Recente nieuwsberichten

Stralingsrisico’s slimme meters voor elektriciteit en gas: Grondwettelijk Hof erkent recht op een bekabelde digitale meter

Vandaag in het nieuws is dat het Grondwettelijk Hof op 14 januari besliste om de tijdelijke instandhouding van het compensatiemechanisme en het prosumententarief te vernietigen. Wat niet in het nieuws kwam en belangrijker is dan centen, is de beslissing van het Hof over onze gezondheid.

Ter bescherming tegen elektromagnetische straling stelt het Hof dat de machtiging aan de Vlaamse Regering zo moet worden geïnterpreteerd dat elke netgebruiker kan kiezen voor een communicatie via bekabeling in plaats van een draadloze communicatie.

Ook wie zonnepanelen heeft en bezorgd is om de mogelijke gezondheidseffecten van de draadloze digitale meter, kan hier dus beroep op doen. Op die manier kan men voorlopig zijn voordeel én ook in de toekomst zijn gezondheid houden.

Deze laatste uitspraak doet het Hof in antwoord op een beroepschrift dat we ingediend hebben in december 2019 tegen de verplichte installatie van de digitale of ‘slimme’ elektriciteits- en gasmeter.

De digitale meters die netbeheerder Fluvius momenteel uitrolt in Vlaanderen, zenden quasi continu radiofrequente elektromagnetische signalen uit, waarvan vele wetenschappelijke studies aantonen dat ze schadelijk zijn en waar vele mensen gezondheidsproblemen door ondervinden. Het is dus onaanvaardbaar dat de overheid de blootstelling hieraan in de eigen woonst verplicht maakte. Met de mogelijkheid om de stroom af te sluiten voor wie weigert.

De overheid heeft weliswaar in een Besluit voorzien dat iedereen vanaf 2023 voor een bekabelde digitale meter kan kiezen, normaliter dus zonder stralingsblootstelling. Die bekabelde meter is er echter nog niet. De uitrol is wel versneld, de beschikbaarstelling van de bekabelde meter niet. Bovendien is een bekabelde meter ook niet overal praktisch toepasbaar en dus niet voor iedereen een oplossing.

Op 14 januari heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat iedereen het recht moet hebben op een bekabelde meter. Dit is een zeer belangrijke realisatie! De stroom afsluiten bij weigering kan Fluvius niet zomaar meer doen. Dat kan enkel nog maar na advies van de lokale adviescommissie.

Dit bericht, waarbij het Grondwettelijk Hof rekening houdt met de volksgezondheid, is echter ondergesneeuwd onder de protesten van eigenaars van zonnepanelen die hun terugdraaiende teller kwijtraken.

Het geld voor de rechtszaak werd ingezameld door Beperk de Straling en VEHS Vlaanderen via een crowdfundingactie. Dank aan alle donateurs!

Link naar het persbericht van het GwH: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-005n-info.pdf

Historiek van de discussie over slimme meters

Sinds juli 2019 is netbeheerder Fluvius van start gegaan met de uitrol van digitale of ‘slimme’ elektriciteits- en gasmeters in Vlaanderen. De wettelijke basis hiervoor werd gelegd in het gewijzigde Energiedecreet van 26 april 2019 en in het Besluit van 17 mei 2019.

De digitale meter geeft de meterstanden van op afstand door aan de netbeheerder, waardoor er geen meteropnemer meer moet langskomen aan huis. Deze communicatie gebeurt draadloos aan de hand van elektromagnetische straling via het 4G-netwerk (de dataverbinding tussen de gas- en elektriciteitsmeter verloopt via Wireless M-bus-technologie). Uit metingen[1] uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid blijkt dat de digitale meter quasi continu stralingspieken uitzendt, dag en nacht.
Honderden wetenschappelijke studies wijzen op de schadelijke gezondheidseffecten van deze straling: van schade aan het DNA en zenuwweefsel tot onvruchtbaarheid[2]. Honderden wetenschappers en artsen trokken de afgelopen 10 jaar al aan de alarmbel[3].

