Wat willen we?

Nodige maatregelen

Hieronder vindt u een overzicht van (overheids)maatregelen die volgens ons nodig zijn om de stralingsniveaus te beperken en de volksgezondheid te beschermen:

1. Een stralingsnorm van maximum 0,6 Volt per meter (=1000 µW/m²)

2. Verstandige inplanting van antennes en masten

3. Openbaar vervoer: zones zonder wifi en zonder gebruik mobiele apparaten (gsm, smartphone, tablet)

4. Zorgen voor stralingsarme zones + afschaffen verplichte dekkingsgraad

5. Geen draadloze technologieën op kwetsbare en openbare locaties

6. Een moratorium voor nieuwe mobiele netwerken/frequenties en grootschalige WiFi-zones

7. Sensibiliseringscampagne verantwoord gsm-gebruik

8. Beschermen kwetsbare groepen

9. Ondersteuning voor elektrogevoelige mensen

10. Stimuleren ontwikkeling stralingsarme technologieën

11. 's Nachts het zendvermogen van de antennes verlagen

12. Visueel aanduiden van antennes

13. Gebruik van glasvezelkabel voor het doorseinen tussen zendmasten onderling


1. Een stralingsnorm van maximum 0,6 Volt per meter (=1000 µW/m²)

 

Voor alle (radio)frequenties samen genomen. Op termijn kan gestreefd worden naar een norm van 0,2 V/m of zelfs 0,06 V/m. Meer info vindt u onder onder 'Blootstellingsnormen'.

2. Verstandige inplanting van antennes en masten

 

Op voldoende afstand van bewoning en kwetsbare locaties (scholen, ziekenhuizen, woonwijken, etc.) en met inspraak van de lokale bevolking over de locatie. Indien er toch antennes op korte afstand van kwetsbare locaties komen, kan een extra belasting op de antennes worden geheven die men kan gebruiken om de gebouwen in kwestie af te schermen van de binnenkomende straling.

 

Geen extra antennes op plaatsen waar er reeds een perfect bereik is.

 

Antennes worden best zo hoog mogelijk geplaatst en het zendvermogen zo laag mogelijk gehouden, zoals voorgesteld door het Kennisplatform Veilig Mobiel Netwerk.

Streven naar site-sharing voor antennes.

3. Openbaar vervoer: zones zonder wifi en zonder gebruik mobiele apparaten (gsm, smartphone, tablet)

 

Op elke trein moeten minstens enkele coupés zijn waar geen wifi aanwezig is, en minstens één coupé waar men niet met de gsm mag bellen en waar ook gebruik van de smartphone/tablet niet toegelaten is. Ook op bus, metro en tram zijn zulke stralingsarme zones nodig, voor mensen die niet passief blootgesteld willen worden door de gsm/smartphone van anderen.

 

Uit metingen blijkt dat bellen met de gsm in een voertuig leidt tot significant hoge stralingsniveaus, zelfs tot op enkele meters afstand van de persoon die met de gsm belt. Ook omstanders (waaronder kinderen, zwangere vrouwen, etc.) krijgen dus de volle lading. Dit is onaanvaardbaar en vraagt om dringende maatregelen. 

 

4. Zorgen voor stralingsarme zones + afschaffen verplichte dekkingsgraad

 

In steden en gemeenten zouden draadloosvrije en stralingsarme zones ('zones blanches') of gebouwen voorzien moeten worden. Concreet gaat het om locaties zonder zendinstallaties in de buurt en waar geen draadloze technologieën aanwezig zijn.

 

Dergelijke zones zijn onontbeerlijk om een menswaardig leven te garanderen voor elektrogevoelige personen, maar zijn ook belangrijk voor mensen die niet tegen hun wil aan onnodig veel straling willen worden blootgesteld.

 

Gerelateerd hieraan vragen wij om een afschaffing van de verplichting voor de operatoren om een volledige dekkingsgraad te bieden in het hele land (zoals vastgelegd in Het Koninklijk Besluit van 18 januari 2001).

5. Geen draadloze technologieën op kwetsbare en openbare locaties

 

Het gebruik van draadloze technologieën op kwetsbare en openbare locaties, zoals ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, universiteiten, bibliotheken, aan banden leggen. Er is nood aan afgebakende, afgeschermde wifi-zones, zoals ook de Finse stralingsexpert Dr. Dariusz Leszczynski adviseert.
 

