WiFi

De gemeente Wanze verzet zich tegen Wi-Fi

Christophe Lacroix, senator en burgemeester van Wanze, heeft in zijn gemeente verschillende maatregelen genomen om de blootstelling aan elektromagnetische straling te reduceren. In de gebouwen van de gemeentelijke administratie werden schakelaars geïnstalleerd om wifi uit te schakelen wanneer het niet nodig is.

Verder heeft de gemeenteraad heeft ook beslist om 25.000€ vrij te maken vanaf 2019 om betere bescherming tegen straling te voorzien voor kinderen. Meer concreet zullen de computers op school via de kabel met internet worden verbonden. Punctueel kan wifi met een schakelaar worden ingeschakeld op momenten dat het echt nodig is.

Ook wordt overwogen om eventueel een pilootproject op te starten met Li-fi, waarbij de internetconnectie gebeurt via de verlichting.

Lees meer...

Italiaanse stad Turijn wil blootstelling aan wifi terugdringen

thelocal.it (25/07/2016) - Turin could slash Wi-Fi over 'radiation' concerns

Turin is planning to cut back on Wi-Fi in state schools and government buildings over concerns that radiation might damage people's health.

The plans were outlined last week as the city's new new Five Star Movement (M5S) mayor, Chiara Appendino, presented her council's five-year political plan.

“We're aware that we need to consider electromagnetic radiation when we speak about pollution,” reads page 23 of the council's programme.

Lees meer...

Leuven: 'Kinderzones worden WIFI-vrije zones'

 

s-p-a.be (03/02/2015) - In Frankrijk werd op donderdag 29 januari een wet aangenomen die wifi-installaties in kindercrèches verbiedt. "In Leuven doen we dat al langer", zegt Mich De Winter. "Het zou dan ook goed zijn Wifi te bannen in alle kinderruimtes."

 

Steeds meer studies wijzen dat jonge kinderen gevaar kunnen oplopen bij langdurige blootstelling aan straling. "De stad Leuven heeft WiFi steeds preventief uit de kinderdagverblijven en het basisonderwijs geweerd" zegt Mich De Winter (gemeenteraadslid sp.a Leuven). "Dit omdat de gevolgen van mogelijk stralingsgevaar niet meteen waarneembaar zijn. De ouders die gebruik maken van onze crèches en scholen kunnen dus gerust zijn. De stad hanteert het motto 'Better safe, than sorry'."

 

Veel scholen werken echter steeds vaker met pc's, digitale borden en tablets. "Toch is het perfect mogelijk om mee te zijn met de technologische evoluties en tegelijk het stralingsgevaar uit te sluiten. Veel applicaties en digitaal materiaal hebben na het downloaden ervan geen internetverbinding meer nodig. Indien dit wel het geval is, kan dit nog steeds via een vaste internetaansluiting."

 

De Winter vindt het belangrijk dat niet alleen kinderen in stedelijke voorzieningen beschermd worden. Hij wil in alle basisscholen en crèches bewustwording creëren. De opstelling van een charter kan een eerste stap zijn. "Via de ondertekening van dit charter kunnen crèches en basisscholen aangeven dat ze deze voorzorgsmaatregelen in acht en ter harte nemen. Op deze manier kunnen we àlle baby's en kinderen beschermen tegen langdurige stralingsblootstelling."

 

Lees meer...

Wat zegt Kind en Gezin over wifi?


standaard.be - In Frankrijk is wifi in crèches voortaan verboden. In België is er geen dergelijk verbod, maar Kind en Gezin heeft wel advies.

 

Er is nog geen wetenschappelijke consensus over de mogelijke gevaren van draadloos internet en andere elektromagnetische straling. Dat is meteen ook de reden waarom er bij ons nog niet wordt overgegaan tot concrete maatregelen zoals een verbod op wifi in crèches of scholen.

