Crowdfunding voor rechtszaken tegen slimme meters en 5G

Er is een explosie aan de gang van draadloze apparatuur, waardoor we de elektromagnetische straling waaraan ieder van ons is blootgesteld, dag na dag zien toenemen. Zonder enige argumentatie over gezondheid en zonder enig voorzorgsprincipe toe te passen, worden we zelfs wettelijk verplicht deze draadloze technologie in onze dagelijkse woon- en werkomgeving toe te laten.

Vanuit Beperk de Straling en de Vereniging Elektrohypersensitiviteit Vlaanderen (https://vehs.be/) proberen wij - vrijwilligers - eerst onze overheid te overtuigen om hiervan af te zien en de nieuwe decreten en besluiten tegen te houden alvorens ze worden goedgekeurd. Dankzij onze inspanningen heeft de Vlaamse overheid een bekabelde digitale meter voor elektriciteit en gas voorzien, die beschikbaar zal zijn vanaf 1.1.2023.

Waar deze acties niet of onvoldoende succes hebben, zien we ons genoodzaakt om tegen de nieuwe wetgeving in beroep te gaan. Rechtszaken kosten heel veel geld. We kunnen niet verwachten dat alleen onze vrijwilligers dit betalen. Ze offeren hun vrije tijd al op voor al wie ziek is van straling of het in de toekomst zal worden.

We doen hierbij nogmaals een warme oproep om onze rechtszaken te steunen.

IBAN: BE46 9733 6272 2036

Naam: Rechtszaken Beperk de Straling

(De rekeningstand staat onderaan deze pagina.)

Digitale meters voor elektriciteit en gas

Het beroep tegen het decreet dat de draadloze digitale meter voor elektriciteit en gas verplichtte, was een succes! Ter bescherming tegen elektromagnetische straling stelde het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 14 januari 2021 dat de machtiging aan de Vlaamse Regering zo moet worden geïnterpreteerd dat elke netgebruiker kan kiezen voor een communicatie via bekabeling in plaats van een draadloze communicatie. Dit is niet alleen een belangrijke uitspraak voor deze zaak, maar ook voor toekomstige rechtszaken. We wachten nu nog op de aanpassing van de wetgeving.

Sinds september 2020 loopt ook nog het beroep bij de Raad van State tegen het Besluit van de versnelde uitrol van de draadloze digitale meter. Door deze versnelling is de kans immers heel groot dat we verplicht zouden worden een draadloze digitale meter te aanvaarden vooraleer er een bekabelde oplossing beschikbaar is.

Slimme warmte/koudemeters

En in december 2020 zijn we gestart met een 3de rechtszaak, tegen de verplichte op afstand afleesbare 'slimme' warmtemeters. Deze meters worden gebruikt bij gezamenlijke systemen voor verwarming of koeling in appartementen, functionele gebouwen en buurten die voorzien zijn van een warmtenet, waar bv. een bedrijf restwarmte levert aan huizen via een ondergronds netwerk van buizen. Deze warmtenetten zullen in de toekomst meer en meer geïnstalleerd worden. Een goede zaak voor het klimaat, maar de op afstand afleesbare meters zijn slecht voor onze gezondheid.

Slimme watermeters

De uitrol van slimme watermeters is nog beperkt tot Water-link en een aantal proefprojecten. We contacteerden reeds de betreffende watermaatschappij om aandacht te vragen voor de problematiek van straling. We volgen de ontwikkelingen in de wetgeving op. Indien nodig zullen we hier ook een rechtszaak tegen starten.

Uitrol van 5G

Beperk de Straling en VEHS Vlaanderen steunen acties en rechtszaken tegen de uitrol van 5G. In september 2020 startte het Collectief Stop5G (http://www.stop5g.be/nl/) een rechtszaak tegen de voorlopige toekenning van de 5G-licenties. Het Collectief Stop5G ging hiervoor in beroep bij het Marktenhof. Via een donatie van 1500 € van onze crowdfunding rekening hebben we deze rechtszaak gesteund.

Meer en actuele informatie over onze rechtszaken kan je hier vinden.

Centen nodig

U zal begrijpen dat we met huidige en toekomstige rechtszaken extra geld nodig hebben om deze te financieren. Wij benadrukken dat elke euro louter en alleen besteed wordt aan die rechtszaken. De vrijwilligers betalen zelf administratiekosten (papier, inktpatronen, telefoon, …) en verplaatsingen (afspraken met advocaat, vergaderingen, ...) en worden ook niet betaald voor de talloze uren werk.


Bijdragen op onze crowdfundrekening zijn dus nog steeds welkom en noodzakelijk! Verspreid dus aub deze boodschap aan uw familie, buren en kennissen. We suggereren om een maandelijkse storting te doen via een vaste opdracht. Zo hoeft u slechts één maal actie te nemen en geraakt het niet vergeten. Indien 100 mensen bijvoorbeeld 5 € per maand storten, dan hebben we steeds voldoende om de kosten voor de rechtszaken te dekken. Graag uw e-mailadres vermelden in de mededeling, zodat we later met u contact kunnen opnemen.

Stand van zaken op 8/7/2024

Huidige rekeningstand: 10143,66 €

Reeds betaald aan advocaat voor rechtszaken 'slimme' meters: 16492,88 €

Kosten bankrekening: 177,35 €

Betaald aan stop5G.be voor hun rechtszaken: 1675,00 €

Lidmaatschap Europeans for Safe Connections: 11,00 €

Nog nodig voor verdere juridische stappen inzake de digitale gas- en elektriciteitsmeter (o.b.v. schatting van onze advocaat): 12000,00 € (inclusief beroep) + eventuele kosten cassatie

Nog nodig voor verdere juridische stappen inzake de digitale watermeter (o.b.v. schatting van onze advocaat): 7250,00 € + mogelijk hetzelfde bedrag voor een eventueel beroep

Totaal gestort door crowdfunding: 28499,89 €