Wetenschappelijk nieuws

"Alarmerende" toename van hoofd- en halskanker bij jonge volwassenen

 

Reuters / Mediquality - NEW YORK 07/02 – De incidentie van orofaryngeaal carcinoom in de VS is bijna verdubbeld de laatste 40 jaar bij patiënten van 36 tot 44 jaar, volgens een retrospectieve studie.

 

"Artsen moeten een lage drempel behouden om jonge patiënten die consulteren met vergrote lymfeklieren in de hals of andere verontrustende symptomen voor hoofd- en halskanker agressief te onderzoeken," verklaarde Dr. Farzan Siddiqui van Henry Ford Health System in Detroit, Michigan via email aan Reuters Health. "Bij deze patiënten moeten de mondholte en de orofarynx nauwgezet onderzocht worden."

 

"Hoofd- en halskanker werden traditioneel in verband gebracht met middelmisbruik (roken en alcoholmisbruik)," noteerde Dr. Siddiqui. "De meeste patiënten die we een tiental jaar geleden zagen, waren in de 60 of de 70 en hadden een slechte algemene gezondheid en een gecompromitteerde overleving. Vandaag daarentegen, zien we jonge personen die nooit gerookt hebben of slechts matig gedronken hebben, die consulteren met orofaryngeale kanker. Ze zijn overigens algemeen gezond en in goede fysieke conditie, behalve hun diagnose van kanker."

 

 

Dr. Siddiqui en zijn team gebruikten de gegevens van de Surveillance Epidemiology End Results (SEER) database van 1973 tot 2009 om de incidentie en de trends in de behandeling van orofaryngeaal plaveiselcelcarcinoom (OPSCC: oropharyngeal squamous cell carcinoma) te onderzoeken bij patiënten die jonger dan 45 jaar zijn op het moment van de diagnose.

 

Bij de personen jonger dan 45 jaar, steeg de incidentie van OPSCC van 0,23 tot 0,37 per 100.000 tussen 1973 en 2009. In de subpopulatie personen tussen 35 en 44 jaar was de incidentie bijna verdubbeld, van 0,79 tot 1,39 per 100.000, tijdens hetzelfde interval.

 

De incidentie steeg significant bij blanke patiënten, van 0,20 tot 0,42 per 100.000, maar daalde bij jonge Afro-Amerikanen, van 0,67 tot 0,32 per 100.000.

 

De incidentie was meer dan verdubbeld bij mannen (van 0,27 tot 0,57 per 100.000) terwijl ze stabiel bleef bij vrouwen (ongeveer 0,18 per 100.000), volgens het online rapport van 22 januari in Otolaryngology - Head and Neck Surgery.


Er was ook een constante stijging van de incidentie van slecht gedifferentieerde tumoren, van 28% in 1973-1979 tot 43% in 2000-2009, en een stijging van lymfeklier-positieve tumoren, van 49% tot 72% in deze perioden.

 

De globale 5-jaarsoverleving was 54% en was slechter voor Afro-Amerikanen dan voor blanke patiënten. De 5-jaarsoverleving was het best voor patiënten die zowel chirurgie als radiotherapie ondergingen, intermediair voor deze die alleen chirurgie ondergingen, en het slechtst voor deze die alleen radiotherapie ondergingen.

 

Patiënten met OPSCC hadden meer dan 4-maal zoveel risico dan de rest van de populatie om een secundaire kanker te ontwikkelen.

 


http://www.curetoday.com/index.cfm/fuseaction/news.showNewsArticle/id/13/news_id/3916