Nieuwsartikels elektrogevoeligheid

Nederland: GGD-Handreiking Elektrohypersensitiviteit landelijk vastgesteld

emvion.nl - Het is zover! Na ruim 2 jaar overleg is op 4 oktober de Handreiking EHS landelijk vastgesteld door de Vakgroep Milieu & Gezondheid van de GGD-en. Dit zien wij als een belangrijke doorbraak in onze zaak. Stichting EHS heeft geadviseerd t.a.v. de inhoud van de tekst – de eindredactie lag volledig bij de GGD.

Nog mooier, het stuk is openbaar en is te raadplegen op: https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/gezondheid-en-milieu/publicaties/publicatie/15856-handreiking-elektrogevoeligheid. De werkgroep EMV (van de GGD) stelt voor dat alle GGD’en een link naar dit document op hun website zetten. Verder wordt aan het Kennisplatform EMV&G gevraagd om ook een link naar het document te publiceren.

Natuurlijk hadden wij de tekst nog scherper willen zien. Toch is het een hele prestatie van de GGD om een aanpak te beschrijven voor een aandoening zonder positieve diagnose en waarover maatschappelijk en politiek zoveel controverse bestaat, ook bij de eigen achterban. En dit alles zonder de steun vanuit de Gezondheidsraad. We zien het als een belangrijke stap naar erkenning van het fenomeen elektrogevoeligheid binnen de gevestigde orde. En we hopen en verwachten dat bellers naar de GGD vanaf nu serieus worden genomen in hun klachten.

Waar een wil is, is een weg.

Acht kernpunten uit de handreiking voor GGD-medewerkers:

  • GGD’en worden regelmatig benaderd door mensen die gezondheidsproblemen toeschrijven aan elektromagnetische velden.
  • Veel GGD-medewerkers zijn geneigd om vragen te benaderen vanuit beschikbare wetenschappelijke kennis. Dit levert ‘eindeloze discussies op zonder uitzicht op een oplossing’. Dit leidt tot onvrede bij zowel de beller als de GGD-medewerker zelf.
  • Uit ervaring blijkt dat veel mensen die de GGD bellen dat doen omdat ze zich ziek voelen. Dat is een belangrijk aanknopingspunt, want wij willen als GGD dat mensen zich beter gaan voelen
  • Er is overleg tussen de GGD-werkgroep EMV en het NOLK (Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) met als doel om EHS expliciet als onderdeel van de SOLK-standaard van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) te benoemen.
  • Hoewel er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor het nut van blootstellingsbeperking bij het verminderen van gezondheidsproblemen, zou blootstellingsbeperking voor sommige mensen wel degelijk een positief effect kunnen hebben.
  • De Stichting EHS (StichtingEHS.nl) heeft ervaring met het begeleiden van personen met EHS bij het reduceren van het elektromagnetisch veld in woon- of werkomgeving.
  • Op hun beurt kunnen de vrijwilligers van het meldpunt ook contact opnemen met de GGD voor professionele en inhoudelijke ondersteuning.
  • Voor personen met hoge psychische nood dienen alle GGD’en de reguliere weg (vaak afdeling OGGZ) te volgen, met dien verstande dat het bij personen met EHS een goed idee zou kunnen zijn om betrokken hulpverleners extra in te lichten omtrent de achtergrond van het probleem.