Slimme meters

Slimme meters Brussel: goed nieuws voor mensen met EHS!

Het Grondwettelijk Hof vernietigt gedeeltelijk de ordonnantie die de uitrol van slimme meters in Brussel regelt, in zoverre zij elektrogevoelige personen niet voldoende beschermt.

https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-162n-info.pdf