Recente nieuwsberichten

Brief aan Brussels stadsbestuur - stop met wifi overal

Beperk de Straling bezorgde samen met 7 andere organisaties een brief aan het Brusselse stadsbestuur over de steeds toenemende stralingsbelasting. Met name stellen we vragen bij de nieuwe met wifi verbonden vuilbakken en het feit dat steeds meer openbare pleinen met wifi worden uitgerust, onder meer onder impuls van staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) die van Brussel een ‘smart city’ wil maken.

Wij hebben de indruk dat het concept van 'smart cities' bedacht werd door de marketingafdelingen van techno- en telecombedrijven om hun digitale en draadloze zendapparatuur op grote schaal te kunnen verkopen, onder het mom dat al deze technologische gadgets nodig zijn om de stad van de toekomst te realiseren.

Deze toenemende invasie door draadloze technologie zorgt echter voor een onverantwoord hoge stralingsblootstelling van de bevolking, wat ontoelaatbaar is in het licht van de vele wetenschappelijke aanwijzingen voor schadelijkheid.

Lees meer...

Finse onderwijsprofessor waarschuwt voor epidemie hersenschade door wifi en tablets op school

emfacts.com - Professor Rainer Nyberg was tot kort een fervent voorstander van nieuwe technologieën op school en online leermiddelen. In 2013 is hij zich echter beginnen verdiepen in de mogelijke gezondheidseffecten door de straling uitgezonden door draadloze technologie en is nu zeer verontrust door de vele wetenschappelijke studies die wijzen op ernstige schadelijke effecten. Hij maakt zich zorgen over de hoge stralingsblootstelling in scholen door het gebruik van wifi en tablets. Kinderen moeten dringend beter beschermd worden en bekabelde internetverbindingen zijn daartoe de oplossing, zo stelt de professor.

Lees meer...

Franse gemeente weigert de installatie van slimme meters op haar grondgebied

20minutes.fr - Primeur: een gemeente in Frankrijk weigert de installatie op haar grondgebied van slimme elektriciteits- en gasmeter omdat deze de gezondheid van haar inwoners kunnen schaden.

De gemeente Saint-Macaire richtte een brief tot haar 2.500 inwoners die stelt dat de straling uitgezonden door deze slimme meters door de Wereldgezondheidsorganisatie werd geclassificeerd als potentieel kankerverwekkend en dat de Franse wet sinds februari dit jaar dit soort straling verbiedt in crèches en beperkt in basisscholen.

De gasmeters sturen pulsen uit van hoogfrequente elektromagnetische straling. De elektriciteitsmeters werken met een 'powerline'-systeem waarbij elektromagnetische signalen via het elektriciteitsnet worden verstuurd. De gemeente wijst er in haar brief op dat de elektriciteitskabels in huis niet afgeschermd zijn en dus niet voorzien voor dit soort signalen en dat er een schadelijke lekstraling ontstaat, ook in kinderkamers.

Lees meer...

Ook Israel en Italië nemen maatregelen tegen wifi op school

Environmental Health Trust - Sinds deze herfst bevelen ook de overheden in Israël en in Zuid-Tirol Italië officieel aan om de blootstelling van kinderen aan elektromagnetische straling op school te verminderen. Het Israëlische ministerie van gezondheid verbiedt wifi in crèches en is een grote bewustmakingscampagne opgestart.

09/22/2015 -- As of this fall, Israel and Italy are officially recommending schools reduce children's exposures to wireless radiation. The Israeli Ministry of Health has initiated a major public awareness effort to reduce wireless and electromagnetic radiation exposures to children. In similar action, the Italian State Parliament of South Tyrol voted to allow the application of the precautionary principle to replace existing wireless networks whenever possible with wired networks or those that emit less radiation.

The Israeli Ministry of Health (MoH) recommendations are published in the Environmental Health in Israel Report 2014 which states that:

Lees meer...

School in Utrecht wordt stralingsarm

Stopumts.nl / Nieuwsbrief Vrije School Utrecht, 13 mei 2015: Een Vrije school in Utrecht werkt mee aan een pilotproject om het schoolgebouw stralingsarm te maken. Initiatiefnemer is ingenieurs- en adviesbureau Movares.

Reden om mee te doen is voor de basisschool gelegen in het voorzorgsprincipe. Zo lang er geen uitsluitsel is over mogelijke gezondheidsrisico’s, wil ze terughoudend zijn in het creëren van stralingsbronnen rond de leerlingen. Binnen de school waren al enige tijd kritische geluiden te horen over het gebruik van onder andere WiFi.

Uit de nulmeting in februari 2015 bleek dat de stralingsbelasting door eigen bronnen snel zijn te reduceren zonder aan comfort in te hoeven leveren. Denk hierbij aan het afschaffen van een digitale headset, het juist instellen van een DECT-telefoon en bekabeld internet. In één klaslokaal komt straling binnen van een zendmast. Een speciale coating op de wand helpt om het stralingsniveau drastisch te verminderen.

De school gaat nog bekijken hoe de straling van mobieltjes in de klas tegengegaan kan worden. Deze vormen ook een aanzienlijke stralingsbron. Een smartphone neemt 300.000 keer per dag contact op met het internet en staat dan dus te zenden.

Lees meer...