Wetenschappelijk nieuws

Grootste dierstudie ooit bevestigt link tussen straling en kanker

Rammazini studie 2018Wetenschappers pleiten bij de Wereldgezondheidsorganisatie om de IARC-classificatie van de elektromagnetische straling te verhogen naar categorie 1, nadat de Ramazzini Institute studie en de studies van de Amerikaanse overheid dezelfde ongewone kankers vaststelden.

De recente Ramazzini Institute studie is de grootste studie die ooit werd uitgevoerd op ratten. Ze bevestigt de eerdere onderzoeksresultaten van de US National Toxicology Program studie (NTP) van 2016, toen de grootste studie op ratten ter wereld.

Beide studies bevestigen het oorzakelijk verband tussen straling en zeldzame hart- en hersenkankers (glioom en schwannoom).

De Ramazzini studie bevestigt bovendien het verband met zelfs met veel lagere stralingsintensiteiten (50 V/m, 20 V/m en 5 V/m) dan de gebruikte stralingswaarden waaraan de ratten in de NTP-studie blootgesteld werden. De blootstelling in de Ramazzini studie viel binnen de internationale ICNIRP-blootstelingsnormen.

Met deze studieresultaten pleiten de onderzoekers om het voorzorgsprincipe strikter toe te passen en de classificatie van de kankerverwekkende eigenschappen van straling te verhogen van categorie 2B (mogelijks kankerverwekkend) naar cat. 2A (waarschijnlijk kankerverwekkend) of zelfs naar cat. 1 (kankerverwekkend) binnen de IARC (International Agency for Research on Cancer) classificatie.

De resultaten van de Ramazzini studie, samen met die van de NTP studie, zijn ronduit zorgwekkend. Het feit dat beide studies, los van elkaar, dezelfde zeldzame kankers vaststellen, is meer dan frappant.

Beide studies stelden eveneens lagere geboortegewichten vast bij prenataal blootgestelde dieren. Vandaar de aanbeveling maximale voorzorgen te nemen voor kinderen en zwangere vrouwen. Momenteel ontbreken veiligheidslimieten voor kinderen volledig.

De huidige normen houden immers geen rekening met zwangere vrouwen of kinderen voor wie draadloos verbonden gadgets speelgoed zijn geworden. De verouderde blootstellingnormen dateren van de tijd dat een gemiddeld telefoongesprek 6 minuten duurde en dure GSM’s er waren voor de happy few.

Wetenschappers en gezondheidsspecialisten over de hele wereld pleiten daarom bij de overheid en de telecom-industrie:
-    Om grootschalige voorlichtingscampagnes te voeren waarbij veiligere telefoons, tablets, etc. worden gepromoot
-    Om fundamentele wijzigingen in hard- en software te eisen
-    Om blootstelling aan straling binnen en buiten drastisch te verlagen
-    Om grootschalige monitoring, training en onderzoeksprogramma’s op te zetten om te zoeken naar oplossingen, toekomstige mogelijke problemen en risicopreventie.


Meer weten:
World’s Largest Animal Study on Cell Tower Radiation Confirms Cancer Link, Environmental Health Trust

De studie zelf kunt u terugvinden hier.