Gsm / smartphone

Baanbrekend onderzoek Amerikaanse overheid bevestigt kankerrisico door gsm

cellheadPersbericht Beperk de Straling (PDF):

Een nieuwe studie van de Amerikaanse overheid zal een grote impact hebben op het reeds lang bestaande debat over de link tussen gsm-straling en kanker. De internationale pers berichtte hier reeds uitgebreid over (overzicht als PDF).

Op 26 mei 2016 werden de resultaten vrijgegeven van een grootschalige studie uitgevoerd binnen het 'National Toxicology Program' (NTP), een gerenommeerd onderzoeksinstituut verbonden aan het Amerikaanse ministerie van gezondheid. De studie is één van meest diepgaande die tot op heden plaatsvond.

2.500 ratten werden over een periode van 2 jaar al dan niet gedurende bepaalde periodes aan gsm-straling blootgesteld.

De ratten blootgesteld aan straling, bleken hogere ratio's te hebben van twee specifieke types zeldzame kankers: glioma's (tumoren van de gliacellen in de hersenen) en maligne schwannoma van het hart  (tumoren van de Schwanncellen).

Lees meer...

Borstkanker door bewaren gsm in BH

Borstkanker door gsm in BH Mammogram door chirurg Dr. John West www.cbsnews.comnewscellphone safety right to knowcbsnews.com - Dr. John West, diensthoofd chirurgie van een borstkankerkliniek in Californië meent dat het bewaren van een gsm / smartphone dicht op het lichaam, kanker kan veroorzaken.

Hij werd in zijn praktijk geconfronteerd met verschillende jonge vrouwen die de gewoonte hadden om hun gsm te bewaren in hun BH en die borstkanker ontwikkelden net onder de plaats waar ze hun gsm bewaarden. De mammografie toonde steeds een afwijkend, rechthoekig patroon waarbij de vorm en grootte van de kanker opvallend overeenkwam met die van de gsm (zie foto).

Eén van zijn patiënten was Shea Hartman, die in 2012 op 21-jarige leeftijd werd gediagnosticeerd met een invasieve borstkanker. De kwaadaardige tumor had een afmeting van 3.5 op 9.5 centimeter, ongeveer de grootte van haar Samsung Alias gsm.

Dr. West en zijn team documenteerden reeds 32 dergelijke gevallen. Ze publiceerden er ook een wetenschappelijke studie over in 2013.

Bijschrift bij de foto: "Shea Hartman's left mammogram shows clustered calcifications corresponding to multiple sites of disease in craniocaudal and mediolateral oblique projections. (November 2012) - Dr. John West"

Lees meer...

Het probleem met smartphones: een voortdurende stralingsblootstelling

 Warning_keep_away_from_your_brainSmartphones moeten heel vaak opgeladen worden, bijna dagelijks. Hun energieverbruik is enorm: op een jaar tijd verbruiken ze meer dan een koelkast. Bij de oude, eenvoudige gsm-modellen was dit niet het geval. Hoe komt dit?

 Een belangrijke reden is dat smartphones voortdurend verbinding maken met internet, zo'n 300.000 keer per dag. Het e-mailprogramma gaat continu na of er nieuwe e-mails binnengekomen zijn, facebook checkt of er nieuwe berichten of ‘likes’ zijn en ook andere apps gaan op zoek naar updates.

 Het gevolg is niet alleen een significant energieverbruik, maar ook een continue en hoge blootstelling aan elektromagnetische straling, zelfs wanneer de smartphone niet actief wordt gebruikt en schijnbaar inactief in handtas of broekzak zit. Stralingspieken kunnen - zoals we zelf met een meetoestel hebben vastgesteld - tot enkele duizenden microWatt per m² bedragen (terwijl men idealiter aan niet meer dan 10 µW/m² wordt blootgesteld voor langere blootstellingsperioden). Deze pieken kunnen zich voordoen met tussenpozen van slechts enkele seconden.

 Het gevolg is ook een enorme passieve blootstelling van iedereen die zich in de buurt bevindt. Vooral op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn is de stralingsbelasting door de komst van smartphones zeer hoog geworden.

Zoals de Finse stralingswetenschapper Dariusz Leszczynski aangeeft, hebben smartphones inzake stralingsblootstelling werkelijk voor een zeer grote omwenteling gezorgd, in negatieve zin (zie Finse stralingswetenschapper waarschuwt: smartphones zorgen voor veelvuldige en hoge stralingsblootstelling). Het is een revolutie die zich onopgemerkt heeft voorgedaan, maar waar de media en gezondheidsautoriteiten veel meer aandacht hadden aan moeten besteden.

