Wetenschappelijk nieuws

Karl Hecht: Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog (English edition 2016)

Nieuw wetenschappelijk rapport/brochure van het Duitse Kompetenz Initiative, naar het Engels vertaald. Gebaseerd op een review van 878 Russische studies (1960-1997) naar de gezondheidseffecten van EM straling.

Karl Hecht: Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog (English edition 2016)

"The review ļ¬ndings by Hecht—which disappeared into the government archives as soon as they had been submitted and which we are now making available to the public in this brochure in its most comprehensive form to date—are based on the assessment of 878 Russian studies between 1960 and 1997. To pretend as if there were no connection between microwave technologies from the past and those from today is like burying one's head in the sand. This tactic is well illustrated by the current politics regarding radar victims and the increasing group of persons with electromagnetic hypersensitivity."

Additional resources:
English brochures: http://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/english-brochures/