Recente nieuwsberichten

Nerve Disrupting Frequencies Radiating from "Smart" Meters

Australische video die in een proefopstelling demonstreert dat slimme elektriciteitsmeters niet enkel zorgen voor continue hoge pieken van microgolfstraling vanuit de meter zelf, maar dat ze ervoor zorgen dat alle elektriciteitsleidingen in huis antennes worden die straling afgeven op frequenties van 2 tot 50 kilohertz, waarvan de effecten op het zenuwstelsel heel duidelijk zijn aangetoond.

Volgens de makers van de video verklaart dit mee waarom mensen die voordien geen probleem hadden met hun wifi en smartphone, door slimme meters toch gezondheidsklachten beginnen ontwikkelen en zelfs overgevoelig kunnen worden aan EM straling (elektrogevoelig).

 

Lees meer...

Reportage Telefacts - Hoe machtig is de mobiele telefonie-lobby?


Hoe machtig is de mobiele telefonie-lobby?

Dat mobiele telefoons straling uitsturen en dat dit een zeker effect heeft op onze hersenen is bekend. Maar hoe groot is die schade? En waarom is daar geen duidelijkheid over ?

In een onthullende reportage vertellen verschillende wetenschappers en stralingsexperten hoe ze door de mobiele telefonie-industrie al jarenlang worden gedwarsboomd en zelfs bedreigd, telkens ze een onderzoek publiceren dat de schadelijke effecten van onze gsm’s en smartphones aantoont. Volgens sommigen gaat het om maffiapraktijken: van ontslag in de hand werken, over druk zetten op gezinnen, tot zelfs brandstichting bij wetenschappers thuis.

Reportage van Telefacts (VTM), uitgezonden woensdag 28/09/2016.

Lees meer...

Italiaanse stad Turijn wil blootstelling aan wifi terugdringen

thelocal.it (25/07/2016) - Turin could slash Wi-Fi over 'radiation' concerns

Turin is planning to cut back on Wi-Fi in state schools and government buildings over concerns that radiation might damage people's health.

The plans were outlined last week as the city's new new Five Star Movement (M5S) mayor, Chiara Appendino, presented her council's five-year political plan.

“We're aware that we need to consider electromagnetic radiation when we speak about pollution,” reads page 23 of the council's programme.

Lees meer...

Lezersbrief BDS: 'wel mogelijk schadelijke straling door tolbakjes slimme kilometerheffing'

installatie obu kilometerheffing satellic 2 largeIn een magazine van vakbond ABVV stelt arbeidsgeneesheer dr. Maurits De Ridder van de van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dat er geen probleem zou zijn met de straling van de ‘On Board Units’ (tolbakjes) die in vrachtwagens werden geplaatst voor de ‘slimme’ kilometerheffing. Wij zijn het daar niet mee eens en stuurden volgende lezersbrief naar ABVV:

"In De Nieuwe Werker van 24 juni 2016 is te lezen dat er toch geen probleem zou zijn met de straling van de On Board Units die in vrachtwagens werden geplaatst voor de slimme kilometerheffing. Dat beweert althans dokter Maurits De Ridder van de FOD WASO. Heeft hij de klachten van de chauffeurs onderzocht? Zijn er fysiologische en klinische onderzoeken gebeurd voor- en tijdens de blootstelling aan de straling in de vrachtwagen? Neen, dr. De Ridder baseert zich eenvoudigweg op het argument dat de uitgezonden straling onder de huidige blootstellingsnormen blijft. Wat hij er niet bij vertelt is dat deze normen al 15 jaar zwaar onder vuur liggen en volgens een grote groep wetenschappers geen enkele bescherming bieden.

De normen zijn namelijk enkel gebaseerd op kortetermijneffecten (blootstelling van enkele minuten) en bieden geen enkele bescherming voor langetermijneffecten bij langdurige, chronische blootstelling. Ze gaan er ook van uit dat straling enkel schadelijk kan zijn door opwarming van het weefsel, een veronderstelling die reeds lang achterhaald is gebleken. De neurologische klachten die de vrachtwagenchauffeurs rapporteren door de OBU zijn wel degelijk heel plausibel; ze komen overeen met de klachten die mensen wereldwijd ondervinden door blootstelling aan draadloze technologie (hoofdpijn staat bovenaan de lijst) en met de vele studies die deze effecten bevestigen.

Lees meer...

Baanbrekend onderzoek Amerikaanse overheid bevestigt kankerrisico door gsm

cellheadPersbericht Beperk de Straling (PDF):

Een nieuwe studie van de Amerikaanse overheid zal een grote impact hebben op het reeds lang bestaande debat over de link tussen gsm-straling en kanker. De internationale pers berichtte hier reeds uitgebreid over (overzicht als PDF).

Op 26 mei 2016 werden de resultaten vrijgegeven van een grootschalige studie uitgevoerd binnen het 'National Toxicology Program' (NTP), een gerenommeerd onderzoeksinstituut verbonden aan het Amerikaanse ministerie van gezondheid. De studie is één van meest diepgaande die tot op heden plaatsvond.

2.500 ratten werden over een periode van 2 jaar al dan niet gedurende bepaalde periodes aan gsm-straling blootgesteld.

De ratten blootgesteld aan straling, bleken hogere ratio's te hebben van twee specifieke types zeldzame kankers: glioma's (tumoren van de gliacellen in de hersenen) en maligne schwannoma van het hart  (tumoren van de Schwanncellen, die ook kunnen voorkomen op de gehoorszenuw).

Lees meer...