Recente nieuwsberichten

Opt-out mogelijkheid "slimme" meter in Nederland

Optout Nederland
In Nederland heeft de consument het recht om de "slimme" meter te weigeren (behoud elektromechanische meter) of om de communicatiefunctie van de slimme meter te laten uitschakelen, uit bezorgdheid voor de privacy. 

  • Brief van de bevoegde minister aan de netbeheerders, die ook verstuurd werd naar de gehele woningbranche/installatiebranche/energiesector.
  • Memo van het ministerie van Binnenlandse zaken.

In de Nederlandse wet zelf is er dan ook uiteraard geen sprake van een verplichting voor de consument om de slimme meter te aanvaarden.

Eenzelfde regeling geldt in de UK, waar men de slimme meter op eender welk moment ook opnieuw kan laten vervangen door een elektromechanische meter. In Frankrijk is evenmin een verplichting voorzien in de wet.

Minister van Energie Tommelein weigert echter een mogelijkheid tot keuzevrijheid te voorzien, tegen de herhaaldelijke adviezen in van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen; het recentste advies vindt u terug hier, zie p.18)

Tommelein beweert dat het in Vlaanderen slechts gaat om een 'digitale' meter en in Nederland om een 'slimme' meter met meer functionaliteiten. Dit klopt uiteraard geheel niet, de facto gaat het om exact hetzelfde soort meter die persoonlijke data verzamelt en doorstuurt.

Hij stelt verder dat de oude meter ook niet geweigerd kon worden omdat nu eenmaal een teller voor het elektriciteitsverbruik nodig is. De nieuwe digitale/slimme meters is echter veel méér dan louter een teller, maar een apparaat met grote privacy-risico's, dat continu straling uitzendt die door de Wereldgezondheidsorganisatie als potentieel kankerverwekkend wordt beschouwd.

In Duitsland worden helemaal geen slimme meters uitgerold bij particulieren, omdat het enorm veel kost en geen enkel voordeel oplevert in termen van bv. energiebesparing.

Overigens moet bij het Nederlandse systeem de kanttekening gemaakt worden dat de communicatiefunctie slechts ‘administratief’ uitgeschakeld wordt. Privacy-organisatie Vrijbit vraagt dat de communicatiemodule ook echt fysiek verwijderd kan worden.