Nieuws per stralingsbron

Oxford alumnus pleegt zelfmoord omwille na lange strijd met elektrogevoeligheid

 

Cambridge News - 'Zapping in head' from mobiles led son to kill himself


A university graduate committed suicide after a lengthy battle with a sensitivity to mobile phones, an inquest heard. Oxford graduate Michael Nield suffered with electro sensitivity – the term used to describe someone who has an unhealthy sensitivity to a particular source of electricity.

 

In Michael’s case it was mobile phones and phone masts. He had to sleep with a microfibre tent over his bed to reduce the radiation. He sometimes even had to wear a micromesh body suit when he was out, and his parents, Clive and Barbara, had to move from their home in Herefordshire to the small village of Wardy Hill, near Ely, where there was less exposure to mobiles and phone masts.

Barbara too suffers with the same sensitivity, although it is not as extreme.

 

Lees meer...

Studie: sommige mensen veel gevoeliger voor de effecten van EM straling dan anderen


ABC Science / stopumts.nl - Een nieuwe Australische studie toont aan dat sommige personen veel grotere effecten ondervinden door blootstelling aan gsm-straling dan anderen. De studie focuste met name op het effect op de hersengolven. Een vervolgstudie wees uit dat bij de mensen bij wie een groter effect op de hersengolven werd vastgesteld, ook de hersenactiviteit tijdens de slaap meer beïnvloed werd.

 

Professor Rodney Croft wijst erop dat sommige mensen bijna niet reageren, terwijl andere mensen heel sterk reageren. Hieraan liggen allicht fysiologische verschillen ten grondslag.

 

Hij wijst er ook op dat dit vraagtekens oproept bij eerdere studies die geen of kleine gezondheidseffecten rapporteerden door EM straling. Doordat deze studies steeds kijken naar het gemiddeld effect, de gemiddelde resultaten bij de ganse groep, worden de significante effecten bij de gevoeligere proefpersonen verdoezeld.

 

Hij stelt dat de manier waarop onderzoek naar EM straling gebeurd herdacht moet worden, met meer focus op gevoelige personen, en dat ook mogelijk een herinterpretatie nodig is van de onderzoeksresultaten van eerdere studies.

 

 

Lees meer...

Reportage in The Guardian over elektrogevoelige vluchteling

 

 

The Guardian - "Phil Inkley has fled civilisation to escape electromagnetic fields, which he believes cause nosebleeds, headaches, convulsions and blackouts. Laura Page meets him and investigates the condition known as 'electromagnetic hypersensitivity'"

 

Het artikel toont goed de onmenselijke manier aan waarop onze 'beschaafde' samenleving een groeiende groep mensen behandelt, hoe zij tot wanhoop worden gedreven, hoe zij letterlijk worden opgeofferd voor de winsten van de telecomindustrie. Een samenleving waar wetenschap een marketingactiviteit voor grote bedrijven is geworden die als voornaamste doel heeft mensen zand in de ogen te strooien.

 

Lees meer...

Zwitserland: constructie van een appartementsgebouw voor mensen met chemische overgevoeligheid en elektrogevoeligheid

 

Bekijk het videofragment hier.

 

Eerder werd ook in Canada een dergelijk project gelanceerd (zie het artikel 'Oasis en vue pour les hypersensibles') en in Nederland construeerde de overheid reeds allergeenarme woningen voor mensen met allergieën. In Duitsland nam de eigenaar van een appartementsgebouw het initiatief om het gebouw af te schermen tegen de straling van zendmasten, dit om zijn huurders een stralingsarm appartement te kunnen aanbieden. Binnenshuis werden draadloze technologieën geweerd.

Overzicht enkele oudere artikels elektrogevoeligheid

 

 

 

 

 

  • Electrical fields can make you sick (Sunday Times, september 2005)

    "A GOVERNMENT agency has acknowledged for the first time that people can suffer nausea, headaches and muscle pains when exposed to electromagnetic fields from mobile phones, electricity pylons and computer screens. The condition known as electrosensitivity, a heightened reaction to electrical energy, will be recognised as a physical impairment.

    A report by the Health Protection Agency (HPA), to be published next month, will state that increasing numbers of British people are suffering from the syndrome. While the total figure is not known, thousands are believed to be affected to some extent.

    The findings should lead to better treatment for sufferers. In Sweden people who are allergic to electrical energy receive government support to reduce exposure in their homes and workplaces."

 

 

 

 

 

 

  • Brief van Lucinda Grant (februari 2005)