Lees meer...

'Smartphone hotel' op scholen in Noorwegen

Mobilhotell_groot

Tal van scholen in Noorwegen voorzien in de klassen een houten doos waarin de leerlingen elke ochtend hun smartphone deponeren. Smartphones mogen niet worden gebruikt op school.

Leerlingen stonden in het begin kritisch tegenover het idee, maar draaiden snel bij toen ze de positieve effecten ondervonden. De druk en stress van het continu verbonden zijn met de sociale media valt weg, alsook de constante afleiding in de klas. Er is weer ruimte voor sociale interactie en leerlingen praten weer met elkaar. Ook ouders zijn zeer blij met deze oplossing.

 School Ban Phones And Is Praised By Thousands Of Parents. Their Solution Is Spot On.

Lees meer...

Canada: wetsvoorstel om gsm's en draadloze apparaten te voorzien van waarschuwingslabel

 

terrence_youngglobalnews.ca / c4st.org - Een Canadees parlementslid van de conservatieve partij doet een wetsvoorstel om voortaan gsm's en andere draadloze apparaten te voorzien van een label dat mensen waarschuwt voor de uitgezonden elektromagnetische straling. Dezelfde waarschuwingen die nu reeds in kleine lettertjes in handleidingen vermeld staan, zouden duidelijk op de verpakking moeten worden vermeld.

 

Verschillende politieke partijen steunen het voorstel. Parlementsleden in het hele land worden immers gecontacteerd door burgers die vragen om maatregelen, zo stelt het parlementslid.

 

Zie de voorgestelde wettekst op: http://www.c4st.org/PMB

 

Lees meer...

Nieuw onderzoek naar effect straling op cognitie bij jongeren

 

Sky news/Reuters - Een nieuw onderzoek ging van start in het Verenigd Koninkrijk, gedeeltelijk gefinancierd door de telecomindustrie, naar welke effecten gsm's en wifi hebben op de cognitieve functies van kinderen.

 

Bedenkelijk is dat de hoofdonderzoekster op voorhand haar conclusie al lijkt te hebben getrokken en zich als doelstelling stelt om geen schadelijke effecten te vinden, zodat ze de bevolking kunnen geruststellen: ""It is absolutely essential to be able to provide evidence to reassure the public, hopefully, that there are no adverse effects."

 

Het belooft dus weer een van die grootschalige, bedenkelijke, door de overheid zorgvuldig gestuurde studies te worden (o.a. door de keuze van de onderzoekers), vol methodologische 'keuzes' (gebreken) die erop gericht zijn 'geruststellende' resultaten te vinden. De grootschaligheid wordt dan achteraf vaak gebruikt als argument om te stellen dat deze studie betrouwbaarder is dan de talrijke kleinere (maar geheel onafhankelijke) studies die wel degelijk wijzen op verontrustende effecten.

 

Dat leidt dan steeds tot grote koppen in de krant ("definitief bewijs dat gsm onschadelijk is"), zonder dat ooit wordt ingegaan op de eventuele belangenvermenging en de methodologische flaters die werden begaan.

 

Lees meer...

Two important new papers show mobile phone use does cause an increase in brain tumours

 

Powerwatch.org.uk - RF-EMF emissions from wireless phones are class 1 human carcinogens

 

Using the long-established and respected Bradford Hill criteria for assessing causality, this paper shows that RF-EMF exposure from mobile (and cordless) phones should be regarded as an IARC class 1 human carcinogen (cancer causing agent). Current guidelines for exposure need to be urgently revised.

 

Lees meer...

Two important new papers show mobile phone use does cause an increase in brain tumours

 

Powerwatch.org.uk - RF-EMF emissions from wireless phones are class 1 human carcinogens

 

Using the long-established and respected Bradford Hill criteria for assessing causality, this paper shows that RF-EMF exposure from mobile (and cordless) phones should be regarded as an IARC class 1 human carcinogen (cancer causing agent). Current guidelines for exposure need to be urgently revised.

 

Lees meer...

Casestudies: smartphone in BH dragen leidt tot borstkanker

 

20120430-smartphone-braStudie verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift 'Case Reports in Medicine':

 

"Breast cancer occurring in women under the age of 40 is uncommon in the absence of family history or genetic predisposition, and prompts the exploration of other possible exposures or environmental risks.

