Recente nieuwsberichten

PETITIE tegen verplichte invoering 'slimme' meters in Vlaanderen

Smart attack screen shotEen petitie werd gelanceerd tegen de uitrol van een verplichte slimme meter in Vlaanderen. Graag tekenen en naar zoveel mogelijk mensen doorsturen!

https://www.change.org/p/minister-tommelein-geen-verplichte-invoering-slimme-meters

Het Vlaams parlement stemt over dit decreet na de Paasvakantie! We moeten onze parlementsleden oproepen dit decreet niet goed te keuren in haar huidige vorm!

Geen verplichte invoering 'slimme' meters

Wat is de slimme meter?

De Vlaamse overheid is van plan om vanaf 2019 de 'slimme' elektriciteitsmeter verplicht te installeren in elk huis in het Vlaams gewest.

 • De slimme meter kan je meterstanden verzamelen tot op het kwartier en krijgt daardoor een gedetailleerd beeld van je privé-leven.
 • Deze meter zal via draadloos internet (3G/4G) je meterstanden automatisch doorsturen naar een databeheerder.
 • Als je de slimme meter weigert, wordt je aansluiting tot het elektriciteitsnet afgesloten.
 • De net- of databeheerder kan met de slimme meter ook vanop afstand je toegang tot het elektriciteitsnet afsluiten, nieuwe software installeren, het vermogen bepalen etc.
 • Je betaalt als consument deze slimme meter zelf.

Wat wil ik?

 • dat je de slimme meter expliciet moet aanvragen (opt-in) of bij een wijdverspreide installatie de meter kan weigeren (opt-out).
 • dat je het recht hebt om de slimme meter te weigeren zonder daarmee je elektriciteitsaansluiting te verliezen.
 • dat je altijd kan opteren voor een meter zonder internetverbinding zodat je gegevens zeker niet verstuurd kunnen worden en/of je zeker niet blootgesteld wordt aan straling.
 • dat je kan vragen om je gegevens om de maand te laten meten (en niet om het kwartier).
 • dat je op elk moment een duidelijk overzicht hebt van wat er met je gegevens gebeurt en dat deze niet gedeeld kunnen worden met derden (bv. commerciële partners of zelfs politie?).

Waarom?

 1. Schending van de privacy
 2. Vragen rond gezondheid
 3. Vragen rond veiligheid
 4. Beperking van keuzevrijheid

1. Schending van de privacy

 • Uit je energieverbruik kan veel afgeleid worden over je leven: wanneer je thuis bent, een bad neemt, de was doet, slaapt etc.
 • Je weet niet hoe vaak gemeten en doorgestuurd zal worden: om het kwartier/uur? Of om de maand?
 • Het is onduidelijk wie toegang zal hebben tot de meetdata en hoe goed deze beveiligd zullen zijn.
 • Eens je data uit je handen is, verlies je de controle erover. Ook al is die data (zogezegd) anoniem. Je weet dus niet wie je gegevens zal inkijken.
 • Zal bij een onderzoek een huiszoeking nodig zijn als het Openbaar Ministerie je gegevens wilt inkijken?

2. Vragen rond gezondheid

 • De meter maakt gebruik van 3G/4G technologie.
 • De World Health Organization (WHO) classificeert elektromagnetische straling als potentieel kankerverwekkend (Link).
 • De Hoge Gezondheidsraad pleit steeds voor een voorzorgsbeginsel als het gaat over niet-ioniserende straling (bv. Link voor 4G en link).
 • De verplichte installatie van de meter gaat in tegen deze adviezen.

3. Vragen rond veiligheid

 • Hoe weet je zeker dat je meetgegevens veilig verstuurd worden?
 • Het valt niet uit te sluiten dat hackers software installeren op je slimme meter, je elektriciteitstoegang afsluiten, het vermogen aanpassen etc.
 • Het valt niet uit te sluiten dat hackers toegang krijgen tot je gegevens eens ze opgeslagen zijn bij de databeheerder.
 • Het valt niet uit te sluiten dat hackers toch je identiteit kunnen afleiden uit anonieme gegevens.

4.Beperking van keuzevrijheid

 • Ofwel aanvaard je de meter, ofwel wordt je elektriciteitstoevoer afgesloten. Dit is in tegenspraak met het Recht op minimumlevering elektriciteit
 • Je kan het automatisch doorsturen van gegevens niet uitschakelen.
 • Je kan niet vragen om de internetcommunicatie via draad (bv. Ethernet) te laten gebeuren.

 

Hieronder vindt u de wetgevende teksten die de overheid heeft voorbereid: