Recente nieuwsberichten

Beroep tegen versnelde uitrol digitale meter

Op 3 december 2019 hebben een aantal mensen van Beperk de Straling en de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen (VEHS) beroep aangetekend tegen de verplichte plaatsing van de draadloze digitale meter voor elektriciteit en gas. We verwachten een uitspraak dit najaar. We hopen dat hiermee de verplichting vervalt, een weigering kan immers leiden tot het afsluiten van de stroom- en gasvoorziening.

Er werd een bekabelde meter beloofd, tegen 1 januari 2023. Maar de kans dat die er komt vooraleer ons een draadloos exemplaar wordt opgedrongen, is heel wat kleiner geworden.
In een besluit van 17/07/2020 werd immers beslist over de versnelde uitrol van de digitale meter tegen juli 2029 in plaats van januari 2034.

Dit heeft volgende consequenties:
- versnelde uitrol: de voorziene periode van 15 jaar wordt ingekort tot 10 jaar, dus een volledige uitrol vóór 1 juli 2029 in plaats van vóór 1 januari 2034;
- tegen 31 december 2024 moet 80% van de digitale meters geplaatst zijn, dus focus op de volgende 4 jaar;
- de plaatsing van een nieuwe budgetmeter moet maar 2 weken i.p.v. 2 maand voordien worden gecommuniceerd, de communicatie mag nu ook elektronisch (gezien de meterlocatie moet worden vrijgemaakt én de centrale verwarmingsketel - in geval van aardgas - moet gekeurd zijn, is dit erg kort);
- wie geen digitale meter aanvaardt, zal geen groenestroomcertificaten kunnen krijgen: dit was al zo maar dit wordt nu verduidelijkt en er wordt ook naar een ingebrekestelling verwezen.

En dit zonder dat de beschikbaarstelling van de bekabelde meter versneld wordt. Dit betekent dat reeds ongeveer de helft van de meters er zal staan tegen de tijd dat een bekabelde meter beschikbaar is. Als die er ooit komt.

We willen een stop aan de uitrol van de digitale meter zo lang er geen bekabelde meter is. We zullen dus ook tegen dit besluit van de versnelde uitrol van de digitale meter in beroep gaan, en dit bij de Raad van State. Onze advocaat is het dossier reeds aan het voorbereiden.

Een extra motivatie voor Fluvius om haast te maken is dat de VREG vanaf 2022 een extra kost (netkosten) voor piekverbruik mag aanrekenen. Het piekverbruik kan alleen maar gemeten worden met de digitale meter.


Binnenkort ook slimme watermeters

De drinkwatermaatschappijen zijn intussen ook gestart met het plaatsen van draadloze watermeters, zonder dat er een bekabeld alternatief bestaat (zie het volgende artikel in De Tijd). Ze hopen deze met de elektriciteitsmeter te verbinden, zodat de gegevens maar één keer doorgestuurd moeten worden. Ook deze meter kan je in principe niet weigeren.


Wilt u onze juridische procedures tegen de slimme meters ook steunen? Elke bijdrage is welkom op ons rekeningnummer voor rechtszaken: BE46 9733 6272 2036.

Een overzicht van de rekeningstand vindt u op onze website.