Hoe draadloze digitale meters weigeren (elektriciteit, gas, water) en een bekabeld exemplaar aanvragen

We krijgen regelmatig vragen van mensen die geconfronteerd worden met de installatie van draadloos communicerende gas-, elektriciteits- en watermeters en deze willen weigeren. Hieronder meer info over hoe je dit moet aanpakken.

Draadloze meters communiceren via 4G en zenden quasi continu radiofrequente elektromagnetische signalen uit die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en tot allerlei klachten kunnen leiden, zoals hoofdpijn, slaapstoornissen, hartritmestoornissen, enzovoort.

In januari 2021 oordeelde het Grondwettelijk Hof echter, naar aanleiding van een procedure aangespannen door enkele mensen van Beperk de Straling en VEHS Vlaanderen, dat elke netgebruiker het recht heeft om te kiezen voor een bekabelde in plaats van een draadloos communicerende meter, ter bescherming tegen elektromagnetische straling. Of je nu eigenaar of huurder bent, zonnepanelen hebt of niet, in een huis of een appartement woont (zie het arrest en persbericht van het Grondwettelijk Hof).

De bekabelde elektriciteits- en gasmeters zullen beschikbaar zijn ten vroegste vanaf 01/01/2023. In afwachting daarvan mag je de digitale draadloze meter weigeren.

Goed om weten: eigenaars van zonnepanelen kunnen de digitale meter weigeren tot begin 2025.

Praktisch: van zodra je de brief van Fluvius ontvangt over de geplande installatie van de slimme gas- en/of elektriciteitsmeter, dien je zo snel mogelijk een aangetekende brief naar Fluvius te sturen (en de onderaannemer indien het geen Fluvius-technicus is die de installatie gaat doen) waarin je meedeelt dat je op basis van het arrest 5/2021 van het Grondwettelijk Hof de draadloze meter(s) weigert om je gezondheid te beschermen. En dat je, in afwachting dat de bekabelde meter beschikbaar is in 2023, je analoge meter(s) wil houden of een elektronische meter zonder communicatiemodule wenst. (Hoewel dit laatste type meter nu reeds beschikbaar is, heb je er alle belang bij om zo lang mogelijk je analoge meter(s) te houden. Die verbruikt geen elektriciteit, wat je op jaarbasis enkelen tientallen euro’s zal besparen, en veroorzaakt ook geen ongezonde ‘dirty electricity’.)

Modelbrieven vind je hier (je kunt deze brieven eventueel personaliseren):
Weigerbrief voor zowel de slimme gas-, elektriciteits- als watermeter.
Weigerbrief voor de slimme watermeter

Vermits de post soms traag is, is het best een scan/kopie van de aangetekende brief te nemen en die per mail door te sturen naar Fluvius en eventueel ook naar de onderaannemer.
Zo zijn beide bedrijven tijdig op de hoogte en staat de technicus niet voor niks voor je deur.

Zou het technisch onmogelijk zijn om later een bekabelde meter te laten installeren, dan kan Fluvius een polyester meterkast in je voortuin plaatsen. Dit kost wel extra.

Laat je niet onder druk zetten en wees op je hoede. Laat geen technicus binnen, en als je dat doet: laat deze persoon niet alleen. We ontvingen getuigenissen van mensen die de technicus binnen lieten om zogezegd “juist een kabel te vervangen”, waarna er stiekem toch een digitale meter werd geïnstalleerd, ondanks de weigering. Dit zijn laakbare praktijken.

Woont je in een gebouw met meerdere appartementen, informeer dan je medebewoners en sluit de ruimte waar de meters staan af of hang een duidelijke mededeling op de deur dat draadloze meters niet geïnstalleerd mogen worden, met eventueel ook een kopie van de aangetekende brief aan Fluvius erbij.

Woon je in een appartement, dan vraag je best aan je buren om ook te kiezen voor een bekabelde meter, om zo de gezondheid van alle bewoners te beschermen. De straling van slimme meters gaat immers dwars door muren heen en is meetbaar tot op meerdere meters afstand. Je kunt hen informeren over de nadelen van slimme meters aan de hand van onze brochure en de documentaire ‘Take back your power’. Onderaan vind je een lijst van websites met meer informatie.

