Uncategorised

ZES FEITEN: IS ER EEN VERBAND?


1. De gemiddelde stralingsbelasting is de laatste 10 jaar exponentieel gestegen


Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het 'grootste biologisch experiment ooit'. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is...” (*)


Zie ook de onderstaande grafiek van de Franse actiegroep next-up.org die de exponentiële groei van de hoogfrequente stralingsbelasting van het laatste decennium duidelijk weergeeft. (*)

 2. Het sterk stijgend aantal (hyper-) elektrogevoeligen

  

Lees hier meer over elektrogevoeligheid.


Mensen die zeer gevoelig zijn voor de schadelijke effecten en gevolgen van artificiële elektromagnetische straling noemt men (hyper-) elektrogevoelig of elektrosensibel.

 

Experts en onderzoeken ter zake schatten het aantal elektrogevoeligen in de moderne maatschappij op min. 3%. Er zijn ook veel medici die het percentage veel hoger inschatten (tot 25%) (*).

 

Zelfs bij een percentage van 'slechts' 3% spreekt men in België alleen over meer dan 300.000 mensen!

 

Het wordt bovendien duidelijk dat het aantal elektrogevoeligen exponentieel gestegen is én dat het zelfs bij de voorzichtige schattingen over een zeer grote groep in de moderne samenleving bestaat.

 

Cindy Sage, co-auteur van het BioInitiative report: "Het is goed mogelijk dat de steeds toenemende stralingsniveaus zullen zorgen voor een verdere toename van het aantal elektrogevoeligen."

 

Wetenschappers gespecialiseerd in elektrogevoeligheid schreven het rapport: "Will We All Become Electrosensitive?" (*):

 

"Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd vastgelegd... De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat 50% van de bevolking tegen het jaar 2017 elektrgevoelig is."

 

 

 

Opmerking van Steven Boone (master in de handelswetenschappen en initiatiefnemer van de Petitie-Elektrosmog.be): "De steeds groter wordende groep van (hyper-) elektrogevoeligen is een niet mis te verstaan signaal dat de exponentieel gestegen elektrosmog van voornamelijk gepulste microgolfstraling aanzienlijke schadelijke gevolgen heeft op de volksgezondheid. Elektrogevoeligen zijn de kanaries van onze huidige maatschappij. De kanaries die in de mijnen de mijnwerkers waarschuwen bij gevaar voor mijngas, ook zo zijn er steeds meer elektrogevoeligen die ons waarschuwen voor de schadelijkheid van elektrosmog. Gepulste microgolfstraling schaadt elk levend organisme. Dat is ondertussen een feit. Deze petitie gaat daarom over de gezondheid van meer dan 6 miljoen Vlamingen, bijna 11 miljoen Belgen, bijna een half miljard Europeanen en meer dan 6 miljard mensen! Zoals u kunt lezen in 'de eisen van de petitie', zijn de oplossingen binnen handbereik. Nu is het aan de beleidsvoerders..."3. Eén op de drie kinderen kampt met psychische problemen als angst, stress of hyperactiviteit

(*)


4. Het aantal ADHD-patiënten, vooral kinderen, dat in de psychiatrie werd opgenomen, is de laatste vijf jaar verzevenvoudigd (!)

(*)


5. 5% van de kinderen is depressief en 25% (!) vertoont depressieve symptomen

(*)


6. Eén op de 6 Vlaamse koppels heeft het moeilijk om zwanger te geraken

(*) 

10 maart: debat + film in Brussel (Science Bar)

 

In het kader van de 'Science Bar Brussel'.

 

Donderdag 10 maart 2011 om 18u @ RITS Cafe

 

Is alles rondom ons gevaarlijk en giftig?

Over straling en gezondheid

 

Let me tell you 'bout the birds and the bees...

 

Vogels vallen uit de lucht en bijen zijn het noorden kwijt! In geen enkel ander land ter wereld krijgen meer vrouwen te horen dat ze borstkanker hebben. Worden we allemaal ziek en is er een verband met onze omgeving? Ligt de oorzaak bij GSM-straling of de hoogspanningslijn in de buurt?

 

Lees meer...

Gezocht: afgedankte internetkabels

 

Wij zijn op zoek naar (liefst een grote hoeveelheid) afgedankte internetkabels, voor een ludieke actie. Lang of kort, maakt niet uit.

