Recente nieuwsberichten

Crowdfunding 2e en 3e rechtszaak tegen nieuwe elektromagnetische straling

Enkele mensen van Beperk de Straling en VEHS Vlaanderen hebben,dankzij een crowdfunding, een rechtszaak tegen de invoering van de verplichte digitale meters voor elektriciteit en gas bij het Grondwettelijk Hof kunnen indienen.

Met deze rechtszaak willen wij dat er in het decreet zelf (en niet enkel in het Besluit) een expliciete mogelijkheid wordt voorzien om een stralende digitale meter te weigeren omwille van gezondheidsredenen. Er zijn ons inziens 3 mogelijke alternatieven: behoud van een analoge elektromechanische meter, installatie van een digitale meter die niet communiceert of een bekabelde digitale meter.

Het Grondwettelijk Hof heeft op 17.12.2020 gedeeltelijk de ordonnantie vernietigd die de uitrol van slimme meters in Brussel regelt, in zoverre zij elektrogevoelige personen niet voldoende beschermt.
Dus wij zijn hoopvol op een gelijkaardige uitspraak voor Vlaanderen, uitspraak verwacht midden januari 2021.


In september zijn we een 2de rechtszaak gestart tegen de versnelde uitrol van de slimme meter bij de Raad van State, zoals je hieronder op onze website kan lezen.

 

En in december 2020 zijn we gestart met een 3de rechtszaak! Onze advocaat heeft een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State, tegen de verplichte op afstand afleesbare 'slimme' warmtemeters. Deze meters worden gebruikt bij gezamelijke systemen voor verwarming of koeling in appartementen, functionele gebouwen en buurten die voorzien zijn van een warmtenet, waar bv. een bedrijf restwarmte levert aan huizen via een ondergronds netwerk van buizen. Deze warmtenetten zullen in de toekomst meer en meer geïnstalleerd worden. Een goede zaak voor het klimaat, de op afstand afleesbare meters zijn dat echter niet voor onze gezondheid.

 

Voor het Besluit, zie de pdf die automatisch wordt gedownload als u naar deze link gaat:
https://emis.vito.be/nl/actuele-wetgeving/9-oktober-2020-besluit-van-de-vlaamse-regering-houdende-wijziging-van-het

U zal begrijpen dat we met 3 rechtszaken extra geld nodig hebben om deze te financieren. Wij benadrukken dat elke euro louter en alleen besteed wordt aan die rechtszaken. De vrijwilligers betalen uit eigen zak administratiekosten (papier, inktpatronen, telefoon, …) en verplaatsingen (afspraken met advocaat, vergaderingen, …) en worden ook niet betaald voor de talloze uren werk.
Bijdragen op onze crowdfundrekening BE46 9733 6272 2036 zijn dus nog steeds welkom en noodzakelijk!
Verspreid dus aub deze boodschap aan uw familie, buren en kennissen.
Graag je e-mailadres vermelden in de mededeling, zodat we later met je contact kunnen opnemen.

Lees meer...

Slimme meters Brussel: goed nieuws voor mensen met EHS!

Het Grondwettelijk Hof vernietigt gedeeltelijk de ordonnantie die de uitrol van slimme meters in Brussel regelt, in zoverre zij elektrogevoelige personen niet voldoende beschermt.

Lees meer...

Beroep tegen versnelde uitrol digitale meter

Op 3 december 2019 hebben een aantal mensen van Beperk de Straling en de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen (VEHS) beroep aangetekend tegen de verplichte plaatsing van de draadloze digitale meter voor elektriciteit en gas. We verwachten een uitspraak dit najaar. We hopen dat hiermee de verplichting vervalt, een weigering kan immers leiden tot het afsluiten van de stroom- en gasvoorziening.

Er werd een bekabelde meter beloofd, tegen 1 januari 2023. Maar de kans dat die er komt vooraleer ons een draadloos exemplaar wordt opgedrongen, is heel wat kleiner geworden.
In een besluit van 17/07/2020 werd immers beslist over de versnelde uitrol van de digitale meter tegen juli 2029 in plaats van januari 2034.

Dit heeft volgende consequenties:
- versnelde uitrol: de voorziene periode van 15 jaar wordt ingekort tot 10 jaar, dus een volledige uitrol vóór 1 juli 2029 in plaats van vóór 1 januari 2034;
- tegen 31 december 2024 moet 80% van de digitale meters geplaatst zijn, dus focus op de volgende 4 jaar;
- de plaatsing van een nieuwe budgetmeter moet maar 2 weken i.p.v. 2 maand voordien worden gecommuniceerd, de communicatie mag nu ook elektronisch (gezien de meterlocatie moet worden vrijgemaakt én de centrale verwarmingsketel - in geval van aardgas - moet gekeurd zijn, is dit erg kort);
- wie geen digitale meter aanvaardt, zal geen groenestroomcertificaten kunnen krijgen: dit was al zo maar dit wordt nu verduidelijkt en er wordt ook naar een ingebrekestelling verwezen.

En dit zonder dat de beschikbaarstelling van de bekabelde meter versneld wordt. Dit betekent dat reeds ongeveer de helft van de meters er zal staan tegen de tijd dat een bekabelde meter beschikbaar is. Als die er ooit komt.

We willen een stop aan de uitrol van de digitale meter zo lang er geen bekabelde meter is. We zullen dus ook tegen dit besluit van de versnelde uitrol van de digitale meter in beroep gaan, en dit bij de Raad van State. Onze advocaat is het dossier reeds aan het voorbereiden.

Een extra motivatie voor Fluvius om haast te maken is dat de VREG vanaf 2022 een extra kost (netkosten) voor piekverbruik mag aanrekenen. Het piekverbruik kan alleen maar gemeten worden met de digitale meter.


Binnenkort ook slimme watermeters

De drinkwatermaatschappijen zijn intussen ook gestart met het plaatsen van draadloze watermeters, zonder dat er een bekabeld alternatief bestaat (zie het volgende artikel in De Tijd). Ze hopen deze met de elektriciteitsmeter te verbinden, zodat de gegevens maar één keer doorgestuurd moeten worden. Ook deze meter kan je in principe niet weigeren.


Wilt u onze juridische procedures tegen de slimme meters ook steunen? Elke bijdrage is welkom op ons rekeningnummer voor rechtszaken: BE46 9733 6272 2036.

Lees meer...

Manifestatie tegen 5G op 26 september !

Kom ook naar de manifestatie tegen 5G op zaterdag 26/9/2020, om 14:00 in Brussel. Aan het Centraal Station.

Hopelijk zien we jullie dan!

Steun de actiegroep Save Belgium!

De actiegroep Save Belgium plant juridische stappen tegen 5G en, vooral, tegen de huidige, veel te lakse stralingsnormen die in België gelden. Daarom zijn alle bijdragen voor hen welkom!

Alle info vindt u op:

https://savebelgium.be/

Lees meer...