 

Het probleem is dat de alomtegenwoordigheid van elektromagnetische straling een recent fenomeen is, waardoor er nog geen betrouwbare informatie bestaat over de gevolgen op lange termijn. Het Medisch College van Kind en Gezin waarschuwt dat 'er evidentie bestaat dat nadelige gevolgen een cumulatief effect hebben zodat onderzoek naar gevolgen op relatief korte termijn uitgevoerd bij volwassenen een onderschatting geeft van de lange termijneffecten bij jonge kinderen.' Met andere woorden: in de buurt van kinderen kunnen we maar beter voorzichtig genoeg zijn, vooraleer het te laat is.

 

Op basis van een literatuurstudie, concludeert en adviseert Kind en Gezin het volgende:

 

Lees meer...

Frankrijk bant wifi in crèches en 'België moet dat ook doen'

 

Nieuwsblad (03/02/2015) - We bannen wifi maar beter in onze kinderdagverblijven, zoals Frankrijk. Dat zegt stralingsdeskundige Guy Vandenbosch. 'Ook al is er geen bewijs dat draadloos internet schadelijk is, we kunnen geen risico nemen.' In België is een verbod op wifi in crèches nog niet aan de orde, al heeft Gent al het zekere voor het onzekere genomen.

 

Frankrijk schakelt voortaan de wifi-installaties uit op plaatsen waar kinderen onder de drie jaar worden opgevangen. De maatregel maakt deel uit van een nieuwe wet die de bevolking moet beschermen tegen elektronische straling. Verder is bepaald dat basisscholen hun draadloze verbinding moeten uitschakelen wanneer die niet wordt gebruikt. En alle winkels en horecazaken die publieke netwerken aanbieden aan klanten, moeten dit aangeven met een symbool op de voorruit.

 

Lees meer...

Frankrijk verbiedt officieel wifi in crèches en beperkt het gebruik van wifi op basisscholen

 

france-reduces-electromagnetic-exposure-law

 

 

In Frankrijk werd op donderdag 29 januari 2015 een wet aangenomen die als een primeur in Europa verschillende maatregelen voorstelt om de bevolking beter te beschermen tegen elektromagnetische straling.

 

 

 

De wet hanteert een principe van ‘matiging’ en voorziet meer concreet:

  • Een wifi-verbod in crèches
  • Voor basisscholen: uitschakelen wifi wanneer niet in gebruik
  • Draadloze apparaten moeten een handleiding bevatten die beschrijft hoe de wifi-functie gedesactiveerd kan worden
  • Etablissementen die publieke wifi aanbieden moet dit aanduiden door middel van een symbool
  • Meer informatie voor en consultatie van burgers/lokale actoren bij de inplanting van zendantennes
  • Moedigt het gebruik van een handenvrije kit aan bij het bellen met de gsm. Reclame waarin men de gsm tegen het oor houdt wordt verboden (boetes van 75.000€)
  • Dit jaar nog wordt een informatiecampagne gelanceerd die zal aanmoedigen tot een voorzichtig gebruik van de gsm
  • Verbiedt reclame voor mobiele telefonie gericht op kinderen
  • Oprichting van een nationaal dialoogcomité dat de evolutie in de blootstelling van de bevolking zal bewaken
  • Vraagt dat er binnen het jaar een officieel overheidsrapport komt over elektrogevoeligheid


De wet was het initiatief van parlementslid Laurence Abeille en krijgt daarom de naam 'de wet Abeille'. Het oorspronkelijke wetsvoorstel ging nog een stuk verder en bepleitte onder meer een verstrenging van de blootstellingsnormen, een wifi-verbod dat ook voor basisscholen geldt en waarschuwingen voor de mogelijke gezondheidseffecten op de verpakking van draadloze producten. Ook al is de uiteindelijke wet sterk afgezwakt, toch betekent ze een belangrijke stap voorwaarts.

 

Lees meer...

Gent bant wifi uit kleuterscholen en crèches

 

Ook in basisonderwijs legt stad draadloos internet aan banden - Geen wifi in kleuterscholen

 

Hln.be - Gent bant wifi uit kleuterscholen en crèches. "Voor zulke jonge kinderen heeft draadloos internet geen enkel nut. Op basisscholen kan draadloos internet wel maar als het geen verschil maakt, leggen we UTP-kabels", zegt schepen Elke Decruynaere (Groen).