 

Staat in de kelder van uw bedrijf bijvoorbeeld een doos vol oude kabels, die verbannen zijn door de komst van het draadloze tijdperk? Wij kunnen ze gebruiken!

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VEELGESTELDE VRAGEN

 

Ik woon op 50/100/200 meter afstand van een gsm-mast. Moet ik mij zorgen maken?

 

Welk stralingsniveau is veilig?

 

Kan ik de (hoogfrequente) straling zelf meten?

 

Door wie kan ik de (hoogfrequente) straling laten meten?

 

 

Ik woon op 50/100/200 meter afstand van een gsm-mast. Moet ik mij zorgen maken?

 

Het stralingsniveau in uw woning of appartement wordt niet enkel bepaald door de afstand tot de gsm/UMTS-antennes. Belangrijk is ook de hoogte waarop de antennes opgesteld staan (hoe hoger hoe beter), de richting waarin ze stralen, de tilt (de mate waarin de antenne naar beneden gekanteld is), of er andere gebouwen tussen u en de antennes staan die de straling afzwakken, etc.

 

Belangrijk is ook de straling afkomstig van draadloze technologieën gebruikt door de buren.

 

De enige manier om te weten hoeveel straling er in uw woning is om te gaan meten.  

 

 

Welk stralingsniveau is veilig?

 

Hoewel het nog niet mogelijk is daar met zekerheid uitspraken over te doen, geven wij toch de volgende richtlijnen:

 

  • Stralingsniveaus onder de 0,06 Volt per meter (= 10 microWatt per m²): u kunt gerust zijn dat de straling aan de lage kant is. Ideaal is dus wanneer de straling onder dit niveau blijft. (Voor elektrogevoelige personen kan dit evenwel nog te hoog zijn.)

 

  • Stralingsniveaus boven de 0,2 V/m (100 µW/m²): dit begint problematisch te worden. Probeer de bron van de straling te achterhalen en schakel deze uit of scherm ze af.

 

  • Stralingsniveaus boven de 0,6 V/m (= 1000 µW/m²): zeer problematisch. Wij raden ten zeerste af gedurende langere tijd in dit soort stralingswaarden door te brengen.

 

 

Kan ik de (hoogfrequente) straling zelf gaan meten?

 

Ja. Er zijn zeer eenvoudige meettoestellen met kleurenindicatie (groen – oranje – rood) beschikbaar vanaf 90€ (bijv. de Electrosmog Detector').

 

Wie een beter idee wil van het precieze stralingsniveau, kan een meter kopen vanaf 200€. De Gigaherz Solutions-meettoestellen zijn zeker aan te raden; deze zijn van hoge kwaliteit en heel gemakkelijk in gebruik. De Gigaherz-meters meten in microwatt per m². Hier vindt u een omrekentabel om deze waarden om te zetten in Volt per meter.

 

Goede stralingsmeters zijn er ook van het merk 'Cornet'.

 

Beperk de Straling stelt zelf een meettoestel (Gigaherz HF32D of een TES-593) ter beschikking.

 

(Heeft u zelf een meettoestel en bent u bereidt dit uit te lenen/verhuren aan mensen uit uw regio? Geef ons een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

 

gigaherz_meter

 

Gigaherz Solutions stralingsmeter; gebruiksvriendelijk en heel geschikt om stralingsbronnen
te detecteren. Het model 32D geeft een geluidssignaal: hoe meer straling, hoe luider.

Heel makkelijk te interpreteren dus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meetapparaat
 

Een TES-593 meter; eveneens heel gebruiksvriendelijk, maar iets minder precies dan een Gigaherz Solutions-meter en minder geschikt om stralingsbronnen te detecteren; geeft wel een goed beeld van de totaal aanwezige straling uitgedrukt in Volt per meter (omnidirectioneel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornet_meter

 

 

 

Elektrosmog meter van het merk 'Cornet'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door wie kan ik de (hoogfrequente) straling laten meten?

 

U kunt een gratis meting laten uitvoeren door het BIPT (Vlaanderen), door het Brussels Instituut voor Leefmilieu (Brussel) of betalend door een ander expert (bouwbioloog bijvoorbeeld). Beperk de Straling stelt zelf ook een meettoestel ter beschikking (Gigaherz HF32D of een TES-593), zodat u zelf kunt gaan meten.


