Stralingsbronnen

Zendantennes

 

Ons land en bij uitbreiding de hele wereld is op relatief korte tijd volgeplant met zendantennes voor mobiele communicatietechnologie (Gsm, UMTS, 3G, Wimax, 4G, ...). In totaal staan er in België momenteel meer dan tienduizend antennes. Aan de lopende band worden er steeds nieuwe antennes bijgeplaatst.

 

De vraag is waar die al die antennes nog geplaatst moeten worden. Een blik op de antennekaart van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) (www.sites.bipt.be) leert immers dat ons land, met zijn vier operatoren die elk hun eigen netwerk (zullen) hebben, reeds compleet verzadigd is met antennes.


GSM-UMTS-3G-4G-5G-...

 

antenne_1De gsm-technologie is in België gelanceerd in 1994. Op dat moment werkten gsm’s en de bijhorende antennes enkel nog maar in de frequentieband rond de 900 MHz (Mega Herz). Later ging men ook gebruik maken van de frequentieband rond 1800 MHz, om meer gsm-gebruikers te kunnen bedienen. Hiervoor was een nieuwe reeks antennes nodig.

 

Later kwam het UMTS of 3G-systeem. UMTS staat voor Universal Mobile Telecommunications System en werkt rond de 2000 MHz. Soms spreekt men ook van ‘3G’, omdat het gaat om de derde generatie mobiele netwerk. Dit netwerk maakt andere toepassingen dan enkel sms en telefonie mogelijk. Het gaat meer bepaald om diensten als mobiel internet, versturen van beelden, mobiele televisie, downloaden van muziek, games, etc.

UMTS vereiste de plaatsing van duizenden nieuwe antennes. Proximus introduceerde zijn UMTS-netwerk in 2004, eerst enkel voor professionele klanten en in 2005 ook voor het grote publiek. Later volgden ook Mobistar en Base.

Tot slot was er recent de introductie van het 4G-netwerk, dat ook weer zorgde voor het bijplaatsen van een heel pak bijkomende krachtige zendantennes.

Intussen wordt het 5G-netwerk al voorbereid, dat het 'internet of things' mogelijk moet maken en zaken zoals zelfrijdende auto's. 5G zal leiden tot een ongeziene toename van het aantal zendantennes.

=> Petitie tegen komst vierde operator

 

 
Verschil tussen een antenne en een mast

Een antenne is de zender die de straling zelf uitzendt.

Een mast is de pyloon waarop de antennes bevestigd worden, vaak gebruikt op het platteland. Maar antennes staan niet altijd op masten. Ze kunnen ook op of tegen gebouwen aangebracht zijn.

 

 


Effecten op de gezondheid

 

Wereldwijd rapporteren mensen massaal gezondheidsklachten als gevolg van antennes in de buurt. In een reportage van de Waalse televisiezender RTBF stelde Prof. André Vander Vorst, senior stralingsexpert van de Belgische Hoge Gezondheidsraad dat het aantal mensen met klachten te groot geworden is om ze nog simpelweg te kunnen negeren of de klachten af te wimpelen als ‘angst’ of inbeelding’.

 De geschiedenis met tal van schadelijke producten zoals asbest wijst uit dat wat mensen ervaren in de praktijk, later doorgaans bevestigd wordt door de wetenschap. Jammer genoeg loopt de wetenschap vaak achter en moeten we te lang wachten op de bewijzen. Bovendien wordt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek schaarser en schaarser.

 

De gezondheidsproblemen zijn divers en omvatten o.a. de volgende klachten:

 

 •  Slaapstoornissen (waarschijnlijk een van de meest voorkomende klachten)

 

 •  Cognitieve problemen (vergeetachtigheid, verminderde concentratie en denkvermogen)

 

 •  Hoofdpijn

 

 •  Oorsuizen (tinnitus)

 

 •  Hartkloppingen en hartritmestoornissen

 

 •  Duizeligheid, misselijkheid

 

 •  Opgejaagd, nerveus gevoel

 

 •  Depressieve stemming

 

 •  Vermoeidheid

 

 •  Huidproblemen en uitslag

 

 •  ... 

