Recente nieuwsberichten

10 tips voor een verantwoord gebruik van gsm en smartphone

 

Reeds enkele jaren geleden stelde Beperk de Straling een flyer op met 10 tips voor een verantwoord gsm-gebruik, gebaseerd op een affiche van de Weense Artsenvereniging (http://www.aekwien.at/media/Plakat_Handy.pdf).

 

Die flyer kreeg nu een update en werd aangevuld met advies specifiek voor smartphone-gebruikers. Smartphones zoeken continu verbinding met een draadloos of mobiel netwerk en zorgen voortdurend voor hoge stralingspieken (van enkele honderden tot enkele duizenden microWatt per m² en dit om de x aantal seconden), een zeer problematische situatie. Het is hallucinant dat er zo weinig aandacht wordt besteed aan het feit dat een groot deel van onze medeburgers lopende antennes zijn geworden. De explosie van het gebruik van smartphones (en tablets) leidde tot een onzichtbare explosie van de (passieve) stralingsblootstelling.

 

Er zijn dringend productnormen nodig die de stralingspieken aan banden leggen, zowel in frequentie als intensiteit, wanneer men niet actief aan het surfen is op de smartphone.

 

Bij smartphones is het zaak om steeds de WiFi-antenne alsook de verbinding met 3G of 4G mobiel internet uit te schakelen wanneer men niet surft. Schakel de optie '(pakket)gegevens verzenden' en 'data roaming' steeds uit. De batterij zal zo ook langer meegaan.

 

Vermijd het streamen en downloaden van video's en muziek. Installeer zo weinig mogelijk apps, zeker apps waarbij veel gegevens worden verzonden (o.a. Skype). Verwijder apps die u niet meer gebruikt.

 

Een gewone gsm is te verkiezen boven een smartphone, maar matig sowieso steeds uw belgedrag.

 

 

Download de PDF of het Word-document.


Om af te drukken en in uw omgeving te verspreiden! (Tweetalige versie als PDF, Word).

 

 

Afbeelding_van_flyer

 

Extra advies is het vinden in het volgende artikel: 13 Reasons Your iPhone Keeps Running Out Of Battery. Het artikel geeft tips om te vermijden dat de batterij van een iPhone te snel leegloopt. De meeste van deze tips zorgen tegelijkertijd voor een beperking van de straling die de iPhone uitzendt. De batterij loopt immers snel leeg doordat bepaalde toepassingen steeds verbinding zoeken met het internet en de smartphone daardoor steeds elektromagnetische signalen zal uitzenden.

 

------------------------------------

 

De straling van uw gsm of smartphone kan uw hersenen en die van omstaanders beschadigen

10 TIPS VOOR EEN VERANTWOORD GEBRUIK VAN GSM en SMARTPHONE

 

 • Bel zo weinig en zo kort mogelijk (1-2 minuten). Gebruik liefst een handenvrije headset (‘oortje’) met draad. Geef altijd de voorkeur aan de vaste telefoon, aan internettelefonie (niet draadloos) of aan een sms.
 • Kinderen en jongeren onder de 16 jaar gebruiken best geen gsm. Dit geldt ook voor zwangere vrouwen.
 • Als u een gesprek opzet (het nummer bevestigt), houd dan het toestel zo ver mogelijk van uw hoofd. De straling is dan het sterkst.
 • Gebruik uw gsm niet in voertuigen zoals auto, bus, metro of trein; uw toestel zendt daar op maximaal vermogen (meer straling) en de straling weerkaatst bovendien op de metalen wanden (dubbele blootstelling).
 • Wanneer u een sms-bericht verstuurt of gebruik maakt van andere diensten, houd het toestel dan zo ver mogelijk van uw lichaam.
 • Blijf altijd uit de buurt van anderen als u met uw gsm belt of uw smartphone gebruikt (enkele meters), zo niet worden zij mee bestraald.
 • Bewaar uw gsm niet vlakbij het lichaam. In de broekzak kan het bijvoorbeeld de vruchtbaarheid negatief beïnvloeden.
 • Schakel de gsm ‘s nachts uit of zet hem in vliegtuigmodus. Leg hem niet in de buurt van het hoofd.
 • Schakel Bluetooth steeds uit

 

 

ADVIES AAN SMARTPHONE-GEBRUIKERS:

 

 • Gebruik het liefst een gewone gsm en vermijd smartphones.

 

 • Een smartphone zoekt steeds verbinding met het internet en zorgt dus voor een voortdurende blootstelling aan hoge stralingsniveaus.

 

 • Wanneer u het internet niet gebruikt, schakel dan steeds de WiFi-antenne uit alsook de verbinding met 3G of 4G mobiel internet. Schakel de optie ‘(pakket)gegevens verzenden’ en ‘data roaming’ steeds uit. Uw batterij zal zo ook langer meegaan.

 

 • Vermijd het streamen en downloaden van video’s en muziek. Vermijd in het algemeen alle toepassingen en apps waarbij veel gegevens worden verzonden (o.a. Skype).

 

 

Ook andere draadloze technologieën, zoals draadloos internet (WiFi), draadloze DECT-telefoons, tablets, etc. zorgen voor een significant hogere blootstelling aan straling en worden best vermeden. Gebruik steeds een kabel.

En wist u dat hoe minder en hoe korter we mobiel bellen, hoe minder zendantennes er nodig zijn? Wist u dat het toenemend gebruik van smartphones leidt tot een grote toename van het aantal zendmasten, die bovendien ook steeds krachtigere signalen moeten uitsturen?