We report a case series of four young women—ages from 21 to 39—with multifocal invasive breast cancer that raises the concern of a possible association with nonionizing radiation of electromagnetic field exposures from cellular phones. All patients regularly carried their smartphones directly against their breasts in their brassieres for up to 10 hours a day, for several years, and developed tumors in areas of their breasts immediately underlying the phones. All patients had no family history of breast cancer, tested negative for BRCA1 and BRCA2, and had no other known breast cancer risks.

Their breast imaging is reviewed, showing clustering of multiple tumor foci in the breast directly under the area of phone contact
. Pathology of all four cases shows striking similarity; all tumors are hormone-positive, low-intermediate grade, having an extensive intraductal component, and all tumors have near identical morphology. These cases raise awareness to the lack of safety data of prolonged direct contact with cellular phones."

 

Lees meer...

Casestudies: smartphone in BH dragen leidt tot borstkanker

 

20120430-smartphone-braStudie verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift 'Case Reports in Medicine':

 

"Breast cancer occurring in women under the age of 40 is uncommon in the absence of family history or genetic predisposition, and prompts the exploration of other possible exposures or environmental risks.

We report a case series of four young women—ages from 21 to 39—with multifocal invasive breast cancer that raises the concern of a possible association with nonionizing radiation of electromagnetic field exposures from cellular phones. All patients regularly carried their smartphones directly against their breasts in their brassieres for up to 10 hours a day, for several years, and developed tumors in areas of their breasts immediately underlying the phones. All patients had no family history of breast cancer, tested negative for BRCA1 and BRCA2, and had no other known breast cancer risks.

Their breast imaging is reviewed, showing clustering of multiple tumor foci in the breast directly under the area of phone contact
. Pathology of all four cases shows striking similarity; all tumors are hormone-positive, low-intermediate grade, having an extensive intraductal component, and all tumors have near identical morphology. These cases raise awareness to the lack of safety data of prolonged direct contact with cellular phones."

 

Lees meer...

Koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke absorptietempo van mobiele telefoons en betreffende de reclame voor mobiele telefoons - 30/7/2013

 

De volledige tekst vindt u hier.

 

"Op elke plaats van verkoop aan de consument wordt de nominale SAT-waarde van mobiele telefoons weergegeven in de onmiddellijke omgeving van een mobiele telefoon waarop deze betrekking heeft (...) Op de plaats van verkoop, wordt op zichtbare en leesbare wijze een verklaring gegeven voor de categorieën A, B, C, D en E voor de nominale SAT-waarde, samen met de volgende mededeling :

« Denk aan uw gezondheid - gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lagere SAT-waarde (SAR-waarde) ».


"De reclame die het gebruik van mobiele telefoons aanprijst gericht aan kinderen jonger dan zeven jaar, is verboden."

 

Bedenking Beperk de Straling: een lagere SAT/SAR-waarde is niet noodzakelijk veiliger, net zoals light sigaretten niet gezonder zijn. Zie ons artikel: 'Zijn gsm's met een lagere SAR-waarde veiliger en heeft een labeling-systeem zin?'

 

 

Lees meer...

Smartphone verbruikt meer energie dan koelkast

 

standaard.be - Onze mobiele apparaten vreten energie. Volgens een nieuwe studie verbruikt de digitale economie met haar miljoenen smartphones en tablets en altijd actieve 'cloud' al de helft meer elektriciteit dan de luchtvaartindustrie. En die zou niet altijd even groen zijn, schrijft De Standaard vanmorgen.

 

Het is een misverstand te denken dat onze smartphones en tablets enkel energie verbruiken wanneer we ze in het stopcontact steken om hun batterijen op te laden. Video's op YouTube afspelen, documenten aanpassen en opslaan op Google Drive of zelfs twitteren: het kan alleen dankzij een hele communicatie-infrastructuur zoals wifi-hotspots of 3G-masten en dankzij enorme hallen vol computerservers die ons dag en nacht voorzien van draadloze data – en ook dag en nacht gekoeld moeten worden.

 

Lees meer...

The eZombie at your table: Column

 

usatoday.com - Our fascination with zombies, vampires and sci-fi creatures may be a quite cry to find ways to avoid becoming heartless sci-fi monsters ourselves.

 

More suited to a sci-fi flick than reality, a startling epidemic of young people with smartphone-addled brains is on the rise, and the long-term consequences might be far worse than you or I could imagine. Reporting that one in five students are addicted to their smartphones, South Korea, the world's most tech-savvy nation, is aggressively tackling the problem, establishing more than 100 Internet addiction camps. As the number of young smartphone users escalates around the globe, educating children and parents about the effects of this increasingly prevalent drug of the future is imperative.

 

Lees meer...