Recente nieuwsberichten

Zwitserland: constructie appartementsgebouw voor chemisch en elektrogevoelige personen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In december 2013 werd in de rand van Zurich de constructie voltooid van een appartementsgebouw speciaal ontworpen voor mensen die lijden aan meervoudige chemische sensitiviteit (MCS) en elektrohypersensitiviteit (EHS). Er werden materialen gebruikt die zo weinig mogelijk chemische stoffen en geuren uitstoten en het gebouw werd ook afgeschermd voor elektromagnetische straling.

 

Binnenin het gebouw is het gebruik van chemische producten verboden, alsook het gebruik van gsm's en draadloze apparatuur. Er zijn vaste telefoon- en internetverbindingen.

 

Het gaat om een initiatief van de 'Healthy Life and Living Foundation', dat werd gerealiseerd met de samenwerking en financiële steun van de dienst huisvesting van de stad Zurich. Het kostenplaatje van het project bedroeg 5 miljoen euro. De stad Zurich stelde de grond beschikbaar en zorgde voor een interestvrije lening.

 

John Van Limburg Stirum, een internist gespecialiseerd in milieugeneeskunde stelt dat aan milieufactoren overgevoelige personen enkel geholpen kunnen worden door de blootstelling aan deze factoren te reduceren.

 

De stad Zurich meent dat het gaat om een ernstig probleem en wil deze mensen een huisvesting bieden waar zich niet ziek hoeven te voelen en waar ze kunnen recupereren.

 

Eerder werd ook in Canada een dergelijk project gelanceerd (zie het artikel 'Oasis en vue pour les hypersensibles') en in Nederland construeerde de overheid reeds allergeenarme woningen voor mensen met allergieën. In Duitsland nam de eigenaar van een appartementsgebouw het initiatief om het gebouw af te schermen tegen de straling van zendmasten, dit om zijn huurders een stralingsarm appartement te kunnen aanbieden. Binnenshuis werden draadloze technologieën geweerd.

 

Ook in Vlaanderen/België komen steeds meer personen tot de vaststelling dat ze elektrogevoelig zijn. Veel mensen vinden geen plek meer waar ze op een normale manier kunnen wonen of werken. De nood aan stralingsarme huisvesting is dus reëel.

 

 

Swiss building provides refuge for the hypersensitive

 

Le premier immeuble pour personnes hypersensibles voit le jour en Suisse