 

"We willen dat elk kind toegang heeft tot het internet op school maar we willen ook voorzichtig zijn", zegt schepen van Onderwijs en Jeugd Elke Decruynaere. "Uit een rapport van de Vlaamse Overheid en contacten met wetenschappers blijkt dat we omzichtig moeten omgaan met de blootstelling aan straling veroorzaakt door draadloos internet of 'wifi'. Zeker bij jonge kinderen wordt aangeraden hen niet voortdurend aan sterke straling bloot te stellen en dat willen we dan ook garanderen in alle klassen. Het aantal scholen met wifi is trouwens vrij beperkt."

 

Lees meer...

Nieuw onderzoek naar effect straling op cognitie bij jongeren

 

Sky news/Reuters - Een nieuw onderzoek ging van start in het Verenigd Koninkrijk, gedeeltelijk gefinancierd door de telecomindustrie, naar welke effecten gsm's en wifi hebben op de cognitieve functies van kinderen.

 

Bedenkelijk is dat de hoofdonderzoekster op voorhand haar conclusie al lijkt te hebben getrokken en zich als doelstelling stelt om geen schadelijke effecten te vinden, zodat ze de bevolking kunnen geruststellen: ""It is absolutely essential to be able to provide evidence to reassure the public, hopefully, that there are no adverse effects."

 

Het belooft dus weer een van die grootschalige, bedenkelijke, door de overheid zorgvuldig gestuurde studies te worden (o.a. door de keuze van de onderzoekers), vol methodologische 'keuzes' (gebreken) die erop gericht zijn 'geruststellende' resultaten te vinden. De grootschaligheid wordt dan achteraf vaak gebruikt als argument om te stellen dat deze studie betrouwbaarder is dan de talrijke kleinere (maar geheel onafhankelijke) studies die wel degelijk wijzen op verontrustende effecten.

 

Dat leidt dan steeds tot grote koppen in de krant ("definitief bewijs dat gsm onschadelijk is"), zonder dat ooit wordt ingegaan op de eventuele belangenvermenging en de methodologische flaters die werden begaan.

 

Lees meer...

Persbericht Beperk de Straling: wifi op de trein schaadt de gezondheid

 

Stop_zapping_me_wifi_zone_2De nieuwe baas van de NMBS Jo Cornu maakte bekend dat hij werk wil maken van wifi op de trein en in de stations. De werkgroep Beperk de Straling, die sinds 2006 sensibiliseert over de gezondheidsrisico's van elektromagnetische straling, waarschuwt dat dit de stralingsbelasting van treinreizigers nog verder zal verhogen en dat daar belangrijke gezondheidsrisico's aan verbonden zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeerde gsm en wifi-straling in 2011 immers als 'potentieel kankerverwekkend'.

 

Beperk de Straling pleit in een brief aan de NMBS-directie tegen de installatie van wifi op de trein en meent dat op zijn minst coupés zonder wifi moeten worden voorzien, voor personen die niet ongewenst willen worden blootgesteld.

 

Lees meer...

NMBS-baas wil wifi op de trein

 

De Tijd - NMBS-topman Jo Cornu heeft in zijn nieuwjaarstoespraak gepleit voor wifi (draadloos internet) op de trein en in het station. Over timing en investeringskosten is nog niets bekend. Overigens heeft Telenet al enkele jaren hotspots in de meeste stations.

 

Wanneer de Belgische treinen en stations wifi krijgen, zei Cornu niet. 'We kunnen dit natuurlijk niet alleen. Overleg en samenwerking met onze partners is essentieel.' Zijn voorganger, Marc Descheemaeker, vond wifi expliciet niet de taak van de NMBS. Maar Cornu vindt communicatie in de stations en op de trein enorm belangrijk.

 

Installatie van wifi in elk rijtuig is echter een dure zaak, daarom loopt een onderzoek van infrastructuurbeheerder Infrabel over de mogelijkheid om de dekking te verzekeren langs de lijn en niet op de trein, zo verklaarde Cornu deze ochtend op Radio 1. De telecomoperatoren zouden daar een rol in kunnen spelen.

 

 

Lees meer...