Let wel: de metingen van het BIPT (en het BIM voor Brussel) hebben enkel betrekking op de straling van antennes. Deze meting zal u dus niet inlichten over de totale straling in uw huis, die ook beïnvloed wordt door draadloze technologieën (ook die van de buren)! Een meting door een bouwbioloog of gelijkaardig expert is daarom interessanter; hierdoor zal u onder andere te weten komen waar de straling van de buren door de muren komt etc.

 

Een meting door het BIPT of het BIM zal quasi altijd aantonen dat de gemeten waarden ‘ver onder de wettelijke norm liggen’. Laat u daardoor echter niet misleiden. De wettelijke norm ligt absurd hoog, het heeft dus geen zin om daarmee te gaan vergelijken (zie ‘Welk stralingsniveau is veilig?’).

 

 

 

Zie ook de Veelgestelde Vragen en hun antwoorden op stopumts.nl.

 

 

Persbericht voorstel Vlaamse stralingsnorm

Persbericht Beperk de Straling

'Voorgestelde Vlaamse stralingsnorm totaal ontoereikend'

 

Maandag 5 april 2010

 

 

De Vlaamse regering gaf vorige week vrijdag een eerste principiële goedkeuring voor de nieuwe stralingsnorm voorgesteld door Minister van Leefmilieu Schauvliege. Het gaat om een totaalnorm van 20,6 Volt per meter.

 

Deze norm is niet enkel totaal ontoereikend vanuit gezondheidsperspectief, Minister Schauvliege probeert ook op arrogante manier de democratische wil van het parlement, dat in een resolutie pleitte voor een strengere norm, te omzeilen. Bovendien maken talloze experts reeds duidelijk dat een strengere norm, namelijk een totaal norm van 3 V/m, technisch perfect haalbaar is.

 

Als burgergroepering Beperk de Straling keuren wij de door Schauvliege voorgestelde norm af om de volgende drie redenen:

 

Close_up_antennes1 - Vanuit gezondheidsperspectief is een norm van 20,6 V/m totaal ontoereikend. Zo pleit bijvoorbeeld de Belgische Hoge Gezondheidsraad al jàren voor een cumulatieve stralingsnorm van maximum 3 Volt per meter (zie o.a. het recentste advies nr. 8519 uit 2009). Een consortium van verschillende internationale wetenschappers pleit o.b.v. de beschikbare wetenschappelijke studies voor een norm van 0,6 V/m (zie www.bioinitiative.org).

 

2 – Schauvliege's norm gaat voorbij aan de democratische wil van het parlement. In 2009 keurde het Vlaams Parlement immers een resolutie goed waarin gepleit wordt voor een totaalnorm van 3 V/m. Schauvliege was nota bene één van de hoofdindieners van deze resolutie.

 

Recent stelde het parlementslid Hermes Sanctorum bovendien een decreetsvoorstel op dat eveneens pleit voor een norm van 3 V/m. In het Parlement vinden nu volop hoorzittingen plaats n.a.v. dat decreetsvoorstel, maar de minister negeert dit en probeert op ondemocratische manier haar norm alsnog door te drijven.

 

Schauvliege baseerde haar norm enkel en alleen op consultaties met de telecomoperatoren en andere uitbaters van zendmasten. De nieuwe norm is m.a.w. louter gebaseerd op de bekommernissen van zij die alle belang hebben bij een zo laks mogelijke norm. Gezondheidsexperts waren niet uitgenodigd.

 

3 – Een strengere norm van 3 V/m is technisch perfect haalbaar. Als het kan in een druk hoofdstedelijk gebied als Brussel (waar nu effectief een norm van 3 V/m van kracht is), waarom dan niet in Vlaanderen? Vorige week maakten zelfs de drie telecomoperatoren in één van de genoemde hoorzittingen in het Vlaams Parlement duidelijk dat een norm van 3 V/m voor hen haalbaar en aanvaardbaar is.

 

In het licht van het voorzorgsprincipe en het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable) moet dus zonder aarzelen gekozen worden voor die 3 V/m.

 

Jan Allein, woordvoerder Beperk de Straling: "Schauvliege pretendeert dat de nieuwe norm een verbetering inhoudt, maar dit is totaal onjuist. Haar norm houdt geen enkele verbetering in t.o.v. de vroegere federale norm en zal aan de huidige stralingssituatie niets veranderen."