Zinnig en zuinig omgaan met draadloze technologieën

Beperk de Straling is een groep van burgers die zich zorgen maakt over de exponentiële toename van de stralingsniveau's waaraan de bevolking wordt blootgesteld. Wij focussen meer bepaald op hoogfrequente microgolfstraling, uitgezonden door zendmasten (gsm, 4G, 5G, ...) en draadloze technologieën (WiFi, DECT, smartphones, tablets, ...).

De wetenschappelijke aanwijzingen voor schadelijkheid zijn overvloedig en ook uit de medische wereld zijn nu al meer dan genoeg waarschuwingen gekomen.

Daarnaast ondervinden ook duizenden mensen in de praktijk dat elektromagnetische straling hun gezondheid op soms drastische wijze ondermijnt.

De overheid negeert deze aanwijzingen. Ze onderneemt geen actie en laat na om burgers op een fatsoenlijke manier te informeren. Ze vertrouwt op de opinie van selectief samengestelde expertencomités waar vaak belangenvermenging voorkomt. Ook de media zwijgen de problematiek dood of brengen artikels die niet degelijk onderbouwd of onderzocht zijn. Kritische, diepgravende onderzoeksjournalistiek ontbreekt geheel.

Daarom namen wij zelf het initiatief om onze mede-burgers in te lichten over de gezondheidsrisico's en hen aan te zetten tot een voorzichtig gebruik. Maar we proberen eveneens wetenschappers, medische specialisten, journalisten en beleidsmakers te sensibiliseren, want de onwetendheid over deze problematiek is nog zeer groot en de ernst ervan is nog niet doorgedrongen.

Zinnig en zuinig omgaan met draadloze technologieën, dat is ons motto.

Maar wij kunnen deze problematiek niet alleen aanpakken. Het is hoogst noodzakelijk dat eenieder die zich zorgen maakt over de huidige stralingsoverlast of die zelf de nadelige gezondheidseffecten ondervindt, initiatieven neemt, op lokaal, regionaal of nationaal niveau. Initiatieven om mensen te sensibiliseren en om beleidsmakers tot actie aan te zetten. Inspiratie voor initiatieven vindt u hier en u kunt ons ook steeds e-mailen voor tips. Ook kleine initiatieven kunnen het verschil maken.

Immers, "All that is required for evil to prevail is for good men to do nothing" (citaat van Edmund Burke).

U kunt ons steunen door een bijdrage op ons rekeningnummer

IBAN BE46 9733 6272 2036

Op naam van 'Rechtszaken Beperk de Straling'


Dankzij uw bijdrage kunnen we de website onderhouden, sensibiliseringsmateriaal afdrukken (brochures, stickers, flyers), juridische actie nemen, etc.

 

 

organise