6. Een moratorium voor nieuwe mobiele netwerken/frequenties en grootschalige WiFi-zones op openbare plaatsen

7. Sensibiliseringscampagne verantwoord gebruik van gsm en smartphone

 

Mensen moeten aangemoedigd worden om hun gsm op een verstandige manier te gebruiken. Hier bestaan een aantal heel eenvoudige richtlijnen voor (zie onze 10 tips voor een verantwoord gsm-gebruik) en het is de taak van de overheid om de gehele bevolking vertrouwd te maken met deze richtlijnen. 

8. Beschermen kwetsbare groepen

 

  • Verbieden van gsm-gebruik bij kinderen en ontmoedigen bij jongeren onder de 16 jaar

 

  • Gsm-gebruik door zwangere vrouwen ontmoedigen

9. Ondersteuning voor elektrogevoelige personen

 

  • Garanderen van een stralingsarme woonplaats, bijv. door het op lokaal niveau voorzien van stralingsarme gebouwen (naar analogie met de allergeenarme woningen die in Nederland worden voorzien voor mensen met een allergie) en/of een financiële vergoeding voorzien voor de  aankoop van stralingsafschermende materialen

 

  • Werkgevers aanmoedigen/verplichten om de werkplaats aan te passen als deze problemen geeft voor een elektrogevoelige werknemer

 

  • Op lokaal niveau bemiddeling voorzien voor personen die klachten ondervinden door draadloze technologieën bij de buren en waar deze buren niet bereid zijn deze technologieën te verplaatsen of vervangen

10. Stimuleren ontwikkeling stralingsarme technologieën

 

Fabrikanten moeten aangemoedigd worden om hun mobiele en draadloze technologieën zo stralingsarm mogelijk te maken.

 

Fabrikanten van draadloze DECT-telefoons zouden bijvoorbeeld enkel nog stralingsarme modellen op de markt mogen brengen (= geen straling wanneer men niet belt en vermogen aangepast aan afstand tot basisstation). Zulke modellen bestaan reeds dus technisch is het perfect mogelijk.

 

Op WiFi-routers zou een simpele aan/uit-knop moeten staan. Ook kunnen producenten de mogelijkheid bekijken dat gebruikers op een router kunnen instellen tot op welke afstand het signaal nodig is. Bewoners van bijv. een appartement kunnen dan een kortere afstand instellen dan mensen die wonen in een huis. Het vermogen wordt dan aangepast aan de benodigde afstand, waardoor men de straling zo laag mogelijk houdt en onnodige bestraling van de buren wordt vermeden.

 

Zie ook ons artikel 'Productnormen voor WiFi en DECT kunnen straling aanzienlijk verminderen'.  

 11. 's Nachts het zendvermogen van de antennes verlagen

Omdat er 's nachts veel minder gebeld wordt, is er minder zendvermogen nodig. Door het zendvermogen van de zendantennes 's nachts te verlagen wordt de stralingsbelasting 's nachts aanzienlijk minder. Dit is belangrijk omdat EM straling in verband wordt gebracht met slaapstoornissen. Deze maatregel zou direct kunnen toegepast worden, bovendien zonder investeringskosten voor de providers.

Een andere optie zou zijn dat 's nachts slechts de antennes van één telecomoperator geactiveerd blijven, met een beurtrolsysteem.

 

12. Visueel aanduiden van antennes 

Pico-antennes die de operatoren bijv. in drukke winkelstraten plaatsen moeten goed zichtbaar aangegeven zijn. Op die manier kunnen mensen de nodige afstand houden (bijv. zwangere vrouwen).

 

Ook antennes en basisstations die binnenin gebouwen worden geplaatst (WiFi, DECT, ...) moet men heel duidelijk aanduiden met bijv. een stralingsicoon.
 

13. Gebruik van glasvezelkabel voor het doorseinen tussen zendmasten onderling

 

Toelichting van Professor Moshchalkov (KU Leuven) in het artikel 'We kunnen perfect bellen met minder antennes': 

"Wanneer je in België met je gsm belt wordt dat signaal opgevangen door een antenne in je buurt. Die straalt op zijn beurt door naar andere antennes tot het signaal is aanbeland bij een mast in de buurt van de persoon met wie je belt. Al die antennes die bij dat proces betrokken zijn geven straling af. Voor een optimale dekking en voor het doorseinen van grotere hoeveelheden informatie zijn steeds meer antennes nodig. Veel logischer is om het met minder antennes te doen en de signalen via de glasvezelkabel, die bovendien sneller is en een grotere capaciteit heeft, door te sturen naar een andere antenne."

 

************* 

Stopumts.nl maakte een nuttige compilatie van maatregelen die wereldwijd reeds rond straling werden genomen. U vindt de PDF terug hier. Zie ook de webpagina van Environmental Health Trust: International precautionary actions by Governments, Authorities and Schools.