Wereldwijd rapporteren mensen ernstige gezondheidsklachten door EM straling en slimme meters in het bijzonder: hoofdpijn, slaapstoornissen, leer- en concentratiestoornissen, oorsuizen, hartritmestoornissen, duizeligheid, …

Reeds van bij de eerste politieke besprekingen over de uitrol van de digitale meter hebben Beperk de Straling en Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen gewezen op de gezondheidsrisico’s en gepleit voor een mogelijkheid tot opt-out[4].

Het doel van de procedure bij het Grondwettelijk Hof was om in het Energiedecreet zelf het recht te verankeren op een elektriciteits- en gasmeter zonder stralingsblootstelling, omwille van gezondheidsredenen.

Beperk de Straling en de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen (VEHS) vinden dat iedereen de garantie moet krijgen op een stralingsvrije elektriciteitsmeter, ook in situaties waarin bekabeling niet mogelijk is. Idealiter zou ieder die dat wenst zijn analoge meter moeten kunnen behouden, of een niet-geconnecteerde digitale meter krijgen die geen informatie doorzendt naar de netbeheerder, noch draadloos, noch via de kabel. In het buitenland wordt een dergelijke mogelijkheid tot ‘opt-out’ meer en meer de standaard, als gevolg van intensief protest vanuit de bevolking.

Door nog anderen werd een petitie[5] gelanceerd die zo’n 6000 handtekeningen verzamelde. Een petitie[6] van Test Aankoop kwam aan meer dan 14.500 handtekeningen. 

Wij appreciëren ten zeerste dat dankzij de inzet van verschillende Vlaamse parlementsleden en minister Lydia Peeters er een keuzemogelijkheid werd voorzien in het Besluit tot een bekabelde digitale meter, vanaf 2023. Doch het is nog afwachten tot die er komt, als die er komt, en hoeveel extra de consument voor de plaatsing zal moeten betalen.

Om die reden wilden we de verplichting tot een aanvaarden van een digitale meter, met risico op afsluiten van de stroom voor wie weigert, gehaald zien. En dat is gelukt. De digitale meter blijft weliswaar verplicht, maar u kunt nu rustig melden dat u omwille van de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling wil wachten tot de bekabelde meter er is.

Wat kunt u doen?

Als je een brief krijgt van Fluvius over de geplande installatie van een slimme meter en je wil deze niet, is het belangrijk een aangetekende brief te sturen met de vermelding dat je de meter weigert om gezondheidsredenen en te verwijzen naar het Arrest 5/21 van het Grondwettelijk Hof van 14.1.2021 over het Vlaamse Digitale Energiemeterdecreet.
Vermeld dat je je analoge meter wenst te behouden. Want die is betrouwbaar, precies, heeft een lange levensduur en verbruikt geen elektriciteit.

Als je een nieuwe communicatieve, bekabelde meter wenst (pas beschikbaar vanaf 1.1.2023), zal je daarvoor moeten betalen. De prijs voor deze meter en de installatie is tot nu toe onbekend.

Zoals je wellicht weet, lopen er nog 2 rechtszaken die betaald worden door crowdfunding, beide bij de Raad van State.
Een rechtszaak tegen de versnelde uitrol van de slimme meter en een rechtszaak tegen de verplichte op afstand afleesbare warmtemeter.
Meer info op onze website.
Bijdragen voor deze zaken zijn uiteraard nog steeds welkom!

[1]Zie https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/ea272ad7-c1ca-4af1-bf0d-00c6b1215661/VerslagMetingenSmartMeters_v4april2019_finaal.pdf

[2]Zie bv. https://www.emfresearch.com/, https://www.emfdata.org/en en https://www.emf-portal.org/en.

[3]Zie bv. deze recente oproep ondertekend door intussen al 1116 Belgische artsen en gezondheidsprofessionals: https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/.

[4]Zie http://beperk.dobs.com/slimme-elektriciteitsmeters en https://vehs.be/parlementaire-hoorzitting-digitale-meters-vehs-vraagt-opt-out/

[5]Zie https://www.change.org/p/minister-tommelein-geen-verplichte-invoering-slimme-meters

[6]Zie https://www.test-aankoop.be/woning-energie/gas-elektriciteit-mazout-pellets/nieuws/digitale-meter-zonder-kosten