Nieuwsartikels elektrogevoeligheid

Dr. Leszczynski analyseert de gebreken van studies naar elektrogevoeligheid

 

De Finse wetenschapper en stralingsexpert Dariusz Leszczynski analyseert naar aanleiding van een recent Canadees rapport nogmaals de vele gebreken in de studies naar elektrogevoeligheid (EHS – elektrohypersensitiviteit). Deze doorgaans slecht ontworpen studies zijn een verspilling van (belastings)geld en leiden volgens hem tot foute conclusies.

 

Eén van de problemen is dat het onderzoek vaak wordt uitgevoerd door psychologen en psychiaters. Uiteraard kunnen psychologen enkel tot psychologische conclusies komen: ze zijn niet in staat om een licht te werpen op de biochemische, fysiologische processen die aan de basis kunnen liggen van EHS. Ze hebben daar noch de juiste achtergrondkennis voor, noch beheersen ze de nodige onderzoeksmethoden.

 

 

Een ander probleem is dat de elektrogevoelige personen in de studies louter geselecteerd werden op basis van zelf-diagnose. Bij een aantal mensen is die diagnose wellicht correct, maar bij anderen worden de klachten misschien verkeerdelijk aan EM straling toegewezen. Men krijgt dus een gemengde experimentele groep met gemengde en dus onduidelijke resultaten. De conclusie is dan al gauw verkeerdelijk dat men geen duidelijke effecten kon observeren.

 

Niet enkel de kwaliteit van deze studies is bedenkelijk, ook de kwaliteit van de evaluatie ervan door officiële gezondheidsinstanties (WGO, ICNIRP, nationale instellingen, ...) is belabberd. Zij baseren zich op deze onbetrouwbare, subjectieve , 'fluffy' onderzoeksdata om te beweren dat de 'symptomen echt zijn, maar dat er geen causaal verband met EM straling kan worden aangetoond'.

 

Daarbij wordt wel vaak begrip en medeleven geveinsd, in een poging om elektrogevoelige personen te sussen en de gemoederen te bedaren. Meer en meer wordt echter duidelijk dat EHS personen zich niet laten sussen. Ze eisen degelijk onderzoek en maatregelen die hen weer in staat stellen tot een waardig leven.

 

Van elk soort straling, van elke chemische stof, van elke milieufactor is volgens Dr. Leszczynski bekend dat er sub-populaties van mensen bestaan die er gevoeliger voor zijn dan anderen. Dit fenomeen van individuele gevoeligheid is een logisch gevolg van onze genetische diversiteit. Er valt geen enkele goede reden te bedenken waarom dit voor EM straling niet het geval zou zijn.

 

 

Zie het blogbericht.