Gsm / smartphone

Nieuw onderzoek naar effect straling op cognitie bij jongeren

 

Sky news/Reuters - Een nieuw onderzoek ging van start in het Verenigd Koninkrijk, gedeeltelijk gefinancierd door de telecomindustrie, naar welke effecten gsm's en wifi hebben op de cognitieve functies van kinderen.

 

Bedenkelijk is dat de hoofdonderzoekster op voorhand haar conclusie al lijkt te hebben getrokken en zich als doelstelling stelt om geen schadelijke effecten te vinden, zodat ze de bevolking kunnen geruststellen: ""It is absolutely essential to be able to provide evidence to reassure the public, hopefully, that there are no adverse effects."

 

Het belooft dus weer een van die grootschalige, bedenkelijke, door de overheid zorgvuldig gestuurde studies te worden (o.a. door de keuze van de onderzoekers), vol methodologische 'keuzes' (gebreken) die erop gericht zijn 'geruststellende' resultaten te vinden. De grootschaligheid wordt dan achteraf vaak gebruikt als argument om te stellen dat deze studie betrouwbaarder is dan de talrijke kleinere (maar geheel onafhankelijke) studies die wel degelijk wijzen op verontrustende effecten.

 

Dat leidt dan steeds tot grote koppen in de krant ("definitief bewijs dat gsm onschadelijk is"), zonder dat ooit wordt ingegaan op de eventuele belangenvermenging en de methodologische flaters die werden begaan.