Recente nieuwsberichten

Fluvius weet goed genoeg wat een echt bekabelde meter is - ethernetbekabeling werd reeds gebruikt in pilootproject

De bekabelde, stralingsvrije digitale meter die Fluvius volgens het Energiebesluit en een arrest van het Grondwettelijk Hof moet voorzien blijkt helemaal niet bekabeld te zijn. De “bekabelde” meter van Fluvius blijkt te communiceren via een 4G-buitenantenne die op de gevel of aan de rooilijn wordt geplaatst en waarvoor men bovendien een absurd hoge kostprijs voor moet betalen (340 tot 1700€), wat neerkomt op pure afpersing.

Het is duidelijk dat Fluvius, met de steun van energieregulator VREG en minister Demir, de boel belazert en mensen met bezorgdheid over stralingsblootstelling in het gezicht uitlacht. Ze lappen de wet, de democratie en de rechtspraak aan hun laars en het is hoogst verontrustend dat de regulator en minister Demir, ondanks herhaald aandringen, weigeren om in te grijpen.

Fluvius weet goed genoeg wat een écht bekabelde digitale meter is. In een pilootproject uit 2014 werden namelijk digitale meters geïnstalleerd die communiceerden via een ethernet-verbinding.

In dat pilootproject werd duidelijk aangetoond dat een digitale meter perfect kan communiceren via een ethernetkabel en via de internetmodem van de netgebruiker. In het eindrapport van dat project stond namelijk:

“Aangezien de meeste klanten over een breedband internettoegang beschikken, lijkt het evident om deze te gebruiken om de beveiligde gegevens door te sturen. Er werd hiervoor een specifieke “tunnel” gecreëerd om de gegevens van de slimme meters door te sturen naar de centrale systemen. Dit zonder (negatieve) beïnvloeding van de services van klant/bewoner.”Ook een ‘dedicated’, aparte modem in beheer van de netbeheerder is een mogelijkheid die werd uitgetest.

In dat pilootproject heeft de toenmalige netbeheerder Infrax (later met Eandis gefusioneerd tot Fluvius) trouwens in 70% van de gevallen zelf gekozen voor een (via ethernet) bekabelde digitale meter!


Ook de Minister van Omgeving & Energie weet goed genoeg wat echte bekabeling inhoudt. In 2019 heeft de Vereniging Elektro­­Hyper­Sensi­tiviteit Vlaan­deren bij de toenmalige minister van Energie, Lydia Peeters, gepolst of de communicatie van de bekabelde digitale meter via ethernetkabel zou verlopen. In het antwoord van het kabinet werd gesteld:
“Naast een ethernetkabel zijn ook andere technische oplossingen mogelijk (coax, fiber, …).”


De mogelijke oplossingen die worden aangehaald zijn inderdaad allemaal echt bekabelde technologieën. Op geen enkel moment is er gesproken over het installeren van een 4G/IoT buitenantenne op de gevel van mensen die geen ongewenste stralingsbronnen in en rond hun woonst willen!

Het systeem met de buitenantenne dat Fluvius uitgewerkt heeft, is louter een oplossing voor een probleem dat zij zelf hebben gecreëerd door te kiezen voor draadloze communicatietechnologie. Digitale meters bevinden zich immers vaak in betonnen kelders met weinig mobiel bereik. In september 2022 werd in de media bericht dat slimme meters massaal niet werken en dat tienduizenden meters geen verbinding maken.
Dit wil Fluvius oplossen door een buitenantenne en gemakshalve hebben ze blijkbaar intern besloten om dit meteen ook voor te stellen als de “bekabelde” meter, in de hoop dat ze hiermee zouden wegkomen. Twee vliegen in één klap. Het lijkt evident dat Fluvius geen enkele moeite heeft gedaan om oprecht de schouders te zetten onder de ontwikkeling van een werkelijk stralingsvrije, bekabelde meter (via glasvezel, coax of ethernet).

Overigens merken we op dat als je een buitenantenne nodig hebt omdat je digitale meter onvoldoende 4G-bereik heeft, Fluvius die buitenantenne gratis komt installeren. Als je de buitenantenne vraagt omwille van bezorgdheid over straling, moet je er 340€ (gevel) tot 1700€ (rooilijn) voor betalen! Het lijkt er dus op dat Fluvius mensen met stralingsbezorgdheid wil laten opdraaien voor hun dure buitenantennes en hun eigen foute keuze voor digitale meters die communiceren via 4G/IoT maar wegens hun locatie vaak onvoldoende bereik hebben!

Wij zullen niet rusten tot Fluvius, VREG en de Minister van Omgeving & Energie zorgen voor een écht stralingsvrij en betaalbaar/kostenloos alternatief, of dat nu een bekabelde digitale meter, een niet-communicerende digitale meter (zoals o.a. in Nederland en Wallonië) of een analoge meter is.

Financiële steun voor onze verdere juridische acties is altijd welkom, zie onze crowdfunding oproep.

 

Referentie en bron van de afbeeldingen:

Piloot slimme meters. Eindrapport Eandis / Infrax, maart 2014.
https://docplayer.nl/670843-Maart-piloot-slimme-meters-eindrapport-eandis-infrax.html

('SCM' vermeld in de afbeelding staat voor 'Slimme Communicatie Module)