 

In de buurt van antennesites worden vaak clusters van kanker en andere ernstige (vaak neurologische) ziekten vastgesteld. Een overzicht van wereldwijd vastgestelde kankerclusters vindt u hier. Verschillende epidemiologische onderzoeken bevestigen inderdaad het 3 tot 4-maal verhoogd risico op kanker (Wolf, 2004; Eger, 2004; Adang, 2008). Bovendien blijken de kankers ook veel vroeger te ontstaan dan gewoonlijk (ongeveer 8 jaar eerder).

In het licht hiervan is het bijzonder vreemd dat de Vlaamse of federale overheid hier zelf nog geen (epidemiologisch) onderzoek naar heeft ingesteld. Dat maakt het wellicht makkelijker om te blijven beweren dat er geen wetenschappelijke bewijzen zijn.

 

De clusters van kanker en andere ziekten rond antennes, en de resulterende doden, hebben in verschillende landen al geleid tot gewelddadig protest en het eigenhandig afbreken van de antennes door burgers. 

 

 

UMTS schadelijker?

 

Het is opvallend dat in veel landen het protest vanuit de bevolking op gang kwam na de introductie van het UMTS- of 3G-netwerk. Heel wat meer mensen ontwikkelden toen blijkbaar gezondheidsproblemen. Dit is ofwel te wijten aan het feit dat UMTS schadelijker is dan gsm, ofwel dat er gewoonweg veel meer antennes bijkwamen door UMTS, waardoor ook meer mensen werden blootgesteld. Een andere verklaring is dat de start van UMTS samenviel met de doorbraak van draadloos internet. Mogelijk is er sprake van een combinatie van al deze factoren.

 

Prof_Franz_AdlkoferAlleszins zijn sommige wetenschappers ervan overtuigd dat UMTS inderdaad schadelijker is dan gsm. Eén van hen is de Duitse Prof. Dr. Franz Adlkofer (foto links), die een grootschalige Europese studie (REFLEX) leidde waaruit bleek dat EM straling het genetisch materiaal (DNA) beschadigt. Volgens Adlkofer bestaat er geen twijfel over dat UMTS 10 keer schadelijker is dan gsm-signalen. Ook een recente studie aan de universiteit van Stockholm bevestigde de reeds langer bestaande hypothese dat de biologische en potentieel schadelijke effecten van UMTS groter zijn. Ook hier lijkt de wetenschap heel langzaamaan dus te bevestigen wat mensen in de praktijk ervaren.

 

UMTS-toepassingen zoals mobiel internet worden slechts gebruikt door een minderheid van de bevolking. Hiervoor wordt echter de meerderheid, kwetsbare groepen zoals kinderen en zwangere vrouwen incluis, blootgesteld aan de straling van duizenden extra antennes. Is kunnen internetten op de gsm dit echt waard? Zijn er geen gezondere manieren om internet op verplaatsing mogelijk te maken?

 

Als UMTS schadelijker is dan gsm, dan is de vraag tevens of dit ook geldt voor Wimax, 4G en 5G.  Of zijn deze technologieën misschien nóg schadelijker? Is draadloos internet met een frequentie van 5,8 Ghz gevaarlijker dan wifi met een frequentie van 2,4 Ghz? Niemand kan deze vragen op dit moment beantwoorden. Daarom is het onbegrijpelijk en ontoelaatbaar dat onze politici de introductie van steeds nieuwe netwerken en draadloze technologieën toelaten zonder dat de gezondheidseffecten degelijk onderzocht zijn.

 

   - Prof. Adlkofer: ‘There is no doubt: UMTS is much more dangerous than GSM’

   - UMTS-studie universiteit Stockholm (PubMed)


Wat kunt u doen?

- Bestaande antennes in uw buurt

Het is moeilijk geworden om nog een woon- of werkplaats te vinden waar geen antennes in de buurt staan. Reeds geplaatste antennes zijn moeilijk weg te krijgen op een legale manier.

