Hoe een een bekabelde/niet-stralende digitale meter aanvragen

Zie ook onze FAQ over de slimme meter.

(Deze pagina werd al 19.627 keer geconsulteerd.)

We krijgen regelmatig vragen van mensen die geconfronteerd worden met de installatie van draadloos communicerende gas-, elektriciteits- en watermeters en die in plaats daarvan meters willen krijgen zonder stralingsblootstelling. Hieronder meer info over hoe je dit moet aanpakken.


Draadloze meters communiceren via 4G/IoT en zenden quasi continu radiofrequente elektromagnetische signalen uit die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en tot allerlei klachten kunnen leiden, zoals hoofdpijn, slaapstoornissen, hartritmestoornissen, enzovoort.

Na hoorzittingen in het Vlaams Parlement, waar ook de bezorgdheden over straling werden toegelicht, waren parlementsleden er voorstander van om ook een bekabelde digitale meter te ontwikkelen en aan te bieden aan iedere netgebruiker die daarom vraagt. Het recht op een bekabelde meter werd vervolgens vastgelegd in het Energiebesluit. In januari 2021 bevestigde het Grondwettelijk Hof, naar aanleiding van een procedure aangespannen door enkele mensen van Beperk de Straling en VEHS Vlaanderen, dat inderdaad elke netgebruiker het recht heeft om te kiezen voor een niet-stralende/bekabelde in plaats van een draadloos communicerende meter (zie het arrest en persbericht van het Grondwettelijk Hof). Dit recht is dus niet beperkt tot mensen met elektrohypersensitiviteit.

Goed om weten: eigenaars van zonnepanelen kunnen de digitale meter weigeren tot begin 2025.

Praktisch: van zodra je de brief van Fluvius ontvangt over de geplande installatie van de slimme gas- en/of elektriciteitsmeter, raden we je aan om hen telefonisch te contacteren en mee te delen dat je op basis van het Energiebesluit en het arrest 5/2021 van het Grondwettelijk Hof een meter zonder stralingsblootstelling wenst om je gezondheid te beschermen. En dat je ofwel je analoge meter(s) wil behouden, ofwel een bekabelde digitale meter wenst (zonder buitenantenne! zie verder), ofwel een digitale meter met uitgeschakelde draadloze communicatiemodule. (Een analoge meter is vanuit gezondheidsoogpunt de beste keuze want deze veroorzaakt geen ongezonde ‘dirty electricity’.) Verstuur ook zo snel mogelijk een aangetekende brief naar Fluvius (en de onderaannemer indien het geen Fluvius-technicus is die de installatie gaat doen).

=> Gebruik onze modelbrief om een bekabelde, niet-stralende digitale meter aan te vragen (laatste update 03/01/2024):

  • Modelbrief installatie van elektriciteits- en gasmeter.
  • Modelbrief installatie van zowel elektriciteits-, gas- en watermeter.
  • Modelbrief installatie watermeter.

Vermits de post soms traag is, is het best om een scan/kopie van de aangetekende brief te nemen en die per mail door te sturen naar Fluvius en eventueel ook naar de onderaannemer, of om telefonisch contact op te nemen. Zo zijn beide bedrijven tijdig op de hoogte en staat de technicus niet voor niks voor je deur. Via mondeling contact kan je mogelijk een oplossing krijgen die voor jouw specifieke situatie werkt.

Je vraagt best aan je buren om ook te kiezen voor een bekabelde meter/meter met uitgeschakelde communicatiemodule, zeker als je in een appartement of rijhuis woont. De straling van slimme meters gaat immers dwars door muren heen en is meetbaar tot op meerdere meters afstand. Je kunt hen informeren over de nadelen van slimme meters aan de hand van onze brochure en de documentaire ‘Take back your power’. Onderaan vind je een lijst van websites met meer informatie. Als ze toch kiezen voor een draadloos communicerende meter kan je eventueel de straling afschermen door specifieke afschermmaterialen. 

Gezien het arrest van het Grondwettelijk Hof is het onwaarschijnlijk dat Fluvius iemand van de elektriciteits- of gastoevoer zou afsluiten, ze moeten daarvoor immers eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie van de regio waar de klant woont.

Laat je niet verrassen als Fluvius plots voor je deur staat of je slechts 2 dagen op voorhand informeert over de installatie van digitale meters.
Verwijs naar onderstaand artikel uit het Energiebesluit:
Art.3.1.54: "Met uitzondering van de gevallen vermeld in het eerste lid en artikel 3.1.55 van dit besluit, brengt de distributienetbeheerder de individuele netgebruiker minstens twee maanden op voorhand schriftelijk op de hoogte van het specifieke moment dat deze zal langskomen voor het plaatsen van de digitale meter, desgevallend meters."


Update 08/01/2023De bekabelde meter blijkt helemaal niet bekabeld te zijn! 

