Recente nieuwsberichten

Fluvius weet goed genoeg wat een echt bekabelde meter is - ethernetbekabeling werd reeds gebruikt in pilootproject

De bekabelde, stralingsvrije digitale meter die Fluvius volgens het Energiebesluit en een arrest van het Grondwettelijk Hof moet voorzien blijkt helemaal niet bekabeld te zijn. De “bekabelde” meter van Fluvius blijkt te communiceren via een 4G-buitenantenne die op de gevel of aan de rooilijn wordt geplaatst en waarvoor men bovendien een absurd hoge kostprijs voor moet betalen (340 tot 1700€), wat neerkomt op pure afpersing.

Het is duidelijk dat Fluvius, met de steun van energieregulator VREG en minister Demir, de boel belazert en mensen met bezorgdheid over stralingsblootstelling in het gezicht uitlacht. Ze lappen de wet, de democratie en de rechtspraak aan hun laars en het is hoogst verontrustend dat de regulator en minister Demir, ondanks herhaald aandringen, weigeren om in te grijpen.

Fluvius weet goed genoeg wat een écht bekabelde digitale meter is. In een pilootproject uit 2014 werden namelijk digitale meters geïnstalleerd die communiceerden via een ethernet-verbinding.

In dat pilootproject werd duidelijk aangetoond dat een digitale meter perfect kan communiceren via een ethernetkabel en via de internetmodem van de netgebruiker. In het eindrapport van dat project stond namelijk:

“Aangezien de meeste klanten over een breedband internettoegang beschikken, lijkt het evident om deze te gebruiken om de beveiligde gegevens door te sturen. Er werd hiervoor een specifieke “tunnel” gecreëerd om de gegevens van de slimme meters door te sturen naar de centrale systemen. Dit zonder (negatieve) beïnvloeding van de services van klant/bewoner.”Ook een ‘dedicated’, aparte modem in beheer van de netbeheerder is een mogelijkheid die werd uitgetest.

In dat pilootproject heeft de toenmalige netbeheerder Infrax (later met Eandis gefusioneerd tot Fluvius) trouwens in 70% van de gevallen zelf gekozen voor een (via ethernet) bekabelde digitale meter!


Ook de Minister van Omgeving & Energie weet goed genoeg wat echte bekabeling inhoudt. In 2019 heeft de Vereniging Elektro­­Hyper­Sensi­tiviteit Vlaan­deren bij de toenmalige minister van Energie, Lydia Peeters, gepolst of de communicatie van de bekabelde digitale meter via ethernetkabel zou verlopen. In het antwoord van het kabinet werd aangehaald:
“Naast een ethernetkabel zijn ook andere technische oplossingen mogelijk (coax, fiber, …).”


De mogelijke oplossingen die worden voorgesteld zijn inderdaad allemaal echt bekabelde technologieën. Op geen enkel moment is er gesproken over het installeren van een 4G buitenantenne op de gevel van mensen die geen ongewenste stralingsbronnen in en rond hun woonst willen!

Wij zullen niet rusten tot Fluvius, VREG en de Minister van Omgeving & Energie, Zuhal Demir, zorgen voor een écht stralingsvrij en kostenloos alternatief, of dat nu een bekabelde digitale meter, een niet-communicerende digitale meter (zoals o.a. in Wallonië) of een analoge meter is.

 

Referentie en bron van de afbeeldingen:

Piloot slimme meters. Eindrapport Eandis / Infrax, maart 2014.
https://docplayer.nl/670843-Maart-piloot-slimme-meters-eindrapport-eandis-infrax.html

('SCM' vermeld in de afbeelding staat voor 'Slimme Communicatie Module)