 

Wel hebben burgers in Frankrijk recent een aantal rechtszaken gewonnen waardoor de operatoren gedwongen waren hun antennes te verwijderen en een schadevergoeding te betalen. Meer info daarover vindt u op de website van de Franse organisatie Next-Up (zie onder Justice en Jugements). Ook in eigen land is men daar reeds in geslaagd, zie bijvoorbeeld 'Rechter beveelt afbraak gsm-mast in Eeklo'.

 

In andere landen nemen burgers soms hun toevlucht tot meer creatieve en radicale manieren om hun gezondheid en die van hun kinderen te beschermen. Ze nemen het het recht in eigen handen door antennes neer te halen of door ze te bedekken met aluminiumfolie.

- Plannen om antennes in uw buurt te plaatsen

 

Als men van plan is in uw buurt een antenne te plaatsen en er hangt een aankondiging op een gele affiche uit, dan kunt u nog een en ander proberen ondernemen. In de eerste plaats moet een bezwaarschrift ingediend worden. 

Beperk de Straling heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het ondersteunen van lokale actiegroepen en het verhinderen van de plaatsing van antennes. U kunt ons mailen voor hulp en advies.

 

aanvraag_vergunning_verkl

 

- Afschermen van straling

 

Sommige bedrijven verkopen materialen (o.a. verf en textielen) die elektromagnetische straling afschermen. In tegenstelling tot anti-stralingschips, ontstoorders en andere kwakzalverij schermen deze materialen straling effectief en meetbaar af.

 

Voor mensen met ernstige gezondheidsproblemen door naburige antennes of voor elektrogevoeligen hebben deze producten zeker hun nut. Ze zijn echter nogal duur. Aluminiumfolie en metaalgaas zijn een goedkopere oplossing. Sowieso is het echter zeer moeilijk om het hele huis op een effectieve manier af te schermen. Ook moet men bij de plaatsing goed opletten dat men de situatie niet erger maakt dan ze al is, omdat deze afschermende materialen straling die van de andere kant komt (niet-afgeschermd) kunnen weerkaatsen waardoor men dubbel aan die straling wordt blootgesteld.

 

Wij geloven niet dat deze afschermende materialen de oplossing zijn. Het probleem moet bij de oorzaak aangepakt worden. De grondwet stelt dat de overheid verplicht is een gezond leefmilieu te garanderen. Bovendien heeft iedereen een grondwettelijk recht op bescherming van de lichamelijke integriteit en de bescherming van het privé- en gezinsleven. Antennes waaraan men in zijn of haar huis ongewild wordt blootgesteld maken daar inbreuk op. Het is dus aan de overheid om maatregelen te nemen, en aan de bevolking om dit aan de overheid duidelijk te maken.

 

 

 


Wist u dat hoe minder we met de gsm bellen en hoe minder we gebruik maken van mobiel internet, hoe minder gsm-antennes er nodig zijn en hoe minder krachtig die hoeven te stralen?

U kunt er dus door uw eigen bel en mobiele surfgedrag voor zorgen dat er minder antennes nodig zijn.

 

 
Wat kan de overheid doen?

 

 • De blootstellingsnorm verlagen tot maximaal 0,6 V/m voor alle frequenties samengenomen.

 

 • Een redelijke afstand garanderen tussen antennes en creches, ziekenhuizen, rusthuizen, woon- en werkplaatsen (200-500m).

 

 

 • Opheffing van de verplichting aan operatoren om een landelijke dekking te voorzien voor nieuwe mobiele netwerken.

 

 • Een moratorium instellen voor nieuwe mobiele netwerken (5G) en voor het veilen van nieuwe licenties. Geen nieuwe mobiele operatoren toelaten, tenzij die gebruik maken van reeds bestaande infrastructuur/netwerken.

 

 

 

 

 


Voor meer artikels en nieuwsberichten over zendantennes, klik hier.