Nieuws per stralingsbron

Zwitserland: opstart van een nieuw medisch adviesnetwerk voor elektrosensitiviteit

De stoornis is niet wetenschappelijk erkend, maar het lijden van elektrosensitieve mensen is zeer reëel. Een nieuw netwerk van medisch adviseurs heeft als doel hun zorg te verbeteren. Deze maatregel is gebaseerd op een beslissing van de Bondsraad.

Op basis van een rapport dat in 2019 werd gepubliceerd door een werkgroep van het federale ministerie van Milieu, Transport, Energie en Communicatie over mobiele telefonie en straling, heeft de Bondsraad in 2020 besloten om blootstellingsmonitoring en een adviesdienst voor milieugeneeskunde over niet-ioniserende straling in te voeren. "Het Federaal Bureau voor het Leefmilieu heeft het Instituut voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit van Fribourg opdracht gegeven om het eerste Zwitserse medische adviesnetwerk voor niet-ioniserende straling, MedNIS, op te zetten, dat in september 2023 werd gelanceerd", legt Maurane Riesen uit. Het centrum, dat bestaat uit artsen die in heel Zwitserland praktiseren met behulp van de opleiding van MedNIS, heeft tot doel de zorg voor elektrosensitieve mensen te verbeteren en huisartsen te ondersteunen bij de follow-up van hun patiënten. "Het doel is ook om een medische en wetenschappelijke basis te ontwikkelen waarop kan worden voortgebouwd om steeds meer geschikte behandelingen aan te bieden, en om het onderzoek naar elektrosensitiviteit voort te zetten. De oprichting van een cohort van personen die ermee instemmen hun informatie te delen, zou het begrip van dit probleem moeten verbeteren", concludeert Maurane Riesen.

Lees meer...

Zwitserland: een tweede stralingsarm appartementsgebouw voor elektrohypersensitieve personen!

De ontwikkelaars van Europa's grootste complex met meerdere units voor mensen die overgevoelig zijn voor elektromagnetische velden, gebouwd in 2021 in de Zwitserse gemeente Schmitten (http://cocon-schmitten.ch), hebben een certificering (https://emfis.eu) ontwikkeld die controle met toegevoegde waarde biedt aan ontwikkelaars, kopers en huurders van dergelijke gezondere woningen.
 
Hieronder staat de video van het interview met Frederico Marangoni en Christophe Larman, die al andere soortgelijke projecten elders in Europa hebben en die willen samenwerken met Noord-Amerikaanse professionals en zakenmensen (https://www.youtube.com/watch?v=7Pfyv-h1vLs). De initiatiefnemers van dit project voor mensen die intolerant zijn voor niet-ioniserende straling, de ontwikkelaar Marangoni en de architect Gédéon Abebe (aaag architects, in Fribourg), bouwden deze 27 afgeschermde huurappartementen in drie gebouwen dankzij de investering van NordBuilding.

Lees meer...

Calabrië tweede regio in Italië die EHS erkent

Een nieuwe wet in Calabrië, Italië, erkent elektrohypersensitiviteit, samen met fibromyalgie, dit in afwachting dat de aandoeningen erkend worden op nationaal niveau.

- De oprichting van multidisciplinaire klinieken voor de behandeling van deze aandoeningen wordt gestimuleerd. Daartoe wordt er ook een regionaal coördinatiecentrum opgestart.

- Er wordt een regionaal register opgestart.

- Een regionale dag voor elektrohypersensitiviteit wordt ingesteld.

- De president van de regio erkent EHS als een zeer handicaperende, chronische milieu-aandoening.

Na Basilicata is dit de tweede regio in Italië die EHS erkent.

https://oasisana.com/2024/03/19/calabria-una-legge-regionale-riconosce-lelettrosensibilita-ambulatori-per-chi-soffre-di-elettrosmog-12-maggio-giornata-regionale-ehs/ 

Lees meer...

Nieuwe Belgische studie elektrohypersensitiviteit: ontworpen om geen effecten te vinden?Op haar website publiceerde Eos op 14/12/2022 een artikel met als titel: ‘Kan je gevoelig zijn voor wifi- en gsm-straling? Onderzoekers vinden opnieuw geen enkel bewijs’. Gelijkaardige artikels verschenen eerder in de Franstalige pers. Het gaat opnieuw om een provocatiestudie, die net ontworpen lijkt te zijn om geen effecten te vinden.


Onderstaande tekst is een vertaalde, licht aangepaste en ingekorte versie van het
persbericht uitgestuurd op 29/11/2022 door verschillende Franstalige verenigingen die opkomen voor de rechten van mensen met elektrohypersensitiviteit en zich inzetten tegen elektrosmog. Download dit vertaalde persbericht als PDF.