Via het antwoord op een parlementaire vraag en de website van Fluvius vernemen wij dat de bekabelde meter die Fluvius vanaf januari 2023 verplicht moet aanbieden in werkelijkheid helemaal geen bekabelde meter is! Het gaat om een meter die met een kabel wordt geconnecteerd met een externe buitenantenne die op de gevel of aan de rooilijn wordt geplaatst. Dit is gewoonweg hallucinant. Dit beantwoordt niét aan de geest van de beslissing van het Vlaams Parlement/de Vlaamse regering en aan de bepaling in het Energiebesluit die stelt dat de communicatie via bekabeling moet gebeuren (en dus niet via het 4G of een IoT-netwerk, ook niet met een buitenantenne).
Tenzij men over een groot domein beschikt zal een dergelijke buitenantenne zich altijd in de nabijheid van de woonst bevinden, of zelfs rechtstreeks op de gevel, en dus ook zorgen voor stralingsblootstelling binnenshuis en desgevallend in de eigen tuin. Mensen die willen kiezen voor een digitale meter zonder stralingsblootstelling willen evenmin een draadloze zendantenne op hun gevel of in hun tuin!

De installatie van een buitenantenne is ook allesbehalve gebruiksvriendelijk en laagdrempelig, en brengt werken met zich mee die ingrijpend zijn (doorboren (buiten)muren, openbreken tuin of oprit om verlengkabel te leggen, installatie van een zichtbare buitenantenne/voetpadkast, etc.).
Tot slot is de prijs die Fluvius wil aanrekenen voor een dergelijke “bekabelde” meter (tussen de 340 en 821€) totaal onaanvaardbaar. Het belemmert de politieke en door het Grondwettelijk Hof vastgelegde vrije en onbelemmerde keuze voor een niet-stralend alternatief.
Moeten we dit begrijpen als puur pestgedrag vanwege Fluvius? De consument zelf heeft niet gekozen voor deze uitrol van straling uitzendende meters, wordt verplicht deze te laten installeren en zou zich dus ook niet blauw moeten betalen om zich ertegen te beschermen.

Wat Fluvius nu uitgewerkt heeft, is louter een oplossing voor een probleem dat zij zelf hebben gecreëerd door te kiezen voor draadloze communicatietechnologie voor meters die zich vaak in betonnen kelders bevinden met weinig mobiel bereik. Inderdaad, in september 2022 werd in de media bericht dat slimme meters massaal niet werken en dat tienduizenden meters geen verbinding maken.
Dit wil Fluvius oplossen door een buitenantenne, wat ze nu blijkbaar gemakshalve meteen ook proberen verkopen als de “bekabelde” meter. Wij stellen ons de vraag welke moeite Fluvius eigenlijk heeft gedaan om oprecht de schouders te zetten onder de ontwikkeling van een werkelijk bekabelde meter (via glasvezel, ethernet of coax).

Wij schreven een brief naar Minister van Leefmilieu Zuhal Demir, Fluvius en de VREG om deze wantoestand aan te kaarten.


In het licht van dit alles hebben wij onze modelbrief voor het aanvragen van een niet-stralende digitale meter (zie hoger) aangepast.

Als Fluvius weigert om een werkelijk bekabelde, niet-stralende meter bij u te installeren kunt u klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst:
Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/klacht/indiening_klacht.html 
Telefoon: 1700 (gratis) - Fax: 02 552 48 00

Als u lid bent van Test Aankoop kunt u ook daar advies inwinnen (https://www.test-aankoop.be/contact/contacteer-ons/juridisch-advies) of een klacht melden.

Je kan ook gratis juridisch advies vragen aan één of meerdere justitiehuizen:
https://www.vlaanderen.be/agentschap-justitie-en-handhaving/justitie/justitiehuizen#justitiehuizen-locaties

Als dit alles niets oplevert raden wij u aan om naar de vrederechter/rechtbank te stappen.


Zie ook dit artikel op de website van VEHS Vlaanderen: ‘Bekabelde’ digitale meter met externe antenne!?


Slimme watermeters

Op initiatief van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Vlaamse regering in 2020 helaas beslist dat er tegen 2030 bij iedereen een digitale watermeter geïnstalleerd moet worden. Dit werd vastgelegd in het aangepaste Decreet lntegraal Waterbeleid.


De Vlaamse watermaatschappijen zijn volop bezig met de uitrol van deze meters. Vaak gebeurt de installatie gelijktijdig met de digitale elektriciteits- en gasmeter (artikel op VRT NWS). De watermaatschappijen werken hiervoor samen met Fluvius.

Net zoals de digitale elektriciteits- en gasmeters communiceren digitale watermeters de meterstanden via het uitzenden van radiofrequente elektromagnetische signalen. De watermeter kan rechtstreeks met de watermaatschappij communiceren (via het 4G of een IoT netwerk) of de communicatie kan gebeuren via de elektriciteitsmeter.

De stralingsblootstelling van digitale watermeters kan erg variëren: sommige modellen zenden slechts 1 à 4 elektromagnetische pulsen uit per dag (periode van 24u), maar bij andere modellen gaat het om maar liefst 5.400 tot zelfs 10.800 sterke stralingspulsen per dag. De stralingsblootstelling van digitale watermeters kan dus zeer extreem zijn.

