Recente nieuwsberichten

Wetenschappelijke doofpot-operatie op Europees niveau - Beperk de Straling dient samen met 39 andere NGO’s klacht in bij de Europese Ombudsman

 

SCENIHR_Dr_Joachim_Schuz_flyer_750

 iemfa.org - De SCENIHR is het ‘Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks’ van de Europese Commissie dat op regelmatige basis de Europese stralingsnormen evalueert en rapporteert over de stand van zaken over de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Europa en vele nationale overheden baseren hun beleid en blootstellingsnormen op de rapporten van de SCENIHR.

Onlangs bracht de SCENIHR opnieuw een rapport uit volgens de vaste traditie: een rapport waarin de vele studies die wijzen op schadelijke effecten onder de mat worden geveegd en eenvoudigweg niet worden vermeld. Dat gebeurde onder meer met een aantal belangrijke recente studies, o.a. deze van Lennart Hardell, die op basis van gegevens over een langere periode een onweerlegbare link aantonen tussen gsm-gebruik en hersentumoren.

 In een klacht aan de Europese ombudsman en de Europese Commissie kaarten meer dan 39 stralingsorganisaties de onevenwichtige samenstelling en ontransparante werkwijze van de SCENIHR aan.

 In de wetenschappelijke wereld bestaat veel discussie en zijn er zeer uiteenlopende meningen over de stralingsproblematiek. De samenstelling van de SCENIHR is hier geen goede weerspiegeling van: het comité is eenzijdig en doelbewust samengesteld uit wetenschappers die een vooringenomen positie innemen over de onschadelijkheid van EM-straling. Bovendien is er de vaststelling dat vele van de SCENIHR-experten rechtstreekse banden hebben met de telecom- en elektrische industrie.

 Zo is Theodoros Samaras, voorzitter van de SCENIHR-werkgroep rond straling sinds 2013 en een ex-consultant voor Vodafone, en Anssi Auvinnen, een Finse wetenschapper wiens onderzoek al regelmatig gefinancierd werd door het Mobile Manufacturers Forum, een belangengroepering van de grootste telecomfabrikanten.

 De meeste SCENIHR-wetenschappers zijn ook lid van het ICNIRP, een zeer controversiële organisatie die tegen alle wetenschappelijke bewijzen in volhoudt dat straling enkel thermische effecten heeft (opwarming). Over de hele wereld zijn nationale blootstellingsnormen gebaseerd op de ICNIRP-normen, die louter kijken naar korte termijneffecten (6 minuten blootstelling) en geen enkele rekening houden met lange termijneffecten zoals kanker en neurodegeneratieve aandoeningen. De gesloten structuur van het ICNIRP (lidmaatschap enkel na privé uitnodiging) en het roekeloos pleiten tégen een betere bescherming van de bevolking, maakten reeds lang duidelijk dat ICNIRP een 'front group' is, een stroman-organisatie die in de eerste plaats de belangen van de telecombedrijven behartigt.

Bij de voorbereiding van de SCENIHR-rapporten is er ook steeds een publieke consultatie, waarbij men reacties kan insturen. De vele ingestuurde reacties van wetenschappers die kritiek leveren op de SCENIHR-analyse lijken steevast in het ijle te verdwijnen. De consultatieprocedure is niet meer dan 'window dressing', 'doen alsof' men burgers en de bredere wetenschappelijke wereld bij het proces betrekt. De ingestuurde informatie wordt echter volledig genegeerd.

 Een nieuwe, evenwichtige evaluatie is dringend nodig. We mogen de volksgezondheid niet in gevaar brengen door beleidsbeslissingen gebaseerd op onvolledige en vertekende data.

 Onze eisen en suggesties

Gezien de grote invloed van de SCENIHR-rapporten op het gezondheidsbeleid en blootstellingsnormen, en in het licht van de recente aanbeveling van de Europese Ombudsman om evenwichtigere en transparantere expertgroepen samen te stellen, dienen de betrokken NGO's samen een klacht in bij de Ombudsman en de Europese Commissie.

 Zo lang evaluaties en rapporten niet evenwichtig, onpartijdig en objectief worden opgesteld krijgen Europese burgers en beleidsmakers geen correcte informatie over de gezondheidsrisico's van elektromagnetische straling.

Wij vragen daarom:

  •  Een onderzoek door de Europese Ombudsman naar de aanstelling en samenstelling van de SCENIHR stuur- en werkgroepen, inclusief vragen over pluralisme, transparantie, invloed van bedrijfsbelangen, NGO deelname en integratie van suggesties uit de publieke raadpleging.
  •  Nietigverklaring van het SCENIHR-rapport over gezondheidsrisico’s van EM straling.
  •  De aanstelling, door een onafhankelijke stuurgroep, van een nieuwe, evenwichtige, transparante expertengroep met vertegenwoordiging van de verschillende wetenschappelijke standpunten en zonder belangenvermenging.
  •  Een nieuw evenwichtige en onafhankelijke evaluatie.
  •  De oprichting van een permanent stakeholdercomité bij de DG Health and Food Safety (Directoraat-Generaal Gezondheid en Voedselveiligheid), waarin de NGO-standpunten aan de orde kunnen komen en een rol spelen in het beslissingsproces over het stralingsbeleid, - wetgeving, -onderzoek en de aanstelling van experten.


PDF van dit artikel. Persbericht in het Engels:
http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/newsletter/Pressrelease-SCENIHR-2015.pdf

 Open brief aan Europees Commissaris Dalli in 2011:
http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/newsletter/FINAL-Open-letter-to-Commissioner-DALLI.pdf

 Bijlage SCENIHR members' history (intellectual and financial bias)
http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/newsletter/Encl-3-SCENIHR-Experts-2015.pdf

 Bijlage SCENIHR 2015: a biased assessment of EMF health risks - the example of head tumours
http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/newsletter/SCENIHR-a-biased-assessment-Mobile-phones-and-head-tumour-risks.pdf

Comments on the RF fields epidemiology section
http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/newsletter/Kjell-Hansson-Mild-comments.pdf