Recente nieuwsberichten

Operatoren lobbyen voor laksere stralingsnorm in Brussel - Beperk de Straling reageert

Close up antennesDe operatoren misbruiken de recente aanslagen in Brussel, en de verzadiging van het gsm-netwerk die erop volgde, om te lobbyen voor laksere stralingsnormen. Dit getuigt van weinig smaak.

Beperk de Straling richtte een brief aan federaal minister van telecommunicatie Alexander De Croo en Brussels Minister van leefmilieu Céline Frémault, om duidelijk te maken dat een verlaging van de stralingsnorm in Brussel (nu 6 V/m) onaanvaardbaar is, in het licht van de vele wetenschappelijke aanwijzingen voor de schadelijkheid van hoogfrequente EM straling.

In noodsituaties kunnen eventueel tijdelijke maatregelen overwogen worden om een vlot gsm-verkeer mogelijk te maken. Maar om de gehele bevolking ook buiten noodsituaties, die per definitie uitzonderlijk en kortdurend van aard zijn, dag in dag uit aan meer straling bloot te stellen lijkt ons om het zacht uit te drukken disproportioneel.

Een laksere stralingsnorm zal bovendien niet kunnen verhinderen dat het gsm-netwerk bij een extreem hoog aantal oproepen toch verzadigd raakt. Het aantal gsm-gesprekken dat een welbepaalde antenne kan beheren is immers beperkt, en dit wordt niet beïnvloed door het vermogen waarmee die antenne uitzendt (de 'sterkte' van de straling met andere woorden). Een sterkere straling per antenne maakt louter dat het bereik van de verschillende antennes in een bepaalde omgeving meer gaat overlappen. In een normale situatie heeft een dergelijk overlappend bereik van verschillende antennes van eenzelfde operator echter geen enkele zin en leidt tot onnodige stralingsoverlast.

Een noodsituatie kan weliswaar tijdelijke maatregelen verantwoorden, maar geenszins een permanente afbouw van de bescherming van de bevolking tegen hoogfrequente stralingsoverlast, die ook de nodige slachtoffers maakt, zij het op een meer onzichtbare, sluipende manier.

Om een vlot gsm-verkeer in noodsituaties te faciliteren kan bijvoorbeeld gedacht worden aan volgende maatregelen:

  • Sensibiliseren en aanmoedigen bevolking om in noodsituaties eerder te sms’en en waar mogelijk de vaste telefoon te gebruiken en niet-betrokken personen aanmoedigen de mobiele netwerken niet onnodig te belasten;
  • De operatoren eventueel toelaten om de norm tijdelijk te overschrijden, evenwel eveneens binnen bepaalde vastgelegde limieten en enkel in een bepaalde perimeter rond de probleemzone;
  • Desnoods het gebruik van tijdelijke, mobiele antennes ter plaatse.

Er kan nog opgemerkt worden dat de pers zoals steeds een uitgebreid forum gaf aan de operatoren om hun verzuchtingen kenbaar te maken. De artikels spreken uiteraard over de stralingsnorm, als een abstract iets, maar op de concrete, medische problematiek van elektromagnetische straling wordt steeds zorgvuldig gezwegen. De burgergroeperingen tegen straling en de personen die lijden onder de huidige stralingsbelasting komen nooit aan het woord. Zij zorgen  immers niet voor advertentie-inkomsten…

Lees onze volledige brief hier.

Onze oproep wordt mee ondersteund door:

•    VEHS Vlaanderen – Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen
•    AREHS - Association pour la Reconnaissance de l'Electro Hyper Sensibilité (EHS)
•    Teslabel
•    Comité Tervueren-Montgomery
•    Comité Ste-Famille
•    Think thank ‘Une santé, une planète’
•    Syndicat des Locataires