Op 21 september 2023 heeft het Grondwettelijk Hof haar arrest nr. 129/2023 gepubliceerd over het beroep ingesteld door een aantal mensen van Beperk de Straling en VEHS Vlaanderen tegen het aangepaste Decreet lntegraal Waterbeleid. In dit arrest heeft het Hof gepreciseerd dat “op grond van de machtiging die het decreet geeft, de Vlaamse Regering ertoe is gehouden om, van zodra watermeters beschikbaar zouden zijn die via bekabeling communiceren, te voorzien in een recht voor de abonnees om te kiezen voor de plaatsing van een dergelijke digitale watermeter”.

Uit ons opzoekwerk blijkt dat, in tegenstelling tot wat Minister Demir poneert, verschillende fabrikanten bekabelde digitale watermeters aanbieden. Zo biedt onder meer de fabrikant Kamstrup, die ook de watermeters levert aan Water-link in Antwerpen, meters aan die via een bekabelde M-bus verbinding met een elektriciteitsmeter verbonden kunnen worden (https://www.multical.hu/upload/files/WiredMBus-water.pdf). 
Een ander voorbeeld: de fabrikant Integra Metering biedt communicatiemodules aan die watermeters via een bekabelde M-bus verbinding kunnen laten communiceren (https://integra-metering.com/product/aquastream-m-bus-communication-module/, https://aquastream.ch/).

Onze advocaat heeft op 16/11/2023 dan ook een brief gestuurd naar minister Demir met de vraag om zo snel mogelijk het recht op een bekabelde, stralingsvrije digitale watermeter formeel vast te leggen in de relevante regelgeving.

=> Gebruik onze modelbrief om een bekabelde digitale watermeter aan te vragen (laatste update: 03/01/2024)
Als tegelijkertijd ook digitale elektriciteits- en gasmeters worden geïnstalleerd: gebruik in dat geval de hogerop vermelde modelbrief.

Een persoon die op deze grond een stralende slimme watermeter weigert, kan niet zomaar worden afgesloten van de watervoorziening; zo’n dossier moet passeren via de lokale adviescommissie. In geval van blijvende discussie zal de Vrederechter (of de rechtbank van eerste aanleg) bevoegd zijn. Deze zou dan eventueel een prejudiciële vragen kunnen stellen aan het Grondwettelijk Hof.


Als je nog vragen of problemen hebt, of je ervaring met nutsbedrijven of onderaannemers wil delen, stuur ons gerust een mailtje op info at beperkdestraling.org. Weet wel dat wij onbetaalde vrijwilligers zijn met beperkingen in tijd en energie.


Situatie in Wallonië

In Wallonië werd in een decreet (05/05/2022) en een uitvoeringsbesluit (01/12/2022) vastgelegd dat iedere netgebruiker op een eenvoudige manier kan kiezen voor een elektriciteitsmeter zonder stralingsblootstelling. Ofwel kan met de analoge meter behouden, ofwel krijgt men een digitale meter waarvan de draadloze communicatiefunctie uitgeschakeld is.


Steun ons werk

Het recht op een bekabelde meter is er gekomen dankzij de intensieve inzet van onze vrijwilligers, maar ook dankzij de financiële steun van onze sympathisanten. Zonder deze financiële steun is het niet mogelijk om rechtszaken te voeren (of brochures te printen, de website te hosten, etc.).

Een bijdrage aan de crowdfunding voor deze rechtszaken blijft zeer welkom op IBAN: BE46 9733 6272 2036 (Naam rekening: Rechtszaken Beperk de Straling). Wij hebben jouw hulp nodig!

Beperk de Straling en VEHS Vlaanderen hebben momenteel nog een tweede rechtszaak lopen tegen de versnelde uitrol van de slimme meter bij de Raad van State, zie https://beperk.dobs.com/1352-beroep-tegen-versnelde-uitrol-digitale-meter. Die bekabelde meter is er namelijk nog niet, terwijl de draadloze meters versneld worden uitgerold en de nutsbedrijven de klanten onder druk zetten om die te aanvaarden.
We zijn intussen ook een derde rechtszaak opgestart, zie https://beperk.dobs.com/1363-persbericht-3e-beroep-tegen-verplichte-digitale-gas-en-elektriciteitsmeter. Via haar arrest van 20 oktober 2022 werd dit beroep verworpen. Het Grondwettelijk Hof gaf wel verduidelijking dat ‘kan’ moest gelezen worden conform de interpretatie van haar vorig arrest, zijnde dat elke netgebruiker een draadloze digitale meter kan weigeren.

http://www.beperkdestraling.org 
https://vehs.be 
https://nl.mavieenmodeavion.com/ 
https://nl.hippocrates-electrosmog-appeal.be 
https://stralingsarmvlaanderen.org/ 
http://stop5g.be/nl/index.php 
https://stralingsbewust.info/stappenplan-voorbeeldbrieven-en-brochures 
https://bioinitiative.org 
https://www.babysafeproject.org 
https://ehtrust.org/educate-yourself/health-risks-posed-by-smartmeters/
https://stopsmartmeters.org/ 
https://smartmeterharm.org