Recente nieuwsberichten

Rob Beenders (sp.a) hekelt strenge regels bij invoering slimme meters vanaf 2019

Het Belang van Limburg (12/03/2018) - Vanaf 1 januari wil Vlaams Energieminister Bart Tommelein alle elektriciteitsmeters (gefaseerd) vervangen door digitale, slimme exemplaren. “In zijn voorstel zegt de minister dat wie de slimme meter niet aanvaardt, wordt afgesloten van het elektriciteitsnet. Dat is veel te drastisch”, zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a). “Net zoals in Nederland moet ook de Vlaming de keuze hebben over de plaatsing van zo’n slimme meter, niet het minst de vele Vlamingen die elektrohypersensitief zijn.”

“Afsluiting voor wie een slimme meter weigert, is te drastisch”

Minister Bart Tommelein (Open Vld) zegt dat de huidige tellers in de elektriciteitskast in de toekomst niet meer worden gemaakt, en dus aan vervanging toe zijn. Vanaf 1 januari wil hij starten met de uitrol van slimme, digitale energiemeters. Zo’n meter houdt bij hoeveel stroom en gas u verbruikt en stuurt de meterstanden automatisch door naar uw energieleverancier. Wie energie wil besparen, moet die meter combineren met een slimme thermostaat en slimme huishoudapparaten (wasmachine, droogkast, enz.).

27 euro per jaar

In zijn plan van aanpak heeft de minister beslist om te starten met nieuwbouwwoningen, energetisch gerenoveerde woningen en woningen met zonnepanelen - de slimme meter kan immers terugdraaien. Om de kosten te drukken, werd geopteerd voor een basismodel dat kan worden uitgebreid met slimme toepassingen.

De productie is al gegund aan een samenwerkingsverband tussen IBM België en het Franse Sagemcom. Bij een uitrol over 20 jaar zal de kostprijs 1,3 miljard euro bedragen. Energieregulator VREG schat dat die meter de consument in het slechtste geval 1 euro per maand voor gas en 1,3 euro per maand voor elektriciteit zal kosten, of 27 euro op jaarbasis.

Netbeheerders

Minister Tommelein werkt momenteel een decretaal kader uit, dat na de Paasvakantie door het parlement moet worden goedgekeurd.

De slimme meter zal je 27 euro per jaar kosten zonder garantie dat je factuur daalt Rob BEENDERS (sp.a)

“Opvallende wijziging in het decreet is de strengheid waarmee minister Tommelein de slimme meter verplicht wil maken voor elke Vlaming. Het decreet zegt letterlijk dat de distributienetbeheerders Infrax en Eandis je van stroom mogen afsluiten als je weigert om een digitale meter te plaatsen”, klaagt Rob Beenders (sp.a) aan. “Nochtans heeft het parlement deze legislatuur pas beslist dat niemand nog zal worden afgesloten en dat er altijd een garantie is op een minimale hoeveelheid stroom.”

Elektrohypersensitief

De meest voorkomende reden waarom mensen geen slimme meter willen, is omdat ze volgens Beenders ziek worden door straling. “Studies hebben uitgewezen dat 3 tot 5 procent van de mensen elektrohypersensitief (EHS) is: ze zijn overgevoelig voor elektromagnetische velden die veelal worden opgewekt door dataverkeer. Omgerekend gaat het om 322.000 Vlamingen of 42.000 Limburgers.”

De Vereniging ElektroHyperSensitiviteit (VEHS) Vlaanderen vraagt dan ook dat bij de invoering van nieuwe technologie de nodige voorzorgen worden genomen om de gezondheid te vrijwaren. “In een brief aan de betrokken ministers hebben we gevraagd om de plaatsing van slimme meters zeker niet te verplichten en de keuze aan te bieden van een slimme meter waarbij de communicatie via het bestaand kabelnetwerk verloopt”, zegt VEHS. “In zijn antwoord schreef minister Tommelein letterlijk dat het niet zijn intentie is om dit verplicht voor iedereen te maken, en dat voor een digitale meter zonder stralingsgevaar is gekozen. Het kabinet-Schauvliege antwoordde dat de resultaten van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek op dit moment niet kunnen bewijzen dat radiofrequente straling ongezond is zolang de norm niet wordt overschreden. Volgens haar worden geen gezondheidseffecten verwacht bij blootstelling aan die nieuwe meters.”

Ook sp.a is niet tegen technologische vernieuwing, op voorwaarde dat die voordeliger is voor de consument. “Vandaag is het omgekeerde het geval. De slimme meter zal je 27 euro per jaar kosten zonder enige garantie dat je factuur zal dalen. Daarnaast moet zo’n slimme meter bij gegronde redenen kunnen worden geweigerd en kan afsluiting van het elektriciteitsnet in geen geval”, besluit Beenders.