Als je buren het niet zien zitten om de draadloze meters te weigeren, vraag hen dan dat ze hun meters afschermen. Afschermmaterialen vind je bv. op www.vitalitools.nl en www.yshield.com.

Gezien het arrest van het Grondwettelijk Hof is het onwaarschijnlijk dat Fluvius iemand van de elektriciteits- of gastoevoer zou afsluiten, ze moeten daarvoor immers eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie van de regio waar de klant woont.

Bij problemen met Fluvius kan je eventueel ook advies inwinnen bij Test Aankoop, enkel indien je lid bent.
https://www.test-aankoop.be/contact/contacteer-ons/juridisch-advies
Je kan ook gratis juridisch advies vragen aan één of meerdere justitiehuizen
https://www.vlaanderen.be/agentschap-justitie-en-handhaving/justitie/justitiehuizen#justitiehuizen-locaties

Slimme watermeters

De Vlaamse regering heeft helaas beslist om tegen 2030 bij iedereen digitale watermeters te installeren, met dank aan minister Zuhal Demir.

Voor de uitrol werken de drinkwatermaatschappijen samen met Fluvius, de netbeheerder die ook de digitale elektriciteits- en gasmeters installeert. De datatransfer van de watermeters zal via Fluvius verlopen.
Daarom wordt de digitale watermeter vaak tegelijkertijd geïnstalleerd bij de vervanging van de elektriciteits- en gasmeter (zie dit artikel op VRT NWS).

Volgens juridisch advies dat wij hebben ingewonnen, lijkt het hoger vermelde arrest van het Grondwettelijk Hof ook van toepassing op de slimme watermeters. Elke wet moet immers conform de Grondwet worden geïnterpreteerd, waardoor er ook een bekabelde versie moet bestaan.

Een persoon die op deze grond een draadloze slimme watermeter weigert, kan dus niet zomaar worden afgesloten van de watervoorziening; zo’n dossier moet passeren via de lokale adviescommissie. In geval van blijvende discussie zal de Vrederechter (of de rechtbank van eerste aanleg) bevoegd zijn. Deze zou dan eventueel een prejudiciële vragen kunnen stellen aan het Grondwettelijk Hof.

Modelbrieven vind je hieronder (je kunt deze brieven eventueel personaliseren):
Weigerbrief voor zowel de slimme gas-, elektriciteits- als watermeter (kan je ook gebruiken om enkel de elektriciteits- en gasmeter te weigeren)
Weigerbrief voor de slimme watermeter

Als je nog vragen of problemen hebt, of je ervaring met nutsbedrijven of onderaannemers wil delen, stuur ons gerust een mailtje op info at beperkdestraling.org. Weet wel dat wij onbetaalde vrijwilligers zijn met beperkingen in tijd en energie.

Ter info:

Beperk de Straling en VEHS Vlaanderen hebben een tweede rechtszaak lopen tegen de versnelde uitrol van de slimme meter bij de Raad van State, zie https://beperk.dobs.com/1352-beroep-tegen-versnelde-uitrol-digitale-meter. Die bekabelde meter is er namelijk nog niet, terwijl de draadloze meters versneld worden uitgerold en de nutsbedrijven de klanten onder druk zetten om die te aanvaarden.
We zijn intussen ook een derde rechtszaak opgestart, zie https://beperk.dobs.com/1363-persbericht-3e-beroep-tegen-verplichte-digitale-gas-en-elektriciteitsmeter.
Een financiële bijdrage aan de crowdfunding voor deze rechtszaken is zeer welkom op IBAN: BE46 9733 6272 2036 (Naam rekening: Rechtszaken Beperk de Straling). Wij hebben jouw hulp nodig!


http://www.beperkdestraling.org 
https://vehs.be 
https://nl.mavieenmodeavion.com/ 
https://nl.hippocrates-electrosmog-appeal.be 
https://stralingsarmvlaanderen.org/ 
http://stop5g.be/nl/index.php 
https://stralingsbewust.info/stappenplan-voorbeeldbrieven-en-brochures 
https://bioinitiative.org 
https://www.5gspaceappeal.org 
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/mobile-phones-electrosmog-exposure/live-blood-cells-and-electrosmog/ 
https://www.babysafeproject.org 
https://stopsmartmeters.org/ 
https://smartmeterharm.org