****

Wij, verenigingen die actief zijn rond de gezondheidsvraagstukken in verband met blootstelling aan elektromagnetische straling, plaatsen vraagtekens bij de door Sciensano-ISSeP uitgevoerde studie over elektrohypersensitiviteit: de keuze voor een provocatiestudie, het ontbreken van metingen van biologische markers, het ontbreken van een wetenschappelijke publicatie voorafgaand aan de mededeling aan de pers, het geringe aantal deelnemers dat statistisch geldige conclusies uitsluit, het gebrek aan medische deskundigheid van de onderzoekers op dit gebied, enz.

Er kunnen ook vragen worden gesteld over belangenconflicten.

In bijlage 1 zitten enkele getuigenissen van deelnemers die het verloop van de studie aan de kaak stellen.

Context

Onderzoekers van het ISSeP (het Waalse publieke onderzoeksinstituut rond milieu en technologie) en Sciensano hebben onlangs aan de pers de resultaten bekend gemaakt (1) van een onderzoek naar het mogelijke verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en de symptomen van elektrohypersensitiviteit, waarover in de pers werd bericht (La Libre (2), Le Soir (3) en Eos (4) in de Vlaamse pers).

Provocatiestudies zijn een achterhaalde en ongeschikte methodologie

Bij zogenaamde provocatiestudies worden de proefpersonen (die stellen elektrohypersensitief of EHS te zijn) blootgesteld aan elektromagnetische straling gedurende korte periodes, afgewisseld met korte periodes van niet-blootstelling, en dit op een gerandomiseerde, dubbelblinde manier. Vervolgens wordt aan de deelnemer gevraagd om aan te geven of hij of zij op een bepaald moment wel of niet de aanwezigheid van straling ‘voelt’.

Deze methode is achterhaald en wordt sterk bekritiseerd in de wetenschappelijke gemeenschap. Het is onmogelijk om met deze methode een causaal verband te onderzoeken tussen stralingsblootstelling en klachten van EHS (5,6).

De belangrijkste reden daarvoor is dat mensen levende wezens zijn met complexe biologische processen en ze in tegenstelling tot machines niet op een aan/uit manier reageren. Mensen met EHS zijn of hebben geen ‘detector’ die onmiddellijk afgaat bij blootstelling en onmiddellijk weer uitschakelt na het stopzetten van de blootstelling. Het duurt vaak enige tijd (variërend van persoon tot persoon) voordat men de effecten begint te voelen. Nog belangrijker is dat als men de effecten eenmaal voelt, het vaak enkele uren of zelfs dagen kan duren voordat ze wegebben.

Bovendien heeft de voorafgaande blootstelling van de deelnemers tijdens de heenreis naar de plaats van het onderzoek (antennes langs de baan, smartphones van andere personen op de baan of in de trein, enz.) een belangrijke impact. In deze studie hadden de deelnemers slechts een half uur om de blootstelling aan de reis te ‘ontladen’, wat ruim onvoldoende is.

Lees meer...

“Lack of success of ‘displacement-of-furniture-sensitivity’ provocation study may prove validity of real-life cell phone tests for electrohypersensitivity”

A recent provocation study using our ability to easily recognize displacement of furniture in our own home, but not in strangers' homes, points to that most similar experiments trying to prove electrohypersensitivity as real in a laboratory cell phone test setting were bound to fail. The big question is "was such failures deliberately constructed and designed?". The only way to overcome such failures is to stick to real-life cell phone tests, and not to artificial set-ups.

nyadagbladet.se

Lees meer...

Nieuw verschenen boek: De draadloze kooi

"In dit boek zijn de persoonlijke verhalen gebundeld van een groeiende groep mensen die last hebben van straling en elektromagnetische velden (EMV). Zij worden door omgevingsfactoren gedwongen hun leefstijl radicaal om te gooien en zichzelf daarbij opnieuw uit te vinden. Experts schatten het aantal mensen met elektrogevoeligheid (EHS) op 3 tot 5% van de bevolking en een breed scala aan symptomen wordt ermee in verband gebracht.

Deze verhalen maken inzichtelijk wat elektrogevoeligheid inhoudt, hoe je onderzoekt of je er zelf last van hebt én wat je eraan kunt doen. Een must voor mensen met (onverklaarde) klachten en de kring van mensen om hen heen: vrienden en familie, hulpverleners en artsen, die in hun beroepspraktijk bewust of onbewust met elektrogevoeligheid te maken krijgen.

Chantal Halmans had zelf onverklaarde klachten en kwam al pionierend uit op EHS. Ze wilde weten hoe anderen met deze problematiek omgaan en hoopt dat dit boek bijdraagt aan meer begrip, betere hulpverlening en een betere positie voor de elektrogevoelige medemens."

Lees meer...

"Silicon Valley isn't the best place to be hypersensitive to electromagnetic fields"

motherjones.com, 28/01/2017 - This Former Techie Owes His Fortune to Electronic Devices. Now He Thinks They're Dangerous.

