raad van Bestuur is van ‘Gunnar Ahlbom AB’, een lobby- en consultancybedrijf voor telecomoperatoren, gerund door Ahlbom’s broer (persbericht IEMFA). Quasi onmiddellijk na het bannen van Ahlbom herevalueerde het IARC de wetenschappelijke bewijzen voor de schadelijkheid van gsm-straling en deelde de gsm op basis hiervan in in de categorie 2B: ''mogelijk kankerverwekkend' (meer info).

Ook eerder waren er al meldingen van belangenvermenging bij het IARC.

WGO: betrouwbaar?

Er kunnen dus grote vragen gesteld worden bij de objectiviteit en de juistheid van de informatie die de WGO verschaft over EMR/EMF. Blijkbaar heeft de WGO weinig lessen getrokken uit het tabaksschandaal destijds en is er nog niet veel veranderd. Hieronder vindt u meer informatie over de bedenkingen bij de WGO en over de aanpak van Repacholi.

  • Mike Repacholi: Industry Consultant

  • Microwave news responds to Mike Repacholi

   Up to half, if not more, of the WHO’s EMF project’s funding
   came from industry. Repacholi states that he always followed the WHO rules on
   funding and that, “NO funds were EVER sent to me.” [His emphasis.]
   This is financial legerdemain. As Microwave News has previously reported,
   Repacholi arranged for the industry money to be sent to the Royal Adelaide
   Hospital in Australia, where he used to work. The funds were then transferred
   to the WHO. Seven years ago, Norm Sandler, a Motorola spokesman, told us
   that, “This is the process for all the supporters of the WHO program.” At the
   time, Motorola was sending Repacholi $50,000 each year. That money is now
   bundled with other industry contributions and sent to Australia by the Mobile
   Manufacturers Forum (MMF), which gives the project $150,000 a year.
   “What is the difference between sending money directly to the WHO and
   sending it via Australia?,” we asked Repacholi last December. He never responded.
   We don’t think there is any difference. We don’t understand how the
   WHO can see this as anything other than money laundering. On numerous
   occasions we have asked Repacholi to reveal all the sources of the funding of
   the WHO EMF project. He has consistently refused. (Maar onlangs heeft hij dus toegegeven
   dat de helft van het EMF-project gefinancierd werd door de industrie)
   Op de website 'Microwave News' is heel veel degelijk onderzochte informatie en documentatie terug te vinden (zie kolom rechts: 'WHO watch') Met onder andere:

 • Uit een studie verschenen in het medische tijdschrift The Lancet blijkt dat de WHO haar richtlijnen niet op het beschikbare bewijsmateriaal baseert.

  Zie het artikel 'WHO criticized for neglecting evidence':

  "When developing "evidence-based" guidelines, the World Health Organization routinely forgets one key ingredient: evidence. That is the verdict from a study published in The Lancet online."

  "The medical journal's criticism of WHO could shock many in the global health community, as one of WHO's main jobs is to produce guidelines on everything from fighting the spread of bird flu and malaria control to enacting anti-tobacco legislation."

  "This is a pretty seismic event," Lancet editor Dr. Richard Horton, who was not involved in the research for the article. "It undermines the very purpose of WHO. This study shows that there is a systemic problem within the WHO, that it refuses to put science first"

  "They interviewed senior WHO officials and analyzed various guidelines to determine how they were produced. What they found was a distinctly non-transparent process. It's difficult to judge how much confidence you can have in WHO guidelines if you're not told how they were developed," Oxman said. "In that case, you're left with blind trust."

  "The WHO has seen its independece eroded and its trust diminished"

 • Téléphonie mobile: trafic d’influence à l’OMS ?: Artikel van de Franse onderzoeksjournalist David Leloup

 • Conflict of Interest and Bias in Health Advisory Committees: A case study of the WHO's EMF Task Group (en ICNIRP)

  ""Conflict of interest exists when an author (or the author’s institution), reviewer, or editor has financial or personal relationships that inappropriately influence (bias) his or her actions... The potential for conflict of interest can exist whether or not an individual believes that the relationship affects his or her scientific judgement. Financial relationships ... are the most easily identifiable conflicts of interest and the most likely to undermine the credibility of the journal, the authors, and of science itself."
  This paper briefly examines this problem, using recent actions taken by the World
  Health Organisation’s (WHO) International EMF Project and the International
  Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

  In conclusion

  It is acknowledged that in an ever increasingly globalized world the reliance on international organisations to set standards to protect public health is an irrefutable fact of modern life. It is also a fact that international organizations charged with this task need to be "eternally vigilant" to ensure that their organisations are not co-opted by vested interests groups – as exampled by Big Tobacco and WHO.

  However when it comes to non-ionizing radiation issues the evidence is clear that Michael Repacholi has used his standing in both WHO and ICNIRP to stack the WHO's Environmental Health Criteria Task Group for power frequency exposures with representatives of the power industry in contravention of WHO policy. This can only be to the detriment of the group's ability to evaluate the scientific literature in an unbiased way. This action can only be construed as being aimed at ensuring that industry involvement in determining the WHO Environmental Health Criteria will bias ICNIRP's risk assessment for power frequency exposure limits for years to come. This will conveniently provide economic protection for the industry against the need to spend enormous sums of money on upgrading distribution systems as well as risks of litigation. Such a blatant disregard for the fundamental principles of credible science as well as WHO's mission on protecting world health speaks of a desperation to bury independent science at all costs, even if that cost is at the integrity of WHO.

 • Veel info ook in de WGO-sectie van de Franse organisatie  Next Up