Recente nieuwsberichten

Ook in Frankrijk blijken slimme meters dure vergissing - BDS informeert Vlaams Parlement

no smart meters old school reclameOp 11 oktober 2017 werden "slimme" meters opnieuw besproken in het Vlaams Parlement, in de Commissie Leefmilieu. Het verslag kunt u terugvinden hier.

Beperk de Straling stuurde sinds 2015 reeds verschillende brieven en mails naar Minister Tommelein, de Vlaamse parlementsleden, de netbeheerders Eandis en Infrax en de VREG om te waarschuwen voor de stralingsrisico's van slimme meters als men niet de juiste technologische keuzes maakt. Niet-schadelijke, bekabelde meters zijn mogelijk, maar gemakkelijkheidshalve wordt (in het buitenland) vaak gekozen voor meters die stralingsoverlast veroorzaken.

Maar het probleem met slimme meters is veel breder dan enkel straling: gigantische kost zonder dat de veronderstelde doelstelling van energiebesparing gerealiseerd wordt, brandgevaar, aantasting van de privacy, overschatting van het verbruik en torenhoge facturen, hackgevoeligheid, ...

De eigenlijke doelstelling van slimme meters is niet de energiebesparing die ons wordt voorgehouden, maar om een (door de overheid geforceerde) nieuwe markt te doen onstaan rond 'smart' grids, bijhorende technologische gadgets en "slimme" huishoudtoestellen die op willekeurige momenten aanschieten en die continu straling zullen uitzenden om met de meter te communiceren. U ziet niet zoveel heil in wasmachines die midden in de nacht opeens kabaal beginnen maken? Pech, uw wasmachine zal 'slimmer' zijn dan uzelf en zal daarover in uw plaats mogen beslissen, in een onderonsje met de "slimme" meter.

Naar aanloop van de hoger vermelde bespreking bezorgden wij de parlementsleden onderstaande informatie:

 

Ook in Frankrijk blijken slimme meters dure vergissing

Geacht Vlaams Parlementslid,
Geachte leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn,
Geachte Minister Tommelein,

Wij zien dat slimme meters opnieuw op de agenda staan van de Commissie Leefmilieu op 11 oktober.

Naar aanleiding hiervan bezorgen wij u graag enige recente informatie uit Frankrijk, waar ere-inspecteur-generaal van de financiën Patrice Cahart in krant Le Monde (pdf) een bilan opmaakt van de uitrol van slimme meters die daar in 2014 van start ging. Hij stelt vast dat de kost van de uitrol schromelijk onderschat werd en dat de veronderstelde doelstelling – energiebesparing – niet gerealiseerd wordt. Zijn conclusie is dat slimme meters een negatieve impact zullen hebben op de Franse economie, doordat 8 miljard euro geïnvesteerd wordt in een nutteloos project. De enige winnaars in het verhaal zijn de fabrikanten van slimme meters, in wier zakken dat geld verdwijnt. Het artikel staat ook stil bij de stralingsrisico’s van slimme meters, die bij de Franse bevolking grote weerstand oproepen.

De conclusie was dezelfde in onder meer Nederland en in de UK:

- Strop van honderden miljoenen dreigt voor slimme energiemeter (Het Financieel Dagblad, 19/11/2016): “Met de slimme meters wordt minder energie bespaard dan vooraf geraamd, en daardoor is de aanleg duurder dan de besparingen die ze opleveren. (…) De kosten voor uitrol zijn €3,3 mrd. Dus is er een gat van €200 mln. Dat zal verrekend moeten worden via de energierekening van particulieren.”

- Ed Miliband smart meter energy scheme blows a fuse (The Sunday Times, 17/09/2017): “However, research to be published this week shows that, with the meters already fitted in about 7.7m homes, the reality is turning out to be very different. “The costs are high at £200-£300 per home and the energy savings are tiny,” said Benjamin Sovacool, professor of energy policy at Sussex University. (…) The technology has generated ‘confusion and resistance’ in many households.”

Andere recente informatie is dat het in Nederland klachten regent over de slimme meters (3000 klachten ontvangen door consumentenprogramma Radar), met name over plotselinge stijgingen van het energieverbruik en rekeningen die opeens veel hoger zijn. Gisteren werd hierover een reportage uitgezonden, ter herbekijken hier: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/09-10-2017/nauwelijks-afwijking-in-slimme-meters-volgens-netbeheer-nederland/

De ongewenste gevolgen van een uitrol van slimme meters in de ons omringende landen beginnen nu pas ten volle duidelijk te worden. Deze ervaring met slimme meters in het buitenland moet ernstig worden genomen.

Ook het rapport van de SERV (april 2017) dient serieus te worden genomen. Het rapport geeft aan dat niet duidelijk is welke doelstellingen slimme meters nu eigenlijk moeten realiseren en of slimme meters wel het beste of meest (kosten-)efficiënte instrument zijn om deze doelstellingen te realiseren. Zijn er misschien alternatieve instrumenten die verkieslijk zijn? Deze afweging werd niet gemaakt. De beleidskeuze om 2 miljard euro te investeren in slimme meters is met andere woorden niet onderbouwd en kadert volgens het SERV-rapport niet in een uitgetekende visie op het energiesysteem van de toekomst. Ook ontkracht het rapport de mythe dat analoge meters niet meer te verkrijgen zouden zijn.

Naast het buitenproportionele prijskaartje en de quasi onbestaande energiebesparing, wezen wij er eerder reeds op dat slimme meters ernstige risico’s inhouden voor de privacy, nationale veiligheid (cybersecurity/hackgevoeligheid), brandveiligheid, overschatting van het energieverbruik met torenhoge facturen (zie hoger), en niet in het minst: voor de gezondheid wegens de uitgezonden straling (zie onze vorige brief in bijlage).

Het zou onverantwoord zijn en een uiting van slecht bestuur om de overvloedig gedocumenteerde nadelen van slimme meters en de recente constataties in het buitenland zomaar te negeren. Wij menen dat de uitrol in Vlaanderen op basis van deze informatie herbekeken moet worden, waarbij men met name de aanpak van Duitsland - enkel slimme meters voor (industriële) grootverbruikers van energie - in overweging dient te nemen. Hierbij moet geopteerd worden voor bekabelde en niet voor draadloze of powerline-gebaseerde communicatietechnologie.

Met vriendelijke groeten,
team Beperk de Straling