Silicon Valley isn't the best place to be hypersensitive to electromagnetic fields.

Peter Sullivan and I are driving around Palo Alto, California, in his black Tesla Roadster when the clicking begins. The $2,500 German-made instrument resting in my lap is picking up electromagnetic fields (EMFs) from a nearby cell tower. As we follow a procession of BMWs and Priuses into the parking lot of Henry M. Gunn High School, the clicking crescendos into a roar of static. "I can feel it right here," Sullivan says, wincing as he massages his forehead. The last time he visited the tower, he tells me, it took him three days to recover.

Lees meer...

Nederland: GGD-Handreiking Elektrohypersensitiviteit landelijk vastgesteld

emvion.nl - Het is zover! Na ruim 2 jaar overleg is op 4 oktober de Handreiking EHS landelijk vastgesteld door de Vakgroep Milieu & Gezondheid van de GGD-en. Dit zien wij als een belangrijke doorbraak in onze zaak. Stichting EHS heeft geadviseerd t.a.v. de inhoud van de tekst – de eindredactie lag volledig bij de GGD.

Nog mooier, het stuk is openbaar en is te raadplegen op: https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/gezondheid-en-milieu/publicaties/publicatie/15856-handreiking-elektrogevoeligheid. De werkgroep EMV (van de GGD) stelt voor dat alle GGD’en een link naar dit document op hun website zetten. Verder wordt aan het Kennisplatform EMV&G gevraagd om ook een link naar het document te publiceren.

Lees meer...

Wireless technology exposure impacting 11-year-old student

Hartverscheurend verhaal van de 11-jarige elektrogevoelige Tyler die door wifi op school noodgedwongen in isolement moet opgroeien, en met zware fysieke pijn na elke blootstelling aan draadloze technologie.

Oliver Chronicle
- Tyler is 11 years old and has a recognized disability, EHS (electro hypersensitivity), which means with accumulative and prolonged exposure to microwave radiation from wireless technology, he experiences severe headaches, accompanied with vomiting, extreme fatigue, insomnia and now night terrors. For the past four years he has been shuffling between three different school districts to avoid the mandatory exposure, which school officials have decided is crucial to teach the curriculum.

Around April 2012, Tyler, who was then seven years old and in Grade 2, started coming home with severe headaches that corresponded with increasing fatigue and sleeping difficulties. The first few times Tyler was asked to place his finger where it hurt and he would touch the top of his head. But later, as the headaches increasingly became worse to the point of nausea, Tyler was unable to touch the pain, stating it was in the middle of his head.

After many weeks of taking Advil and Tylenol to alleviate severe pain in his head, we knew something was seriously wrong.  We were discussing the problem with some parents on the school ground and discovered a WiFi router had been installed in the school just weeks before.

Lees meer...

Presentatie Dr. Yael Stein - 'Electrohypersensitive individuals (EHS) in the digital world – a disabled population, deprived of home, work and basic rights'

http://www.slideshare.net/YaelStein1/ehs-human-rights

Presentatie van Dr. Yael Stein (MD Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine Hebrew-University – Hadassah Medical Center, Jerusalem) op wereldcongres Unesco in 2015. De presentatie laat vele cases van elektrogevoeligheid de revue passeren, met opvallend veel ex-werknemers van Scandinavische telecombedrijven (Noka, Ericsson, … ) die EHS werden door overmatige blootstelling op de werkplek, onder meer ingenieurs die betrokken waren bij de ontwikkeling van de eerste gsm’s.

De presentatie klaagt aan dat de fundamentele mensenrechten van elektrogevoelige personen ernstig worden geschonden, namelijk hun recht op huisvesting, werk, familieleven en transport. De  aandacht wordt gevestigd op de vluchtelingenproblematiek die zich BINNEN de Westerse wereld voordoet waarbij een deel van de bevolking (zo’n 3%) op de vlucht moet voor de alomtegenwoordige stralingsbelasting. 

Lees meer...

Elektrogevoeligheid wordt voor het eerst erkend als handicap in Frankrijk

Nos.nl - Een Franse rechtbank heeft bepaald dat een vrouw die zegt aan 'wifi-allergie' te lijden, geld moet krijgen. De 39-jarige Marine Richard claimt dat ze geen gewoon leven kan leiden door de elektromagnetische straling van wifi.

Ze zegt dat ze lijdt aan het Elektromagnetische Hypersensitiviteit Syndroom (EHS). Richard heeft onder meer last van zware hoofdpijn en vergeetachtigheid.

De Française, die vroeger actief was als journalist, kan door haar gezondheidssituatie naar eigen zeggen niet meer werken. Inmiddels woont ze in een tent in een afgelegen gebied in de Franse Alpen.

Lees meer...