Nieuwsartikels elektrogevoeligheid

Europees Economisch en Sociaal Comité roept op tot erkenning van elektrogevoeligheid

 

eescDe EESC (Europees Economisch en Sociaal Comité) is een high-level EU adviesorgaan van het Europese Parlement en de Europese Commissie. De afdeling TEN (Transport, Energy, Infrastructure and Information Society) werkt momenteel aan een advies over elektrogevoeligheid (ElektroHyperSensitiviteit – EHS) waarin wordt aangegeven welke acties zij nodig achten om de negatieve impact van EHS op de gemeenschap te beperken.

 

Op 21 januari 2015 wordt het ontwerpadvies op een plenaire vergadering ingediend waarna het als formeel advies kan worden aangenomen.

 

Volgens de laatste schattingen is 3 tot 5% van de bevolking elektrogevoelig, wat betekent dat zo’n 13 miljoen Europeanen hieraan lijden.

 

Hieronder de belangrijkste baanbrekende elementen van het ontwerpadvies:

 

 

  1. 1. Erkenning van gezondheidsklachten veroorzaakt door EMF

 

Het ontwerpadvies geeft een zeer grondig overzicht van de oorzaken en de symptomen van EHS weer alsook van de moeilijkheden die mensen ondervinden om gezondheidsproblemen veroorzaakt door EMF  te laten erkennen.  Het schetst ook zeer goed de moeilijkheden die EHS patiënten dagdagelijks aan den lijve ondervinden door de ontoegankelijkheid van publieke ruimten en transport.  Deze ontoegankelijkheid is, volgens hetzelfde ontwerpadvies, eigenlijk een schending van hun mensenrechten, zoals gedefinieerd door de EU en de UN.

 

Zie paragrafen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2 van het ontwerpadvies.

 

  1. 2. Vraag naar meer actie

 

De talrijke oproepen tot actie in het ontwerpadvies getuigen van een niet eerder gezien respect voor mensen die lijden aan EHS in Europa.  Er wordt tijdens de plenaire vergadering veel tegenstand verwacht vanuit de industrie gezien dit ontwerpadvies pleit voor een internationale erkenning en aanvaarding van het EHS syndroom.

 

Zie paragrafen 1.5, 2.8, 5.4, 5.5, 8.1.1, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.5 van het ontwerpadvies.

 

  1. 3. Erkenning van EHS in/door andere landen

 

Acties in drie Europese landen (Spanje, Italië, Oostenrijk) resulteerden reeds  in erkenning van EHS als aandoening die specifieke aandacht verdient.  Twee van die drie landen erkennen EHS als mogelijke reden tot volledige en permanente werkonbekwaamheid.  Dit is een aanzienlijke vooruitgang voor elektrogevoelige personen en schept een precedent zodat andere landen gemakkelijker kunnen volgen, zeker indien dit advies positief wordt beoordeeld door de Europese Commissie.

Zie paragrafen 2.6, 2.7 van het ontwerpadvies.

 

  1. 4. Wetenschappelijke belangenvermenging

 

Het is de eerste keer dat een veelbetekenend intergouvernementeel orgaan als  het EESC, het schijnbare gebrek aan onpartijdigheid bij de belangrijkste officiële organisaties en commissies die gaan over EMF, bv. het ICNIRP, expliciet aankaart.

Zie paragraaf 1.3 van het ontwerpadvies.