Recente nieuwsberichten

Persbericht: wifi op de trein schaadt de gezondheid - 13/01/2014

PERSBERICHT BEPERK DE STRALING, 13/01/2014

(Download als PDF)

WIFI OP DE TREIN SCHAADT DE GEZONDHEID

De nieuwe baas van de NMBS Jo Cornu maakte bekend dat hij werk wil maken van wifi op de trein en in de stations. De werkgroep Beperk de Straling, die sinds 2006 sensibiliseert over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling, waarschuwt dat dit de stralingsbelasting van treinreizigers nog verder zal verhogen en dat daar belangrijke gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeerde gsm en wifi-straling in 2011 immers als ‘potentieel kankerverwekkend’.
Beperk de Straling pleit in een brief aan de NMBS-directie tegen de installatie van wifi op de trein en meent dat op zijn minst coupés zonder wifi moeten worden voorzien, voor personen die niet ongewenst willen worden blootgesteld.

---------------

In 2011 bracht de International Agency For Research on Cancer (IARC), een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, hoogfrequente elektromagnetische straling onder in de categorie mogelijk kankerverwekkend. Gsm-straling valt hieronder, maar ook wifi-straling.

In diezelfde 2B categorie bevinden zich ook lood, DDT en acrylnitril (cfr. treinramp Wetteren). Intussen nam de wetenschappelijke bewijslast verder toe en pleiten verschillende wetenschappers, onder meer Dr. Annie Sasco van het IARC zelf, voor een opname in de categorie 2A ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ (1).

Jan Allein, coördinator van Beperk de Straling: “Het is ironisch dat na de treinramp in Wetteren, waarbij het gif acrylnitril vrijkwam, de NMBS nu wifi op alle treinen wil installeren, waarvan de straling door de Wereldgezondheidsorganisatie als even kankerverwekkend wordt beschouwd als het bij de ramp vrijgekomen gif.”

Letterlijk honderden wetenschappelijke studies wijzen op andere schadelijke effecten naast kanker. Onderzoek wijst uit dat elektromagnetische (EM) straling leidt tot schade aan het DNA, een verhoogde doorlaatbaarheid van de hersen-bloedbarrière, schade aan de vruchtbaarheid en het DNA in de voortplantingscellen, neurologische schade en afsterven hersencellen, verstoorde productie van hormonen en neurotransmitters, etc. (2) EM straling wordt verder in verband gebracht met klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizen, duizeligheid, verminderde concentratie, geheugenproblemen en hartritmestoornissen.

wifi_doodskop

De stralingsbelasting op de trein is nu reeds zeer hoog. Apparaten die op de trein verbinding maken met een mobiel netwerk zenden straling uit op maximaal vermogen, omwille van de verplaatsing en de metalen oppervlakten. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) wees er in 2002 reeds op dat het vermogen van een gsm in een voertuig in beweging ongeveer 4 maal hoger ligt dan normaal (3). Bovendien weerkaatst de straling op de wanden. De HGR adviseerde dan ook om de gsm zo weinig mogelijk of niet te gebruiken in de auto of op het openbaar vervoer. De introductie van smartphones en tablets hebben de stralingsbelasting nog exponentieel doen toenemen. Deze apparaten zoeken continu verbinding met een netwerk en zorgen voor honderden stralingspieken per minuut (4). Hierbij ontstaat ook een zeer significante passieve blootstelling van omzittenden (5). Ook niet-gebruikers krijgen de volle lading, kwetsbare personen zoals zwangere vrouwen incluis.

Jan Allein: “Wij vinden het onbegrijpelijk dat gezondheidsoverwegingen geen enkele rol lijken te spelen bij beslissingen over de ingebruikname van wifi op de trein en vinden het onverantwoord dat de NMBS de vele waarschuwingen uit de medische wereld naast zich neerlegt.”

 

Beperk de Straling zal dan ook een brief richten naar de NMBS-directie met de vraag om af te zien van de wifi-plannen (6). Als deze toch zouden worden doorgevoerd, moeten er op zijn minst wifi-vrije coupés worden voorzien, voor kwetsbare personen (bvb. zwangere vrouwen en kinderen) en andere personen die niet ongewenst willen worden blootgesteld.

Overigens kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het nut van wifi op de trein. Personen die het nodig achten altijd en overal online te kunnen gaan hebben daar nu reeds de mogelijkheid toe via het 3G/4G-netwerk. Het is onwenselijk en onverstandig om steeds meer netwerken en dus straling bovenop elkaar te accumuleren. De menselijke geest heeft er ook nood aan om af en toe ‘offline’ te zijn. Een treinrit waarbij men even digitaal kan loskoppelen, zou dus wel eens meer kunnen bijdragen aan de (arbeids)productiviteit dan een zoveelste gratis wifi-netwerk.

Referenties:

(1) Zie de studie ‘Swedish review strengthens grounds for concluding that radiation from cellular and cordless phones is a probable human carcinogen’, Davis et al., Pathophysiology, 2013. http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680%2813%2900003-5/abstract

(2) De referenties van die studies zijn terug te vinden hier: http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56

(4) Videoclips van metingen vindt u hier http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=788&Itemid=250 en hier http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=789&Itemid=250

(5) Dit wordt ook benadrukt in de volgende studie: http://www.beperkdestraling.org/images/stories/Wetenschap/Studie_Passive_Exposure_to_Mobile_Phones_on_Public_Transport_2007.pdf

Twee citaten uit deze studie:

“Other places in which passive exposure is likely to be enhanced include buses, trains, taxis, and airplanes. With enhanced exposure levels caused by reflection, we may be passively exposed beyond the levels reported for electro-medical interference and health risks.”

“One can avoid exposure to microwaves by not using mobile phones. However, people cannot avoid

passive exposure from others, which is a parallel situation to passive smoking. Exposed people include children, babies and, in particular, fetuses, who are likely to be the most sensitive to environmental stresses. Discussion and further research of passive exposure risks under various conditions are seriously encouraged.”

(6) U vindt de brief terug in bijlage en op http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=949.